Bilingvní výuka

Od školního roku 2010/2011 vyučujeme na prvním stupni naší základní školy v tak zvaných bilingvních třídách. Získali jsme povolení MŠMT k výuce předmětů v cizím jazyce pro všechny předměty prvního stupně, které lze v cizím jazyce vyučovat.

Od první třídy se tedy v předmětech matematika, prvouka, hudební a tělesná výchova, pracovní a výtvarná výchova, informatika střídá výuka v anglickém a českém jazyce. Ve třídách se učí dle našeho školního vzdělávacího programu. Děti mají zároveň rozšířenou výuku anglického jazyka.

Oba pedagogové, kteří se ve třídě střídají, tedy český a rodilý mluvčí, mají předepsané vzdělání. Rodilý mluvčí je plně aprobovaným učitelem pro první stupeň základních škol.

Základní principy bilingvního programu

  • předměty vyučované v angličtině i češtině - matematika, prvouka - přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika
  • rozšířená výuka anglického jazyka
  • cca 40% výuky v anglickém jazyce
  • rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní pedagogové s aprobací pro první stupeň
  • děti si nepřekládají, v angličtině jsou pak schopné i přemýšlet, neučí se jen anglický jazyk - učí se v angličtině

výuka probíhá na základě českého školní vzdělávacího programu a je doplněna vhodnými anglosaskými reáliemi.

Žáci bilingvních tříd navštěvují na doporučení školy kromě dopolední výuky také odpolední jazykový program, který je zpoplatněný a vede k ukotvení a rozšíření znalostí s cílem vykonat každý rok mezinárodní jazykovou zkoušku. Odpolední jazykový program personálně, obsahově a metodicky zajišťuje spolek TOSCOOL z. s. (www.toscool.cz).

Projekt nemá návaznost na 2. stupni.