Upozornění

Na dny 9. a 10. května 2019 vyhlašuji ředitelské volno. V těchto dnech nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

Petr Karvánek, ředitel školy

Česko zpívá

Dne 7.4. se konalo finále 12.ročníku mezinárodní talentové soutěže Česko zpívá, ve které se v kategorii 15 - 26 let umístil na krásném 3.místě žák 9.třídy naší školy Daniel Žižka. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Publikoval Eva Křížová - 10.04.2018 - 18:16:56
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019

Vážení rodiče,

dovolte mi několik závěrečných informací před blížícími se zápisy. K tomu, abychom zvládli zákonné požadavky potřebujeme určité množství údajů o dítěti a o vás. Velmi uvítáme, pokud nám je vyplníte v elektronické podobě, v našem webovém rozhraní v rámci registrace k zápisu. Tato forma nám výrazně usnadní práci s potřebnými daty a proto vás žádám o velkou pečlivost při jejich zadávání. Pokud by tato forma z nějakého důvodu selhala, můžete si zápisní list stáhnout z webových stránek a zaslat nám ho vyplněný mailem.

Vlastní zápis slouží k orientačnímu zmapování školní zralosti vašeho dítěte, děti nedělají žádný test, jen ověřujeme některé jejich dovednosti, samostatnost a školní zralost. Proto uvítáme, budou-li u zápisu samotné, zatímco s vámi, s rodiči, budeme řešit administrativní otázky. Z údajů, které nám zadáte ve webovém rozhraní, připravíme žádosti o přijetí a zápisní listy (obsahují informace o dítěti, zákonných zástupcích a preferencích ve volbě třídy). Proto je potřebné mít u sebe občanský průkaz, kopii rodného listu dítěte a doklad, ze kterého je zřejmé, kde má dítě trvalé bydliště. Pokud nebude mít dítě trvalé bydliště na území MČ Prahy 6, nebude patřit do kategorie přednostně přijímaných dětí (smlouvy o podnájmu apod. nenahrazují trvalé bydliště).

odkaz pro registraci : https://www.zscermaka.cz/zapis/registrace.html

Registrace bude ukončena k 9.4.2018 - 0:00


Publikoval Petr Karvánek - 30.03.2018 - 01:44:21
Asistent pedagoga

Hledáme asistenty pedagoga, preferujeme zájemce se zkušenostmi v oboru. Pište, prosím, na mail: skola@zscermaka.cz.


Publikoval Eva Křížová - 23.03.2018 - 08:30:12
Turnaj v sálové kopané

Ve středu 7. března se konalo semifinále ZŠ v sálové kopané pro žáky z prvních a druhých tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem devět základních škol.  Po bojovných výkonech se našim chlapcům podařilo získat první místo a tím si zajistit postup do finálového turnaje, který se uskuteční příští týden v úterý. Všichni hráli jako jeden tým a hlavně v duchu fair play. Naši školu reprezentovalo šest chlapců ve složení Adam Propper, František Ašer, Arne Kopal, Zdeněk Cerha, Richard Polák a Mladen Stanev. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Antonín Šindelka


Publikoval Petr Karvánek - 09.03.2018 - 08:46:06
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019

Zápis do 1. tříd se koná 2. a 3. dubna 2019 od 14 do 18 hodin v prostorách školy. Součástí zápisu je ověření školní zralosti dítěte formou rozhovoru s ním v délce cca 15 minut.

Plánujeme otevřít 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 24 dětí), jednu s projektem "Začít spolu" (max. 25 dětí) a jednu třídu běžnou (max. 25 dětí), celkem tedy bude přijato max. 74 dětí. Ve třídě s projektem „Začít spolu“ bude výuka matematiky podle metody prof. Hejného a děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V běžné třídě bude běžná matematika a vázané písmo. Bližší informace zde.


Publikoval Petr Karvánek - 06.03.2018 - 13:57:45