Upozornění

Vážení rodiče,

vzhledem k rekonstrukci školní kuchyně v době letní prázdnin jsme kancelář hospodářky školní jídelny přesunuli do hlavní budovy školy - do školní knihovny. Od 14. srpna 2017, v době od 8,30 - do 14,00 hodin, je možné přihlašovat děti ke stravování v novém školním roce. Tím se vyhnete značným frontám počátkem září. V informacích o školní jídelně naleznete přihlášku ke stravování, řád školní jídelny a další potřebné informace.

Petr Karvánek, ředitel školy

Vážení rodiče,

všechny děti dojely na školu v přírodě v pořádku. Na některých místech není přístup k internetu ani telefonní signál, a proto neni možné se na školy v přírodě dovolat. 

V případě jakýchkoli problémů budete informováni školou.

Od pondělí 19. června je školní kuchyně mimo provoz! Začíná příprava rekonstrukce kuchyně. Žáci 1. stupně jsou na školách v přírodě, žáci 2. stupně mají akce mimo školu.Uzavřena je i mateřská škola. V omezeném režimu funguje školní družina, pouze do 14 hodin. V pondělí 26. června 1. vyučovací hodinu bude vydáno žákům vysvědčení a školní rok končí.

Petr Karvánek, ředitel školy

Vzhledem k blížící se rekonstrukci školní kuchyně budeme od 1. června vařit pouze jediné jídlo. Nebude možné si tedy vybírat. Potřebujeme snížit skladové zásoby na minimum. Děkujeme všem strávníkům za pochopení.

Současně žádáme rodiče žáků, aby si vyzvedli ve školní jídelně přeplatky na stravném.

Petr Karvánek

Žáci přijatí do budoucí 6. třídy

Ředitel školy rozhodl o přijetí nových žáků do 6. třídy ve školním roce 2017/2018. Jedná se o následující žáky:

Kláru Kuchtovou, Vojtěcha Klinkla, Lucii Papežovou,  Katku Horálkovou, Pavla Šnajdra, Daniela Čubrieva.

Zákonní zástupci obdrží v nejbližších dnech písemné rozhodnutí o přijetí.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Edita Zemanová - 09.06.2017 - 14:30:36
Rozdělení žáků 5. tříd do budoucích 6. tříd

Na základě zájmu dětí o druh zaměření budoucích 6. tříd jsme žáky současných 5. tříd rozdělili. Z rozdělení je zřejmé, že třídu se zaměřením na rozvoj kreativity (s rozšířenou výukou české jazyka a výtavrné a dramatické výchovy, ve třídě se bude vyučovat matematika podle metody prof. Hejného), zvolilo 25 dětí a vedení školy je rozhodnuto, do třídy již další nepřijímat.

Třídu bez zaměření (běžná výuka matematiky s navýšením o matematický seminář v 6. a 7. ročníku) zvolilo 18 žáků a počet bude doplněn přijetím žáků jiných základních škol na počet cca 24.

  6. A (rozšířená výuka  Čj a Vv)     6. B (bez zaměření)
         
1. Baugh Vilém Terry   1. Abusheva Nikol
2. Bláha Matyáš   2. Bodnár Dominik
3. Dostálová Lejla   3. Cacák Jan
4. Hájek Jiří   4. Čechová Sarah
5. Hniličková Agáta   5. Čurdová Kristýna
6. Hrabalová Ema   6. Ilinčev Šimon
7. Chvátal Tobiáš   7. Janík Jakub
8. Jehlíková Živa   8. Khunová Josefina Anastazie
9. Jíra Filip   9. Lahouir Adam
10. Kontrová Ema   10. Maněna Alois
11. Kontrová Sára   11. Procházková Annika
12. Kőhlerová Nicole   12. Satrapa Jan
13. Lakosil Tomáš   13. Sirovátka Mikuláš
14. Lepková Adéla   14. Šach Jakub
15. Macháčková Anna   15. Šebek Milan
16. Malá Magdalena   16. Tvrdík Pavel 
17. Mašát David   17. Vlčkov Constantine
18. Měchura Matěj   18. Zubanič Michal
19. Patoková Josefína   19. Klára Kuchtová
20. Poulová Miriam   20. Vojtěch Klinkl
21. Rippl Matouš   21. Lucie Papežová
22. Rothbauerová Kristýna   22. Katka Horálková
23. Shatskykh Sofiia   23. Daniel Čubriev
24. Sýkorová Štěpánka      
25. Vraný Dominik      

 


Publikoval Petr Karvánek - 18.05.2017 - 14:34:00
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáků

V úterý 13. června 2017 v 16 hodin se koná schůzka rodičů žáků boudoucích 1. tříd. Na schůzce obdržíte základní informace k zahájení školního roku 2017/2018.


Publikoval Petr Karvánek - 15.05.2017 - 12:24:15
Rozdělení dětí do 1. tříd

Děti do 1. tříd byly rozděleny: seznamy dětí


Publikoval Petr Karvánek - 10.05.2017 - 14:51:15
Děti přijaté do MŠ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, rozhodl o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Janákova.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Antonína Čermáka.

Děti jsou uvedeny pod registračními kódy a zákonné zástupce přijatých dětí žádáme, aby ve školce, která je přijala a chtějí do ní nastoupit odvezdali zítra zápisový lístek, kterým potvrzující toto přijetí a současně, pokud podali žádosti ve více mateřských školách, berou tyto žádosti o přijetí zpět.

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy

P.S.: odkazy jsou funkční až po 12:00 hodin.


Publikoval Petr Karvánek - 09.05.2017 - 11:39:46