Upozornění

Pro nový školní rok hledáme pracovníky na pozici:

1. učitele pro 1. stupeň

2. učitele matematiky, fyziky, informatiky, českého jazyka a literatury a anglického jazyka pro 2. stupeň

3. asistenta pedagoga

Zájemci mohou volat na číslo 296 233 000,  607 753 832 nebo psát na email: skola@zscermaka.cz.

Zařazení dětí do 6 tříd

Vážení rodiče,

dnes jsem definitivně rozhodl o zařazení žáků do budoucích 6. tříd.

Rád bych Vám sdělil pár informací, jak jsme při zařazování dětí do budoucích 6. tříd postupovali. Jednak jsme brali v úvahu Vaše informace ze „Žádosti  o zařazení dítěte do 6. třídy“, kterou jsme od Vás dostali a jednak Vaše případné opravy těchto informací ze schůzky vedení školy s rodiči.

Celkem jsme rozhodovali o zařazení 70 dětí. Po informační schůzce s rodiči žáků se ukázalo, že otevření 2 tříd s matematikou podle prof. Hejného je nereálné. Bylo potřeba rozhodnout v jakém typu třídy se matematika bude takto učit. Opět se ukázalo, že původní záměr - ve třídě s rozšířenou výukou Čj a Vv, je obtížně realizovatelný. Rozhodli jsme tedy, že třídy budou vypadat následovně:

6. A – rozšířená výuka Čj, Vv a dramatické výchovy s běžnou matematikou

6. B – třída bez zaměření s matematikou podle prof. Hejného

6. C – třída bez zaměření s běžnou matematikou

Disproporce v počtu žáků v jednotlivých třídách nás přinutila, přeřadit některé děti v rozporu s jejich volbou zaměření. Současně jsme tím řešili i skutečnost, že jsme měli třídu, ve které byla jediná dívka. Museli jsme současně dbát i na počet dětí s různými handicapy. Chtěl bych poděvat všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc a souhlasili se změnou v zařazení jejich dětí, čímž zásadně zjednodušili naše rozhodování.

Seznamy jednotlivých tříd naleznete na níže uvedeném odkazu:

seznam 6. tříd

 


Publikoval Petr Karvánek - 22.06.2018 - 09:10:50
Orientační běh

Ve dnech 21. - 22. 6. se uskutečnila soutěž v orientačním běhu pro žáky I. a II.  stupně ZŠ v parku Stromovka. Pro děti byly připraveny různě náročné tratě. Cílem akce bylo přiblížit orientační běh co největšímu počtu dětí ze školy. Závodů se zúčastnilo celkem 349 dětí. Myslíme, že akce byla úspěšná a že si ji děti užily.


Publikoval Eva Křížová - 29.06.2018 - 08:20:52
Koncert kroužku zpěvu

Dne 25.6. 2018 se na naší škole uskutečnil závěrečný koncert kroužku zpěvu. Výkony všech účinkujících byly ohromující, suverénní a naprosto profesionální. Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na další tvůrčí spolupráci v příštím školním roce. 


Publikoval Edita Zemanová - 29.06.2018 - 07:34:44
Turnaj v přehazované

Ve středu 6. června se konal turnaj v přehazované pro žáky 5. tříd naší školy. Do dvou základních skupin se přihlásilo celkem 7 týmů. Zastoupeny byly všechny 5. třídy!  Hrálo se v obou tělocvičnách, nehrající fanoušci vytvořili úžasnou atmosféru. Celkovým vítězem se stal A  - tým třídy 5. A, druzí byl A - tým 5. C a třetí B -  tým 5. C. Hra byla velmi kvalitní, hráči již zvládají hru na velmi vysoké úrovni a bylo zábavné zápasy i jen sledovat!  Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům i divákům za skvělý sportovní zážitek. 


Publikoval Eva Křížová - 07.06.2018 - 15:14:53
Vítězství v krajském kole a postup do republikového kola OVOV

Tradiční sporotovní soutěží na naší škole je OVOV neboli Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Do krajského kola postoupili naši žáci na základě výsledků okresního kola a v soutěži znovu obhájili loňské vítězství. Daniel Krapf a Robert Frank tak postupují do republikového finále OVOV, které se uskuteční v září v Brně.

Všem soutěžícím k výsledkům blahopřejeme a věříme, že postupujícím se i v republikovém kole  bude dařit.

 

 


Publikoval Edita Zemanová - 17.05.2018 - 09:19:00