Letní kemp ve škole

V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ jsme ve spolupráci se ZŠ PRO DĚTI, z.s. vytvořili program letních příměstských táborů, které se konají v areálech školských zařízeních a jejich okolí a to převážně v Praze a středních Čechách. Jedná se celkem o 200 pětidenních příměstských kempů v měsících červenec a srpen. Projekt je personálně zajištěn učiteli, lektory a studenty pedagogických oborů, přičemž na jeden tábor čítající 15-20 dětí připadají dva lektoři. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.

Podrobnosti najdete na letáku a přihlásit se lze na adrese. Pobyt dítěte je dotovaný státem.


Publikoval Petr Karvánek - 18.06.2021 - 13:19:17
Schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd

Dne 22. 6. 2021 od 17 hod. proběhne schůzka pro rodiče našich budoucích prvňáčků.  Zde budou mít možnost se seznámit s třídními učiteli, dostanou základní informace o potřebách a pomůckách, které zajistí škola a které nakoupí rodiče. Třídní učitelé zodpoví případné dotazy k organizaci školního roku, provozu školní jídelny a družiny.


Publikoval Eva Křížová - 31.05.2021 - 15:08:43
Přijímání nových žáků

Vážení rodiče,

vím, že řada z vás čeká, jak rozhodnu ve věci přijetí vašich dětí do 6. a dalších ročníků školy. Situace, ve které se naše škola nachází, je velice složitá, neboť jsem ve svých rozhodnutích vázaný na rozhodování jiných ředitelů ve věci přijímacího řízení našich současných žáků, jinými slovy, stále nevím, kolik žáků (z 5. tříd) naši školu opustí.

Vyjdu-li z informací, které mám dnes, tak mohu přijmout 2 žáky do 6. ročníku (počet žáku v jednotlivých třídách tak dosáhne 28), a 3 žáky do tříd 1. stupně. Ve všech případech se jedná o žáky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy. Více zájemců škola nedokáže přijmout, neboť předpokládaný počet žáků školy tím k 1. září 2021 dosáhne 725, což je rejstříková kapacita školy.

Pokud v průběhu příštích dnů se dozvíme, že se odchodem některých žáků uvolní další kapacita na přijetí, rozhodnu o přijetí dalších uchazečů.

Je mi velmi líto, že nemám téměř na konci školního roku povzbudivější zprávy. Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 17.06.2021 - 14:32:46
Stavební práce na přechodu

Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím pracem a komplikovanému stavebnímu řešení v křižovatce Terronská x Antonína Čermáka vás prosím o maximální využití příchodu do školy přes park před školou z ulice Maďarská.

Děkuji. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.06.2021 - 08:40:06
Školné za školní družinu

V uplynulých dnech byly převedeny zůstatky školného za školní družinu dětem na stravné....

Zkontrolujte si prosím aktuální stav stravného na webu a pokud budete chtít snížit stav přeplatků, prosím zašlete email do školní jídelny s číslem účtu a částkou, kterou požadujete vrátit.


Publikoval Zuzana Krucká - 15.06.2021 - 10:38:51