Seznam učitelů
Bajcárová Michaela třídní učitelka 5. B
  michaela.bajcarova@zscermaka.cz
Bebčáková Andrea učitelka Ov, RaZ, Vv, Pv
  andrea.bebcakova@zscermaka.cz
Bělohoubková Pavla  asistent pedagoga, učitelka Vv, Pv
  pavla.belohoubkova@zscermaka.cz
Binková Zuzana třídní učitelka 6. A, učitelka M, Z, Inf
  zuzana.binkova@zscermaka.cz
Bosáková Veronika třídní učitelka 2. B
  veronika.bosakova@zscermaka.cz
Bratková Linda třídní učitelka 5. C
  linda.bratkova@zscermaka.cz
Brennan Sinead učitelka Aj
   
Cáb František třídní učitel 7. A,  M, F, Ms
  frantisek.cab@zscermaka.cz
Caislová Dagmar učitelka Př, Pv
  dagmar.caislova@zscermaka.cz
Čunát Petr učitel Šj
  petr.cunat@zscermaka.cz
Dolečková Kamila asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Dovrtěl Jiří učitel Tp
  jiri.dovrtel@zscermaka.cz
Dovrtělová Marie speciální pedagog
  marie.dovrtelova@zscermaka.cz
Fronk Josef třídní učitel 3.D
  josef.fronk@zscermaka.cz
Fuchsová Kateřina třídní učitelka 4. C, speciální pedagog
  katerina.fuchsova@zscermaka.cz
Furmánková Markéta vychovatelka ŠD
   
Gorenčíková Markéta třídní učitelka 9. B, učitelka Př, Ch, RaZ
  marketa.gorencikova@zscermaka.cz
Gronková Ilona asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Helclová Kateřina vychovatelka ŠD
   
Helclová Tereza třídní učitelka 3. C
  tereza.helclova@zscermaka.cz
Hesslerová Tereza asistent pedagoga
   
Hladová Jana vychovatelka ŠD
  jana.hladova@zscermaka.cz
   
Hodek Jaroslav třídní učitel 8. C, učitel Nj, Čj
  jaroslav.hodek@zscermaka.cz
Charamzová Radka třídní učitelka 9. A, učitelka D, Pv, Ov, RaZ
  radka.charamzova@zscermaka.cz
Chladová Dáša učitelka Vv, Du
   
Ilinčev Laira učitelka Aj
  laira.ilincev@zscermaka.cz
   
Jozífová Veronika třídní učitelka 3. A
  veronika.jozifova@zscermaka.cz
Kadeřábková Petra asistent pedagoga
   
Karvánek Petr ředitel školy, učitel Ch, Př
  petr.karvanek@zscermaka.cz
Kašpar Vladislav učitel Tv, Inf
  vladislav.kaspar@zscermaka.cz
   
Keyes Daniele učitelka Aj
   
Kolanda Ondřej třídní učitel 6.B, učitel Z, Tv, Inf
  ondrej.kolanda@zscermaka.cz
Křížová Eva zástupce ředitele, učitelka Aj
  eva.krizova@zscermaka.cz
Kvarda Tomáš asistent pedagoga
   
Lacina Václav učitel Aj, Vv, Inf, Ov
  vaclav.lacina@zscermaka.cz
Ladislavová Drahomíra vedoucí ŠD
  d.ladislavova@zscermaka.cz
Lažo Valerie třídní učitelka 2. A
  valerie.lazo@zscermaka.cz
Lev Miloslav učitel Tv
  miloslav.lev@zscermaka.cz
   
Matoušová Petra asistent pedagoga
   
Micallef Philip učitel Aj
   
Mejdrová Petra asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Murray Daniel učitel Aj
   
Narovcová Monika třídní učitelka 4. D
  monika.narovcova@zscermaka.cz
Netřebová Jana třídní učitelka 1. B
  jana.netrebova@zscermaka.cz
Norlin Barbora učitelka Aj
  barbora.norlin@zscermaka.cz
O´Harrow Nichole učitelka Aj
   
Perníkářová Věra vychovatelka ŠD
   
Podoláková Věra třídní učitelka 1. C
  vera.podolakova@zscermaka.cz
Psotová Eva asistent pedagoga
   
Rákosová Julie školní psycholog
  julie.rakosova@zscermaka.cz
Richterová Jana třídní učitelka 3. B
  jana.richterova@zscermaka.cz
Řeháková Alice třídní učitelka 7. B,  Čj, Vv
  alice.rehakova@zscermaka.cz
Sedláček Pavel třídní učitel 8. B, učitel Aj, Tv, Spp
  pavel.sedlacek@zscermaka.cz
Sirovátková Zuzana asistent pedagoga
   
Skarolková Alena třídní učitelka 4. A
  alena.skarolkova@zscermaka.cz
   
Smutná Anna třídní učitelka 1. D
  anna.smutna@zscermaka.cz
   
Svobodová Kateřina učitelka Hv
   
Šachová Ilona  učitelka Tv, RaZ, SH
  ilona.sachova@zscermaka.cz
Šindelka Antonín vychovatel ŠD
   
Štumpf Michal třídní učitel 8. A, učitel Čj, Aj
  michal.stumpf@zscermaka.cz
Švecová Lucie třídní učitelka 4.B
  lucie.svecova@zscermaka.cz
Táborová Zora asistent pedagoga
   
Tušlová Hana třídní učitelka 5. A
  hana.tuslova@zscermaka.cz
Vávra Pavel učitel Př, Aj, Pp
  pavel.vavra@zscermaka.cz
Vasilevová Kateřina asistent pedagoga
   
Veselá Anna třídní učitelka 5. D
  anna.vesela@zscermaka.cz
Vlachová Tereza třídní učitelka 2. C
  tereza.vlachova@zscermaka.cz
Voldřich Jakub učitel M, MFs, F
   
Vopěnková Yveta asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Votavová Eva třídní učitelka 1. A
  eva.votavova@zscermaka.cz
Zemanová Edita zástupce ředitele, učitelka M, F
  edita.zemanova@zscermaka.cz
Zikmundová Romana vychovatelka ŠD
   
Zrnová Monika asistent pedagoga
   
Žipaj Jaroslav učitel Tv, Spp