Zápis do 1. tříd a den otevřených

Zápisy do 1. tříd proběhnou ve dnech 7. a 8. dubna 2021. V souvislosti se současnou epidemiologickou situací neplánujeme den otevřených dveří s návštěvou veřejnosti ve třídách během dopolední výuky, ale připravujeme krátké video z prostředí školy, které zveřejníme na našich webových stránkách. Ve videu představíme jednotlivé programy a specifika 1. tříd tak, aby zákonní zástupci dětí mohli vybrat pro ně nejvhodnější alternativu.

24. 2. v 15 hod. proběhne videokonference s vedením školy, kde bude možné získat doplňující informace, odkaz bude zveřejněn v týdnu před videokonferencí.

Důležité informace týkající se zápisu budou včas uveřejněny v sekci „Přijímací řízení“.


Publikoval Petr Karvánek - 21.01.2021 - 13:33:02
Pronájmy prostor školy

Vzhledem k epidemiologické situaci se do odvolání pozastavují pronájmy tělocvičen a učeben školy.


Publikoval Petr Karvánek - 04.01.2021 - 13:51:56
Vrácení peněz za lyžařské kurzy

Dnes byly vráceny zaslané zálohy na lednový lyžařský kurz, který je zrušený.

Zálohy na lyžařské kurzy, které se mají konat v březnu zatím ponecháváme na účtu školy.


Publikoval Zuzana Krucká - 04.01.2021 - 12:14:25
Výuka od 4. ledna 2021

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pouze pro tyto žáky platí povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávájí. Provozní doba družiny bude od 7:00 do 16:00 hod.

Počínaje 3. ročníkem mají žáci distanční výuku. Ta běží podle řádného rozvrhu, eventuální změny řeší třídní učitelé. Třídy 3. – 5. ročníku mají v distanční výuce 4 vyučovací hodiny (o formě rozhoduje vyučující), žáci 2. stupně mají distanční výuku v rozsahu max. 5 vyučovacích hodin denně (o formě a rozsahu rozhoduje třídní učitel ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Škola přihlásí všechny žáky 1. a 2. tříd ke stravování. Pokud nebudou chtít děti stavu odebírat, musí si obědy odhlásit.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (ve dvoře školy) od 13:00 do 14:00 hod.. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Konzultační den se ruší, v případě potřeby mohou zákonní zástupci požádat o individuální online konzultaci konkrétního vyučujícího..


Publikoval Petr Karvánek - 03.01.2021 - 18:16:05
Vánoce 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vám a vašim blízkým popřál krásné Vánoce a hodně zdraví. Současně mi dovolte poděkovat vám všem, kteří své děti posíláte do školy, neboť tak činíte v době, kdy např. prezident lékařské komory vyzývá rodiče k pravému opaku. Není to pro vás jistě snadná situace. Mohu vás ale ujistit, že my všichni ve škole víme, že našim hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí. Tyto dvě věci k sobě neodmyslitelně patří a nelze je dělat vzdáleně. Od znovu otevření školy jsme nezaznamenali jediný případ Covid pozitivity mezi žáky ani zaměstnanci. Za většinu svých kolegů si troufám říci, že nás práce v kolektivu „masakrovaném“ rouškami a respirátory příliš netěší, že hygienická opatření vnímáme spíše jako represivní nežli reálně potřebná (nemožnost organizovat lyžařské kurzy).  Využijte Vánoce k aktivnímu odpočinku, vymyslete co nejvíce pohybu pro vaše děti, neboť ve škole jim ho nemůžeme téměř poskytnout.

A na závěr si neodpustím: „nezapomeňte doma pravidelně větrat“.

P.S.: strom přání, který děti ve škole ve vstupním vestibulu vytvořily, možná čeká i na to Vaše. Půjdete-li kolem školy, můžete ho na strom přání přidat.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.12.2020 - 17:26:58