Stávka pracovníků školy

Vážení rodiče

pracovníci naší školy se nakonec rozhodli připojit ke stávce pracovníků škol v pondělí 27. listopadu 2023. V důsledku této stávky bude naše škola uzavřena, neboť se k ní připojila většina pedagogických pracovníků (učitelé, vychovatelé školní družiny a asistenti pedagoga) a nepedagogických pracovníků školy a nejsme schopni zajistit bezpečný a běžný provoz.

 Nebude tedy probíhat výuka, v provozu nebude ani školní družina či školní jídelna. Stávka je organizována jako prostředek k upozorněni na důležité problémy v souvislosti s návrhy vlády, které podle nás způsobí:

  1. nedostatek finančních prostředků na financování nepedagogických pracovníků, což ohrožuje mimo jiné provoz školních jídelen, úklid škol, práci školníků apod.;
  2. plán snižování pH max, což jsou hodiny, které může škola odučit a dostane na ně peníze. Jsou určeny ke zlepšení kvality výuky např. dělení žáků do skupin v hodinách cizích jazyků, pracovního vyučování, tělesné výchovy, ale i informatiky a volitelných předmětů;
  3. snižování finančních prostředků na asistenty pedagoga, a tedy i významný pokles jejich počtu na školách, což se velmi negativně projeví na kvalitě vzdělávání mnoha dětí v naší škole.

Jsem si vědom, že stávka může způsobit nepříjemnosti v organizaci vašeho pracovního dne, věřím však, že podpora našich pedagogických a nepedagogických pracovníků je klíčová pro zajištění kvalitního vzdělávání vašich dětí. Se svými kolegy jsem přesvědčen, že tento krok pomůže zabránit přijetí některých změn, které navrhuje vláda ČR a které by podle nás zhoršily podmínky pro vzdělávání vašich dětí v blízké budoucnosti.

 V případě jakékoliv změny vás budu informovat. Sledujte naše webové stránky a komunikaci v aplikaci Bakaláři. Jsme připraveni zodpovědět i vaše event. dotazy.

 Děkuji vám za pochopení a podporu v této záležitosti.

 Petr Karvánek, ředitel školy

Odpolední pronájmy školních prostor budou probíhat jako obvykle, organizace školních kroužků bude na rozhodnutí jednotlivých pedagogů.


Publikoval Petr Karvánek - 22.11.2023 - 13:49:01
Srdíčkové dny

Srdíčkové dny, kdy nákupem drobných předmětů pomáháme vážně nemocným dětem, proběhnou na naší škole ve dnech 5. – 6. 12. 2023.


Publikoval Eva Křížová - 15.11.2023 - 08:38:07
Vánoční trhy

Zveme Vás na naše Vánoční trhy, které se uskuteční 12.12.2023 od 16:00.


Publikoval Vladislav Kašpar - 07.11.2023 - 08:46:42
Konzultační den pro rodiče žáků 2. stupně

V úterý 7. 11. se od 16:30 hod. do 18:00 hod. koná konzultační den pro rodiče žáků 2. stupně. Rodiče budou mít možnost získat informace u jednotlivých vyučujících o prospěchu a chování svých dětí.


Publikoval Edita Zemanová - 30.10.2023 - 09:57:03
Zahájení činnosti kroužků ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, 

kroužky školy zahájí svou činnost v pondělí 2. 10. 2023. V levém postranním bloku s názvem "Kroužky" najdete seznam otevřených kroužků v tomto školním roce.


Publikoval Edita Zemanová - 22.09.2023 - 08:40:06