Výsledky losování do třídy s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky

V souvislosti s rozhodnutím přijmout všechny spádové uchazeče (otevřením další třídy v 1. ročníku) bylo možné vylosovat pořadí na zařazení do tříd s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky. Do obou tříd bylo vylosováno po 26 dětech. Ostatní uchazeči, kteří jsou pod čarou, budou zařazeni do běžných tříd. Pokud se v obou vylosovaných třídách uvolní před zahájením školního roku místo, bude nabídnuto uchazečům pod čarou v pořadí určeném losem.

Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem bilingvní výuky

Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem Začít spolu

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.05.2022 - 15:38:05
Hledáme učitele pro 1. stupeň ZŠ

Hledáme učitele pro 1. stupeň ZŠ s nástupem od září 2022. Případní zájemci se mohou hlásit na mail skola@zscermaka.cz. Pedagogické vzdělání pro 1. stupeň ZŠ je podmínkou.

Přijmeme 2 pracovníky na úklid prostor školy s úvazkem cca 0,8.


Publikoval Eva Křížová - 09.05.2022 - 14:20:52
Pečeme pro Ukrajinu

Dnes proběhla naposledy školní akce "Pečeme pro Ukrajinu." Dnes pekli především žáci 1. ročníku. Své doma upečené dobroty prodali za 9 816,-,-Kč. Těmto žákům a všem, kteří nakoupili, patří velké poděkování. Celková částka "Pečeme pro Ukrajinu" je 85 933,-Kč.


Publikoval Eva Křížová - 20.05.2022 - 12:58:36
Zahradní slavnost

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhne tradiční zahradní slavnost. Začínáme v 16:00 hodin vystoupením žáků a skupin, následovat bude prodej nejrůznějších dobrot, výtěžek z prodeje půjde na pomoc Ukrajině.

Srdečně Vás tímto zveme a těšíme se na Vás!


Publikoval Eva Křížová - 19.05.2022 - 20:25:07
Zápis do 1. tříd - otevření 4. paralelky

Na základě velkého převisu žadatelů o přijetí ze spádové oblasti školy a vzhledem ke skutečnosti, že mezi žadateli o přijetí je 6 dětí, které budou vyžadovat asistenci, rozhodl ředitel školy o otevření 4. paralelky v budoucím 1. ročníku (2022/2023). Toto rozhodnutí umožní nejen přijmout všechny zájemce ze spádové oblasti školy, ale díky nižšímu počtu dětí ve třídách to umožní vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Budeme tedy otevírat jednu třídu s projektem bilingvní výuky pro 26 žáků, jednu třídu s projektem začít spolu pro 26 žáků a 2 třídy běžné pro zbývající žáky.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.05.2022 - 13:16:14