Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017

 Zahájení školního roku: ve čtvrtek 1. září 2016

Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Vánoční prázdniny: od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017 (včetně)

 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017

 Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny: od pondělí 6. února 2017 do pátku 10. února 2017

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

 Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pondělí 26. června 2017

 Plánované dny ředitelského volna: pátek 18. listopadu 2016, 27. - 30. června 2017

 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017