Seznam učitelů
Asarlidu Sofia třídní učitelka 4. A
  sofia.asarlidu@zscermaka.cz
Bajcárová Michaela třídní učitelka 1. B
  michaela.bajcarova@zscermaka.cz
Bebčáková Andrea učitelka Ov, RaZ, Vv, Pv
  andrea.bebcakova@zscermaka.cz
Bělohoubková Pavla  asistent pedagoga
  pavla.belohoubkova@zscermaka.cz
Binková Zuzana třídní učitelka 7. B, učitelka M, Z
  zuzana.binkova@zscermaka.cz
Bosáková Veronika třídní učitelka 3. B
  veronika.bosakova@zscermaka.cz
Bratková Linda třídní učitelka 1. C
  linda.bratkova@zscermaka.cz
Cáb František třídní učitel 8. B, učitel M, F
  frantisek.cab@zscermaka.cz
Caislová Dagmar učitelka Ms, Př, Pv
  dagmar.caislova@zscermaka.cz
Čunát Petr učitel Šj
  petr.cunat@zscermaka.cz
Davidow Miriam učitelka Aj
   
Dolečková Kamila asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Dovrtěl Jiří učitel Tp
  jiri.dovrtel@zscermaka.cz
Dovrtělová Marie speciální pedagog, vychovatelka ŠD
  marie.dovrtelova@zscermaka.cz
Fišarová Michaela třídní učitelka 7.A učitelka Čj, Aj
  michaela.fisarova@zscermaka.cz
Fronk Josef třídní učitel 4.D
  josef.fronk@zscermaka.cz
Fuchsová Kateřina třídní učitelka 3. C, speciální pedagog
  katerina.fuchsova@zscermaka.cz
Gorenčíková Markéta učitelka Př, Ch, RaZ
  marketa.gorencikova@zscermaka.cz
Gronková Ilona asistent pedagoga
   
Hladová Jana vychovatelka ŠD
  jana.hladova@zscermaka.cz
Hlávková Kamila vychovatelka ŠD
  kamila.hlavkova@zscermaka.cz
Hodek Jaroslav učitel Nj
  jaroslav.hodek@zscermaka.cz
Charamzová Radka učitelka D, Pv, Ov, RaZ
  radka.charamzova@zscermaka.cz
Chladová Dáša učitelka Vv, Du
   
Jirků Zdeňka asistent pedagoga
   
Karvánek Petr ředitel školy, učitel Ch, Př
  petr.karvanek@zscermaka.cz
Kašpar Vladislav učitel Tv
  vladislav.kaspar@zscermaka.cz
Kolanda Ondřej třídní učitel 6.B, učitel Z, Tv, Inf
  ondrej.kolanda@zscermaka.cz
Kožuriková Anna asistent pedagoga
   
Kracíková Lenka třídní učitelka 3.A
  lenka.kracikova@zscermaka.cz
Křížová Eva zástupce ředitele, učitelka Aj
  eva.krizova@zscermaka.cz
Lacina Václav třídní učitel 6. A, učitel Aj, Vv, Inf, Ov
  vaclav.lacina@zscermaka.cz
Ladislavová Drahomíra vedoucí ŠD
  d.ladislavova@zscermaka.cz
Lev Miloslav učitel Tv
  miloslav.lev@zscermaka.cz
Micallef Philip učitel Aj
   
Mejdrová Petra asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Němcová Petra třídní učitelka 4. B
  petra.nemcova@zscermaka.cz
Netřebová Jana třídní učitelka 2. B
  jana.netrebova@zscermaka.cz
Norlin Barbora učitelka Aj
  barbora.norlin@zscermaka.cz
O´Harrow Nichole učitelka Aj
   
Pagáčová Alena třídní učitelka 4. C
  alena.pagacova@zscermaka.cz
Perníkářová Věra vychovatelka ŠD
   
Podoláková Věra třídní učitelka 2. C
  vera.podolakova@zscermaka.cz
   
Rákosová Julie školní psycholog
   
Řeháková Alice třídní učitelka 9. A, učitelka Čj, Vv
  alice.rehakova@zscermaka.cz
Sedláček Pavel třídní učitel 9. B, učitel Aj, Tv, Spp
  pavel.sedlacek@zscermaka.cz
Schmidt Mackenzi učitelka Aj
   
Skarolková Alena třídní učitelka 5. A
  alena.skarolkova@zscermaka.cz
Stoklasová Eva třídní učitelka 5. C
  eva.stoklasova@zscermaka.cz
Svobodová Kateřina učitelka Hv
   
Šachová Ilona třídní učitelka 6. C, učitelka Tv, RaZ, SH
  ilona.sachova@zscermaka.cz
Šindelka Antonín vychovatel ŠD
   
Šmídová Kateřina třídní učitelka 1. D
  katerina.smidova@zscermaka.cz
Štumpf Michal třídní učitel 8. A, učitel Čj, Aj
  michal.stumpf@zscermaka.cz
Švecová Lucie třídní učitelka 5.B
  lucie.svecova@zscermaka.cz
Tušlová Hana třídní učitelka 1. A
  hana.tuslova@zscermaka.cz
Vasilevová Kateřina asistent pedagoga
   
Vopěnková Yveta asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Votavová Eva třídní učitelka 2. A
  eva.votavova@zscermaka.cz
Wong Kim učitelka Aj
   
Zemanová Edita zástupce ředitele, učitelka M, F
  edita.zemanova@zscermaka.cz
Zikmundová Romana vychovatelka ŠD
   
Zrnová Monika asistent pedagoga
   
Žipaj Jaroslav učitel Tv, Spp