Zápis do 1. tříd 2021

Zápisy do 1. tříd proběhnou v naší škole ve:

  • středu 7. dubna 2021 od 14 do 17 hodin v přízemí školy
  • čtvrtek 8. dubna 2021 od 14 do 16 hodin v přízemí školy

Doporučujeme všem registraci v elektronickém systému MČ Prahy 6, která umožní - sběr základních dat o dětech a zákonných zástupcích a dále tisk žádosti o přijetí a rezervace času do konkrétní školy k vlasnímu zápisu. Plánovaný termín spuštění registrací je pondělí 15. března 2021. Odkaz zveřejníme.

Vlastní zápis představuje:

- odevzdání žádosti o přijetí

- doložení rodného listu, ze kterého vyplývá, že žadatel je zákonný zástupce dítěte

- doložení trvalého bydliště (občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel)

Všechny 3 dokumenty je třeba ověřit:

- při zaslání datovou schránkou nebo emailem s digitálním podpisem je nutné mít všechny dokumenty konvertovány z listinné podoby do elektronické. To vyžaduje cestu na poštu (Czech Point) nebo na jiný úřad (to je výhodné, pokud chci dítě zapsat na více škol)

- zaslání poštou - vyžaduje zaslání všech 3 dokumentů ověřených podle originálů, žadatel musí navštívit úřad, který provede ověření

- při zápisu ve škole stačí předložit všechny dokumenty v originálech (žádost, rodný list, občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel) a žadatele to nebude stát žádné peníze, předpokládaná délka je 5 - 7 minut.

Jinými slovy, ve všech případech je nutné navštívit nějaký úřad s cílem zajistit konverzi nebo ověření potřebných dokumentů (občanské průkazy nelze konvertovat, takže přibývá ještě nutnost výpisu z registru obyvatel).

Pokud žadatel přijde do školy, bude škola jediným místem, které bude potřeba navštívit. Čas, který ve škole strávíte, pokud využijete elektronické registrace (a to velmi doporučuji), odhaduji na 5 minut. V jedné velké učebně budou současně maximálně 2 žadatelé. Každý registrovaný žadatel bude znát přesný čas k návštěvě školy. Máme připraveno celkem 8 takových míst. Zajistíme přístup do školy tak, aby byl bezpečný pro všechny.

Vedení naší školy preferuje osobní účast rodičů u zápisu. Tím se nám všem výrazně zjednoduší proces ověřování potřebných dokumentů a rodič si odnese potvrzení o účasti osobně.

Samozřejmě budeme respektovat, že si někdo zvolí zaslání datovou schránkou, emailem či poštou, pokud ale splní podmínku konverze či ověření dokumentů. Proto, pokud vám v tom nebrání závažné důvody, přijďte své děti zapsat osobně.

Pokud se registrujete k zápisu do jiné nežli spádové školy, nezapomeňte se zaregistrovat k zápisu také do spádové školy, je to důležité, pokud by vás nespádová škola nepřijala.

Podrobnosti k tomu k tomu, jak zapsat dítě do školy, naleznete v brožuře MČ Praha 6, která bude zveřejněna do 12.3.2021. Odkaz rovněž zveřejníme.

Děkuji za Vaši důvěru, jsme připraveni vše zvládnout co nejbezpečněji a nejrychleji.