Opatření v souvislosti s koronavirem

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vedeni školy doporučuje všem žákům, kteří pobývali v období od jarních prázdnin v regionech s výskytem Korona viru Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Současně o tom vyrozumte vedení školy.


Publikoval admin - 26.02.2020 - 21:25:33
7. C přispívá na záchranu australských zvířat

Žáci 7. C věnovali z vánočních charitativních trhů částku 1 500 Kč do sbírky pořádanou ZOO Praha ve prospěch záchrany australských zvířat, neboť utrpení australských zvířat jim není lhostejné. Od koordinátorky sbírky dostala třída děkovný certifikát a pan ředitel pražské ZOO Miroslav Bobek dokonce uvedl žáky 7. C jako příklad ve svém pravidelném sobotní sloupku, který vychází v Mladé frontě Dnes a také na serveru aktualne.cz:

http://blog.aktualne.cz/blogy/miroslav-bobek.php?itemid=35708&fbclid=IwAR2VfYGcXDSp3irGJkiDxnEtpAGZ3Dn53PzcXxD_5GNQpASktfc_5BfqDQM “

Máme radost, že můžeme pomoci.


Publikoval Edita Zemanová - 14.02.2020 - 11:15:06
Rezervace na den otevřených dveří

Ve středu 19. února se koná v naší škole “Den otevřených dveří”. Zájemcům umožníme navštívit jednu vyučovací hodinu ve třídách 1. stupně (bilingvní třídy, třídy s projektem začít spolu a běžné třídy). V každé třídě může být přítomno maximálně 5 dospělých, větší počet by byl příliš rušivým elementem, do hodin mohou pouze dospělí bez přítomnosti svých dětí!

Rezervace vám bude potvrzena e-mailem. Je dobré přijít do školy cca 15 minut před začátkem hodiny, pověřený pracovník školy bude mít seznam rodičů do konkrétní hodiny a určený žák školy rodiče do zvolené třídy odvede. Po ukončení náslechu v hodině se s případnými dotazy můžete obrátit na zástupce vedení školy ve školní knihovně.

Pro zájemce o bilingvní vzdělávání proběhne v 17:00 v knihovně školy informativní schůzka.

Rezervace na vyučovací hodiny byly ukončeny.


Publikoval Petr Karvánek - 06.02.2020 - 11:08:30
Obvodní kolo soutěže ve šplhu

V úterý 4. února se uskutečnila soutěž ve šplhu družstev o Pohár České obce sokolské. Pořadatelem byl Dům dětí a mládeže z Prahy 6 ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a ZŠ Dědina. Bylo zde celkem 200 žáků z 1. - 5. tříd. Naše škola měla stoprocentní zastoupení 20 dětí. Nejlépe si vedl Boris Trnka ze 3. třídy, který skončil druhý. Třetí místo získala Veronika Bartáková ze 3. třídy a Julie Tipmannová z 5. třídy. Pochvala samozřejmě patří všem dětem za vzornou reprezentaci školy!


Publikoval Eva Křížová - 05.02.2020 - 09:53:47
Šachový turnaj

V pondělí 3. února se konalo na ZŠ u sv. Štěpána na Praze 2 krajské kolo Přeboru škol v šachu. Soutěžilo se ve třech kategoriích - 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy. Na turnaji bylo celkem 430 účastníků. Za naši školu soutěžily děti z 1. stupně ve složení Vojtěch Vlach, Natálie Hrdličková, Marc Kalmykov, Hynek Zákoucký a Tomáš Kantůrek. V této kategorii bylo dohromady 44 družstev. Naše škola získala celkem 13,5 bodu a obsadila 27. místo. Poděkování za bojovnost v této intelektuální hře patří všem našim hráčům.

 


Publikoval Eva Křížová - 05.02.2020 - 09:37:43