Výskyt onemocnění Covid-19

Vážení rodiče,

v sobotu PCR testy odhalily jeden pozitivní případ žáka naší školy. Dotčená třída (5. C) jde do 14-ctidenní karantény (v karanténě nejsou žáci, kteří prodělali Covid-19 nebo jsou očkováni 2. dávkou a nebo nebyli ve škole přítomni na konci týdne), počínaje zítřkem organizujeme pro žáky v karanténě distanční výuku pomocí platformy TEAMs (distanční výuky se účastní i žáci, kteří nemají nařízenou karanténu). Rozvrh výuky resp. její rozsah stanoví třídní učitelka. Předpokládáme každý den čtyřhodinový blok kombinované online a offline výuky. Informace obdrží žáci přes aplikaci TEAMs.

Škola byla nucena zrušit výjezd žáků této třídy na školu v přírodě. Žáci mají nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Obědy jim mohou vyzvedávat zákonní zástupci (nebo jimi pověřená osoba) v době 11:00 -11:45. Obědy se budou vydávat při vstupu do školní jídelny ze dvora u mateřské školy. Pokud žáci budou obědy odebírat, musí si je aktivně přihlásit.


Publikoval Petr Karvánek - 13.09.2021 - 12:20:45
Příjezd na švp

Třídy 8. B a 9. A dorazily v pořádku na školu v přírodě.


Publikoval Edita Zemanová - 15.09.2021 - 11:57:57
Příjezd na ŠvP

Třídy 2. A a 3. A, 5. A, 8. A, 9. C dorazily v pořádku na školu v přírodě. 


Publikoval Eva Křížová - 13.09.2021 - 10:37:42
Volby do školské rady

Na třídních schůzkách proběhly volby zástupců rodičů do školské rady. Zvoleny byly paní Karolína Brabcová a Ksenie Dobrovská. Za pedagogy byli v úvodu školního roku zvoleni paní Alena Skarolková a Markéta Gorenčíková. Zřizovatel jmenoval do školské rady paní Pavlínu Civínovou a pana Petra Bučila.

Všem zvoleným a jmenovaným blahopřeji. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 10.09.2021 - 08:56:51
Výskyt onemocnění Covid-19 ve škole

Vážení rodiče,

včerejší PCR testy odhalily ve škole jeden pozitivní případ. Dotčená třída (7. A) jde do 14-ctidenní karantény (v karanténě nejsou žáci, kteří prodělali Covid-19 nebo jsou očkováni 2. dávkou), počínaje zítřkem organizujeme pro žáky v karanténě distanční výuku pomocí platformy TEAMs (distanční výuky se účastní i žáci, kteří nemají nařízenou karanténu). Rozvrh výuky je stejný jako prezenční výuka s výjimkou středy, kdy končí výuka 5. hodinu. Rozsah vyučovacích hodin a formy výuky v konkrétních předmětech určí jednotliví učitelé.

Žáci mají nárok od zítřka na odebrání oběda ve školní jídelně. Obědy jim mohou vyzvedávat zákonní zástupci (nebo jimi pověřená osoba) v době 11:00 -11:45. Obědy se budou vydávat při vstupu do školní jídelny ze dvora u mateřské školy. Pokud žáci nebudou obědy odebírat, musí si je aktivně odhlásit.


Publikoval Petr Karvánek - 07.09.2021 - 11:04:02