Upozornění

Stále se hledají noví členové kroužku Malý průzkumník přírody.

Zvýšení ceny stravného od 1. října 2021

S účinností od 1. října 2021 jsou zvýšeny ceny obědů všech kategorií o 2,- Kč.

Podrobnosti zde.


Publikoval Zuzana Krucká - 24.09.2021 - 10:25:35
Volby do školské rady

Na třídních schůzkách proběhly volby zástupců rodičů do školské rady. Zvoleny byly paní Karolína Brabcová a Ksenie Dobrovská. Za pedagogy byli v úvodu školního roku zvoleni paní Alena Skarolková a Markéta Gorenčíková. Zřizovatel jmenoval do školské rady paní Pavlínu Civínovou a pana Petra Bučila.

Všem zvoleným a jmenovaným blahopřeji. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 10.09.2021 - 08:56:51
Rozvrh školy

Vážení rodiče,

od pondělí 6.9.2021 platí rozvrh školy.

Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 03.09.2021 - 12:32:29
Zahájení školního roku

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021 v 8.00 hod.

Všichni žáci se sejdou ve svých kmenových třídách a první den budou ve škole pouze první vyučovací hodinu.

Jména nových žáků se zařazením do tříd, budou uvedena na nástěnce ve vestibulu školy i s umístěním jejich kmenové učebny.

Bližší informace k výuce v následujících dnech najdete na blogu příslušné třídy Vašeho dítěte.

Informace pro rodiče prvňáčků jsou uveřejněny jako samostatný příspěvek.

Vedení školy


Publikoval Edita Zemanová - 30.08.2021 - 13:43:40
Screeningové testování žáků

Na základě rozhodnutí MŠMT proběhne v úvodu školního roku ve všech školách screeningové testování žáků. V naší škole jsme zvolili PCR testy, stejně jaké v závěru loňského školního roku. Žáci školy absolvují dva PCR testy ze slin, a to 1. a 6. září ve všech ročnících s výjimkou žáků 1. tříd, kteří se poprvé budou testovat až ve čtvrtek 2. září.

Testování nepodstupují žáci, kteří budou splňovat podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 ( po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Rodičům žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu. Podrobnosti v manuálu MŠMT.

Instruktážní video k testování

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 29.08.2021 - 17:40:03