Stravování žáků

Na strách MŠMT se uvádí:

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Upřímně řečeno nevím o větším nesmyslu. Domníval jsem se, že smyslem celého opatření uzavření škol je zabránit kontaktům jednotlivých žáků, jejich cestám do školy a zpět, a to především z různých kolektivů. Umožnění stravování žáků v době tvrdých opatření naopak posílí potkávání se žáků z různých tříd a bude velmi obtížné v případě jejich většího počtu zabránit jejich vzájemným kontaktům (před školou, ve škole, v jídelně). Proto jsem dnes rozhodl o zablokování všech stravovacích účtů žáků školy, neboť bychom nedokázali zítra vyřešit, kdo na oběd půjde a kdo ne (nechceme, aby děti platily za neodebranou stravu).

Z výše uvedených důvodů vás žádám, není-li to nutné, neposílejte děti do školy na obědy. Pokud to nutné je, objednejte si zítra v systému STRAVA.CZ obědy pro své děti.

Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 13.10.2020 - 16:49:06
Uzavření školy 14. - 1.11. 2020

Važení rodiče,

rozhodnutím vlády ČR došlo od 14. října k úplnému uzavření škol. To znamená, že všichni žáci budou vzděláváni distančním způsobem. Distanční výuka na prvním stupni bude probíhat v rozsahu maximálně 4 vyučovací hodiny denně, na 2. stupni max. 5 vyučovacích hodin denně. Rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd zveřejní třídní učitelé v aplikaci TEAMS. Rozvrhy budou víceméně odpovídat běžnému rozvrhu. Chci zdůraznit, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná, řada z nich se jí v uplynulých dnech neúčastnila bez jakéhokoliv zdůvodnění. Jsem rozhodnut takové případy řešit třeba i ve spolupráci s OSPOD sociálního odboru.

Nebude fungovat školní družina. Dětem, které mají problémy s nedostatkem zařízení pro online výuku, jsme dnes zapůjčili tablety. Rodiče žádáme, aby do školy v co nejkratší době doručili podepsané smlouvy o zápůjčce. Pokud potřebuje někdo ještě pomoci s vybavením pro distanční výuku, tak nás urychleně oslovte.

Pokud budete žádat ošetřovné, je možné to řešit ve škole v době 8 - 14 hodin, nebo na emailu skola@zscermaka.cz. Pište nám celé jméno dítěte a třídu. Ošetřovné je podle našeho názoru možné čerpat na dny 14.- 27.10., přestože vláda zakázala účast žáků na vzdělávání do 1. 11. 2020, nicméně se zřejmě jedná o chybu v usnesení vlády, neboť 28. je státní svátek a 29.-30.10. jsou řádné podzimní prázdniny.

 


Publikoval Petr Karvánek - 13.10.2020 - 15:41:27
Projekt prevence dětské obezity

podrobnosti o bezplatném projektu Lékařské fakulty - prevence dětské obezity čtete zde:

prevence dětské obezity

 


Publikoval Petr Karvánek - 12.10.2020 - 12:31:40
Nová opatření vlády

Vážení rodiče,

od pondělí 12. října vstupují v platnost nová opatření. Pro žáky na 1. stupni se nic nemění, pouze v hodinách hudební výchovy platí i nadále zákaz zpěvu. U žáků 2. stupně se zavádí střídavá výuka. To znamená, že polovina žáků bude chodit příští týden do školy, druhá polovina bude mít distanční výuku. V následujícím týdnu se to otočí.

Konkrétně jsem rozhodl, že v týdnu 12. – 16. 10. budou mít distanční výuku žáci 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku budou chodit do školy.

týdnu 19. – 23. 10. budou mít distanční výuku žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku budou chodit do školy.

V týdnu 26. – 30. 10. budou mít děti prázdniny.

Distanční výuka bude vedena podle rozvrhu jednotlivých tříd max. do 6 vyučovací hodiny, pokud má třída v rozvrhu hodinu Tv, budou mít žáci v této době volno. (https://zscermaka.edupage.org/timetable/ ).

Žáci na distanční výuce budou mít možnost stravování ve školní jídelně. Ti, kteří se nebudou chtít stravovat, si obědy musí odhlásit. Čas oběda jsem žákům na distanční výuce stanovil každý den na 13:40. Stejným způsobem budeme řešit i situaci žáků 6. a 7. ročníku v týdnu 19. - 23. 10.

Prezenční výuka - výuka žáků, kteří chodí do školy, probíhá podle každodenního rozvrhu. Výjimkou jsou hodiny tělesné výchovy, které jsou poslední vyučovací hodinou v dopoledním bloku výuky, nebo jsou v odpoledních hodinách - takové hodiny Tv se ruší.

Po celou dobu opatření nebudou fungovat žádné kroužky ve škole, včetně atletiky.

 


Publikoval Petr Karvánek - 09.10.2020 - 13:23:04
Zahájení činnosti kroužků ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření Ministerstva zdravotnictví nemůže být v naší škole prozatím zahájena činnost kroužků. Předpokládáme, že kroužky by mohly být otevřeny od 19. 10. 2020.  Kroužky, které zahájí svou činnost a upřesnění termínu jejich otevření budou zveřejněny na webových stránkách školy. Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Publikoval Edita Zemanová - 01.10.2020 - 14:02:34