Absolventské práce 2021 - 2022

Žáci 9. ročníku si volí témata absolventských prací a škola jim přidělí konzultanty z řad pedagogického sboru. Na níže uvedených odkazech naleznete:

organizační pokyny

metodiku, jak psát absolventskou práci

 

Témata absolventských prácí žáků 9 tříd: 

9. A

9. B

9. C