Seznam učitelů
Bebčáková Andrea třídní učitelka 6. A  
  andrea.bebcakova@zscermaka.cz
Bělohoubková Pavla  asistent pedagoga, učitelka Vv, Pv
  pavla.belohoubkova@zscermaka.cz
Binková Zuzana třídní učitelka 7. A, učitelka M, Z, Inf
  zuzana.binkova@zscermaka.cz
Bosáková Veronika třídní učitelka 3. B
  veronika.bosakova@zscermaka.cz
Bratková Linda třídní učitelka 2. D
  linda.bratkova@zscermaka.cz
Cáb František třídní učitel 8. A,  M, F, Ms
  frantisek.cab@zscermaka.cz
Caislová Dagmar učitelka Př, Pv
  dagmar.caislova@zscermaka.cz
Čunát Petr učitel Šj
  petr.cunat@zscermaka.cz
Dolečková Kamila asistent pedagoga
   
Dovrtěl Jiří učitel Tp
  jiri.dovrtel@zscermaka.cz
Dovrtělová Marie speciální pedagog
  marie.dovrtelova@zscermaka.cz
Fronk Josef třídní učitel 4.D
  josef.fronk@zscermaka.cz
Fuchsová Kateřina třídní učitelka 5. C, speciální pedagog
  katerina.fuchsova@zscermaka.cz
Furmánková Markéta asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Gorenčíková Markéta učitelka Př, Ch
  marketa.gorencikova@zscermaka.cz
Gronková Ilona asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Hartmanová Anna učitelka M, Tv
 

anna.hartmanova@zscermaka.cz

Hayden Thomas učitel Aj
   
Helclová Kateřina asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Helclová Tereza třídní učitelka 4. C
  tereza.helclova@zscermaka.cz
Hesslerová Tereza asistent pedagoga
   
Hladová Jana vychovatelka ŠD
  jana.hladova@zscermaka.cz
   
Hodek Jaroslav třídní učitel 9. C, učitel Nj, Čj
  jaroslav.hodek@zscermaka.cz
Charamzová Radka učitelka D, Pv, Ov, RaZ
  radka.charamzova@zscermaka.cz
Chase Olga třídní učitelka 2. B
 

olga.chase@zscermaka.cz

Chladová Dáša učitelka Vv, Du
   
Ilinčev Laira učitelka Aj
 

laira.ilincev@zscermaka.cz

   
Jozífová Veronika třídní učitelka 4. A
  veronika.jozifova@zscermaka.cz
Kadeřábková Petra asistent pedagoga
   
Karvánek Petr ředitel školy, učitel Ch, Př
  petr.karvanek@zscermaka.cz
Kassemová Monika vychovatelka ŠD
   
Kašpar Vladislav zástupce ředitele, učitel Tv, Inf
  vladislav.kaspar@zscermaka.cz
   
Keyes Daniele učitelka Aj
   
Kolanda Ondřej třídní učitel 7.B, učitel Z, Tv, Inf
  ondrej.kolanda@zscermaka.cz
Křížová Eva zástupce ředitele, učitelka Aj
  eva.krizova@zscermaka.cz
Kvarda Tomáš asistent pedagoga
   
Lacina Václav učitel Aj, Vv, Inf, Ov
  vaclav.lacina@zscermaka.cz
Ladislavová Drahomíra vedoucí ŠD
  d.ladislavova@zscermaka.cz
Lažo Valerie třídní učitelka 3. A
 

valerie.lazo@zscermaka.cz

Lev Miloslav učitel Tv
  miloslav.lev@zscermaka.cz
   
Matoušová Petra asistent pedagoga
   
Micallef Philip učitel Aj
   
Mejdrová Petra asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Murray Daniel učitel Aj
   
Narovcová Monika třídní učitelka 5. D
  monika.narovcova@zscermaka.cz
   
Norlin Barbora učitelka Aj
  barbora.norlin@zscermaka.cz
Novotná Terezie vychovatelka ŠD
   
O´Harrow Nichole učitelka Aj
   
Perníkářová Věra vychovatelka ŠD
   
Podoláková Věra třídní učitelka 2. C
  vera.podolakova@zscermaka.cz
Psotová Eva asistent pedagoga
   
Rákosová Julie školní psycholog
 

julie.rakosova@zscermaka.cz

Richterová Jana třídní učitelka 4. B
  jana.richterova@zscermaka.cz
Řeháková Alice třídní učitelka 8. B,  Čj, Vv
  alice.rehakova@zscermaka.cz
Sedláček Pavel třídní učitel 9. B, učitel Aj, Tv, Spp
  pavel.sedlacek@zscermaka.cz
Sirovátková Zuzana asistent pedagoga
   
Skarolková Alena třídní učitelka 5. A
  alena.skarolkova@zscermaka.cz
   
Smutná Anna třídní učitelka 1. B
 

anna.smutna@zscermaka.cz

   
Svobodová Kateřina učitelka Hv
   
Šachová Ilona třídní učitelka 6. B, učitelka Tv, Ov, RaZ, SH
  ilona.sachova@zscermaka.cz
Šindelka Antonín vychovatel ŠD
   
Štumpf Michal třídní učitel 9. A, učitel Čj, Aj
  michal.stumpf@zscermaka.cz
Švecová Lucie třídní učitelka 5.B
  lucie.svecova@zscermaka.cz
Táborová Zora asistent pedagoga
   
Tušlová Hana třídní učitelka 1. A
  hana.tuslova@zscermaka.cz
Vávra Pavel učitel Př, Aj, Pp
 

pavel.vavra@zscermaka.cz

Vasilevová Kateřina asistent pedagoga
   
Veselá Anna třídní učitelka 1. D
  anna.vesela@zscermaka.cz
Vlachová Tereza třídní učitelka 3. C
  tereza.vlachova@zscermaka.cz
Voldřich Jakub učitel M, MFs, F
 

jakub.voldrich@zscermaka.cz

Vopěnková Yveta asistent pedagoga, vychovatelka ŠD
   
Votavová Eva třídní učitelka 2. A
  eva.votavova@zscermaka.cz
Zemanová Edita zástupce ředitele, učitelka M, F
  edita.zemanova@zscermaka.cz
   
Zrnová Monika asistent pedagoga
   
Žipaj Jaroslav učitel Tv, Spp
 

jaroslav.zipaj@zscermaka.cz