Školská rada

Ing. Petr Bučil

Mgr. František Cáb

Mgr. Hana Hniličková

Mgr. Lenka Patoková

Mgr. Alena Skarolková