Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd proběhnou na naší škole v:

  • úterý 21. dubna od 14 do 17 hodin v přízemí školy
  • středu 22. dubna od 14 do 16 hodin v přízemí školy

Doporučujeme všem registraci, která umožní - sběr základních dat o dětech a zákonných zástupcích a dále tisk žádosti o přijetí a rezervace času do konkrétní školy s cílem zapsat dítě. Registrace byly spuštěny v pondělí 6. dubna 2020.

Více čtěte na Zápis do 1. tříd v pravém framu stránky.

V pravém framu naleznete i spádové obvody škol na P-6 a kritéria pro přijetí do 1. tříd včetně brožury MČ Prahy 6 - Jak přihlásit dítě.


Publikoval Petr Karvánek - 03.04.2020 - 13:08:44
Výjezd do Anglie

Po dohodě s cestovní kanceláří jsem rozhodl přesunout termín výjezdu do Anglie na říjen 2020. Z toho je zřejmé, že se nebude týkat žáků současného 9. ročníku. Jakmile budeme znát podrobnosti, budeme vás informovat.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 27.03.2020 - 10:47:02
Vratky za neuskutečněné lyžařské kurzy a školy v přírodě

Vážení rodiče,

protože se množí dotazy k vrácení vámi zaslaných plateb a záloh za neuskutečněné lyžařské kurzy a školy v přírodě, sděluji vám k tomu následující.

Lyžařské kurzy byly zrušeny vládním nařízením a škola bude s poskytovateli ubytování jednat o vrácení záloh, které zaplatila. Jakmile budeme znát výsledek, začneme to řešit.

U škol v přírodě jsme ty, u kterých nebyly ještě uzavřeny smlouvy nebo ty, u nichž nehrozí žádná storna, zrušili a v nejbližších dnech začneme postupně vracet všem jejich platby, které na účet školy zaslali.

U škol v přírodě, u kterých jsou termíny po skončení stavu nouze, který vyhlásila vláda a vztahuje se na ně storno, čekáme, zda parlament stav nouze prodlouží. Potom bychom s poskytovateli opět jednali o prominutí storno poplatků, neboť by se jednalo o zrušení školy v přírodě z vyšší moci.

Je to pro nás poměrně složitá situace, rádi bychom ji vyřešili tak, abychom vám dokázali všechny peníze vrátit a pro školu to nebylo likvidační. Velmi bych uvítal v této věci pomoc rodičů právníků.

Děkuji vám za trpělivost.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 25.03.2020 - 12:02:33
Výběrové řízení - nákup učebnic

Škola vyhlašuje výběrové řízení na nákup učebnic. Podrobnosti v sekci "Výběrová řízení"


Publikoval Petr Karvánek - 25.03.2020 - 11:42:53
Provoz školy

Vážení rodiče,

ve snaze omezit na maximální možnou míru provoz školy jsem rozhodl, že škola bude v provozu každý pracovní den od 8:00 do 12:00. Do školy prosím choďte pouze v nejnutnějších případech. Jinak se na nás obracejte telefonicky - 224 311 116 (hovor je postupně přesměrováván do kanceláří vedení školy) nebo se na nás obracejte elektronicky na email: skola@zscermaka.cz.

Děkuji vám za pochopení. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 23.03.2020 - 09:40:33