Přihlášení ke stravování

Přihlašování nových žáků ke stravování je možné od 23. 8. 2021 vždy od 8:00 do 13:00 hod. v kanceláři hospodářky školní jídelny.


Publikoval Eva Křížová - 07.07.2021 - 11:56:02
Vyzvednutí vysvědčení

Vysvědčení je možné vyzvednout do 16. 7. 2021 nebo potom až od 23. 8. 2021 vždy od 8:00 do 13:00 hod.


Publikoval Eva Křížová - 01.07.2021 - 12:52:17
Budoucí 6. třídy

Seznamy žáků budoucích 6. tříd:  6. A   6. B


Publikoval Edita Zemanová - 28.06.2021 - 10:21:57
Letní kemp ve škole

V návaznosti na Výzvu MŠMT s názvem „Letní kempy 2021“ jsme ve spolupráci se ZŠ PRO DĚTI, z.s. vytvořili program letních příměstských táborů, které se konají v areálech školských zařízeních a jejich okolí a to převážně v Praze a středních Čechách. Jedná se celkem o 200 pětidenních příměstských kempů v měsících červenec a srpen. Projekt je personálně zajištěn učiteli, lektory a studenty pedagogických oborů, přičemž na jeden tábor čítající 15-20 dětí připadají dva lektoři. Prázdninový projekt je součástí vzdělávací strategie MŠMT ČR a má sloužit jako podpora vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru.

Podrobnosti najdete na letáku a přihlásit se lze na adrese. Pobyt dítěte je dotovaný státem.


Publikoval Petr Karvánek - 18.06.2021 - 13:19:17
Přijímání nových žáků

Vážení rodiče,

vím, že řada z vás čeká, jak rozhodnu ve věci přijetí vašich dětí do 6. a dalších ročníků školy. Situace, ve které se naše škola nachází, je velice složitá, neboť jsem ve svých rozhodnutích vázaný na rozhodování jiných ředitelů ve věci přijímacího řízení našich současných žáků, jinými slovy, stále nevím, kolik žáků (z 5. tříd) naši školu opustí.

Vyjdu-li z informací, které mám dnes, tak mohu přijmout 2 žáky do 6. ročníku (počet žáku v jednotlivých třídách tak dosáhne 28), a 3 žáky do tříd 1. stupně. Ve všech případech se jedná o žáky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy. Více zájemců škola nedokáže přijmout, neboť předpokládaný počet žáků školy tím k 1. září 2021 dosáhne 725, což je rejstříková kapacita školy.

Pokud v průběhu příštích dnů se dozvíme, že se odchodem některých žáků uvolní další kapacita na přijetí, rozhodnu o přijetí dalších uchazečů.

Je mi velmi líto, že nemám téměř na konci školního roku povzbudivější zprávy. Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 17.06.2021 - 14:32:46