Den otevřených dveří pro nové žáky budoucích 6. tříd

Vážení rodiče,

ve školním roce 2024/2025 budeme otvírat tři šesté třídy. Kromě současných žáků školy přijmeme na doplnění počtu žáků (25 v průměru na třídu) i několik nových žáků, kteří navštěvují v současné době jinou základní školu. Pro ty se vedení školy rozhodlo uspořádat

Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 13. června 2024 od 14:30 hod.

Nejprve bude probíhat krátký pohovor zástupce vedení školy se žákem a jeho zákonným zástupcem. K pohovoru je třeba přinést výpis z vysvědčení z 5. třídy a vyplněnou „Žádost o přestup“, kterou najdete na webových stránkách naší školy v pravé části označené „Důležité“ a pod názvem „Dokumenty“.

Poté se všichni rodiče sejdou v knihovně, kde vedení školy poskytne základní informace o škole a vzdělávání žáků na 2. stupni. Pro Vaše děti v té době budou zástupci preventivního týmu školy organizovat týmovou aktivitu.

Seznamy přijatých žáků do 6. tříd škola zveřejní 20. června na svých webových stránkách.

Svoji účast, prosím, potvrďte mailem na adresu: edita.zemanova@zscermaka.cz. Děkuji.

Těšíme se na Vás.

 


Publikoval Edita Zemanová - 27.05.2024 - 12:39:57
"Předškolák"

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, 

v rámci programu „Předškolák“ jsme pro Vaše děti připravili zábavné a tvůrčí odpoledne, které proběhne 13. června 2024 od 16:00 do 17:00 hod. 
Děti budou mít možnost prohlédnout si naši školu, poznat své budoucí spolužáky, zaskotačit si při hudbě nebo si něco hezkého vyrobit.  

Ve stejný čas si Vás dovolujeme pozvat na úvodní setkání s třídními učitelkami budoucích prvňáčků. Paní učitelky Vám poskytnutou základní informace k nástupu dětí do školy a zodpoví případné dotazy.   

 


Publikoval Eva Křížová - 24.05.2024 - 13:18:06
Výsledky zápisu do 1. tříd 2024/2025

Vážení rodiče,

v níže uvedeném textu naleznete seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 pro školní rok 2024/2025.

Kódy jsou pro lepší orientaci řazeny abecedně.

Pokud jste se kromě naší školy hlásili ještě na jinou ZŠ na Praze, velmi bychom uvítali odevzdání zápisového lístku, kterým potvrdíte úmysl nastoupit na naši školu a současně je možné vzít zpět žádost(i) na další školy. Tím zjednodušíte mým kolegům (ředitelům ZŠ) správní řízení. Zápisový lístek můžete odevzdat od dnešního dne kdykoliv, nejpozději do středy 22.5.2024. Pokud jste byli přijati do naší školy a nenastoupíte, protože jste byli přijati do další základní školy, kterou preferujete, prosím o zaslání zpětvzetí žádosti o přijetí do naší školy.

Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 sb. (správní řád), v platném znění, o přijetí žadatelů k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 takto:
                 
kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí  
A13Q50 přijat   I32I29 přijat   R26L78 přijat  
A57N41 přijat   I55Q66 přijat   R27Y27 přijat

Celou tabulku naleznete zde

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 17.05.2024 - 11:59:08
Pořadí nepřijatých uchazečů 2024/2025 pod čarou

V pořadí uchazečů byla chyba, byl vynechán uchazeč s pořadovým číslem 14. Na pořadí ostatních to nic nemění. Opraveno 20. 5.2024.

Pořadí žadatelů na přijetí, kteří nemají adresu trvalého pobytu ve spádové oblasti školy. Přijati mohou být pouze v případě, že se mezi přijatými uvolní místo

Seznam a pořadí zde

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 17.05.2024 - 11:56:55
Pohár pražských škol v orientačním běhu

V poháru pražských škol v orientačním běhu se naši žáci umístili na 1. místě v kategorii družstev 1. – 5. třída, Klárka Ondová a Pavel Outrata získali 1. místo v kategorii 1. - 3.třída.

Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!


Publikoval Eva Křížová - 16.05.2024 - 16:07:37