Absolventské práce 2018 - 2019

Žáci 9. ročníku si volí témata absolventských prací a škola jim přidělí konzultanty z řad pedagogického sboru. Na níže uvedených odkazech naleznete:

organizační pokyny

metodiku, jak psát absolventskou práci

- témata absolventských prací žáků 9. A

- témata absolventských prací žáků 9. B