Upozornění

Pokud chcete napsat členům školské rady naší základní školy, tak můžete pomocí odkazu v sekci "školská rada" nebo pomocí odkazu v pravém framu "Důležité".

Vzhledem k velké absenci pracovníků školní kuchyně (zdravotní důvody) se bude ve školní jídelně vařit do odvolání pouze 1 jídlo. Děkujeme za pochopení.

Petr Karvánek, ředitel školy

Parkování před školou

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali retardéry na vozovce před školou. Jejich instalací se výrazně zvýší bezpečnost dětí. Stále však řeším ještě jeden problém. Někteří z vás se na mne obrací s žádostí o řešení dopravní situace před školou. Jedni s dotazem, proč je pokutuje MP za stání na chodníku a s žádostí, abych se parkováním před školou zabýval. Druzí se na mne obracejí s prosbou o pomoc před nebezpečnými automobily, které často ohrožují jejich děti, když do školy přicházejí pěšky.

Pokračování


Publikoval Petr Karvánek - 11.01.2019 - 09:27:15
Den otevřených dveří

V úterý 5. března 2019 proběhne v naší škole „Den otevřených dveří“, který je určený pro rodiče, kteří chtějí své děti zapsat do 1. třídy. Vzhledem k tomu, že na „Den otevřených dveří“ přišlo v uplynulých letech více jak 100 zájemců, vytvořili jsme registrační systém, ve kterém si rodič volí konkrétní třídu, vyučovací hodinu a předmět. Každou hodinu může navštívit maximálně 5 osob. Registrační systém zveřejníme nejdříve 10 dnů před termínem konání „Dne otevřených dveří“, tedy cca 25. února. Navštívit hodiny může pouze jeden rodič, dětem přístup do hodin není umožněn. Bez registrace nebude možné vyučovací hodinu navštívit.

Bližší informace o zápisech do 1. tříd sledujte na webových stránkách školy v pravém framu sekce „Přijímací řízení“.


Publikoval Petr Karvánek - 11.01.2019 - 09:13:25
Srdíčkové dny

Děkujeme všem dětem, které se do sbírky zapojily. Pomáhají tím proměnit dětské slzy v úsměv.

galerie.zscermaka.cz//docs/2018/obr/srdickovedny.pdf


Publikoval Eva Křížová - 18.12.2018 - 13:04:34
Vánoční trhy

V záplavě událostí jsme zapomněli zveřejnit fotografie z vánočních trhů. Děkujeme všem žákům školy, jejich rodičům a učitelům, kteří se na přípravě vánočních trhů podíleli. Vytvořili ve škole velmi pěknou atmosféru, plnou voňavých dobrot, ale také krásných výrobků, kterou si všichni, kdo dorazili, velmi užili. Přeji vám krásné a klidné Vánoce. Petr Karvánek

Fotogalerie


Publikoval Petr Karvánek - 18.12.2018 - 09:26:35
Výborné výsledky žáků ve SCIO testech

V uplynulém období jsme testovali znalosti žáků 6. a 9. tříd pomocí testů SCIO. Testují se jednak jejich studijní předpoklady (OSP) a pak se testují jejich dovednosti v předmětech matematika, český a anglický jazyk.

Výsledky žáků 9. tříd z matematiky a českého jazyka nás velmi potěšily, neboť řadí školu mezi cca 25% nejúspěšnějších škol, které testování podstoupili. podrbnější výsledky najdete v sekci SCIO testy.

Výsledky žáků 6. ročníků nebyly tak dobré, ale stále patří v rámci testovaných škol k nadprůměrným. Podrobnější pohled na výsledky najdete v sekci SCIO testy.


Publikoval Petr Karvánek - 11.12.2018 - 12:07:11