Parkování

Zcela upřímně se přiznám, že přestože jezdím automobilem, do školy chodím pěšky nebo jezdím na kole. Z toho je zřejmé, že je mi bližší škola bez aut. Jednak počet rodičů, kteří do školy děti přivážejí rozhodně nepřevládá a ve škole se snažíme děti vést ke zdravému životnímu stylu, škola by takový trend měla podle mne podporovat. Neustálé ustupování šířícímu se automobilismu vede k enormnímu zahuštění dopravy v Praze a různé špičky před školou nejsou výjimkou. Nic přeci nebrání rodičům, aby svou ratolest vysadili bezpečně např. v Maďarské ulici a děti zcela bezpečně přešly parkem do školy. Je to vše jen o našem pohodlí a chuti dělat věci správně, jít svým dětem příkladem, je to i o včasném příjezdu do školy.

Je mi líto, že nemohu dát za pravdu těm, kteří chtějí se svým autem zaparkovat jen pár metrů od školy. Zvažuji, že vyhlásím mezi dětmi soutěž: „přesvěč své rodiče, aby neparkovali před školou“. Uvidíme, jak silnými vychovateli děti jsou. Věřím jim, řadu svých rodičů naučily např. třídit odpady apod.

Kromě toho, mám k parkování na chodníku stanovisko odboru dopravy MČ Praha 6. Nechci vás zatěžovat technickými údaji a čísly, ale vymezení části chodníku pro parkování aut je problematické (oddělení zábradlím vše ještě komplikuje), některá auta jsou značně velká (SUV), dále by bylo zřejmě nutné prověřit vedení sítí (vody, plynu, kanalizace). TSK, která komunikaci spravuje, by zřejmě požadovala stavební úpravy a tedy investici. I odbor dopravy se kloní k myšlence, že školské zařízení by mělo spíše chránit linii pro chodce, zvláště jedná-li se hlavně o děti, než podporovat dojezd dítěte do školy až před školu.

Proto chci na vás, kteří děti do školy vozíte apelovat, neparkujte před školou na chodníku, ani ve vozovce podél školy, vytváří se tím zbytečný stres a vznikají nebezpečené situace. Buďme rádi, že se doposud nic vážného před školou nestalo.

V současných 1. a 2. třídách máme 170 žáků a pouhých 40 jich není ze spádové oblasti školy a zřejmě vozí děti do školy autem. Předpokládám, že 40 rodičů dokáže přivážet své děti do školy tak, aby nemuseli parkovat před školou. Stejně si určitě poradí i ti, kteří jsou nuceni své starší děti do školy také vozit automobilem.

Zkusme se prostě na začátku nnového roku zamyslet nad některými věcmi. Děkuji vám za pochopení a přeji vám v novém roce vše nejlepší.

Petr Karvánek, ředitel školy.