Projekty spolufinancované EU

2023 - 2024

Projekt "Podpora školní úspěšnosti žáků a dětí ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6"

Projekt je zaměřen na personální podporu základní škole na pozicích školního speciálního pedagoga a školního psychologa s cílem zajistit diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků školy, pomoc při vytváření a zlepšování podmínek pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně zkoumání klimatu a chování žáků ve třídách. Cílem je také poskytnout konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu.

                  

     

2021 - 2023

Projekt "Podpora polytechnického vzdělávání a inkluze ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6"

je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt navazuje na předchozí projekty realizované v uplynulých letech a je zaměřen na udržení pracovní pozice školního kariérového poradce, školního speciálního pedagoga (bude působit jednak na základní škole, dále v mateřské škole), školního psychologa (bude působit na základní). Dále budou v rámci projektu  realizovány aktivity na podporu a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Doba realizace projektu od 1.9.2021 do 30.6.2023

Projekt "Podpora kariérového poradenství a inkluze na ZŠ Antonína Čermáka"

je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt navazuje na předchozí projekt realizovaný v uplynulých dvou letech a je zaměřen na vytvoření pracovní pozice školního kariérového poradce, školního speciálního pedagoga (bude působit jednak na základní škole, dále v mateřské škole a školní družině), školního psychologa (bude působit na základní a mateřské škole). Dále budou v rámci projektu  realizovány aktivity na podporu a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Doba realizace projektu od 1.9.2019 do 31.8.2021

 

Projekt "Podpora inkluze na ZŠ Antonína Čermáka"

je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt je zaměřen na vytvoření pracovní pozice speciálního pedagoga, na školení a osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků, na podporu a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

Doba realizace projektu od 1.9.2017 do 31.8.2019

Projekt byl ukončen 31.8.2019. Za největší přínos projektu lze považovat možnost zřízení pozice speciálního pedagoga. Speciální pedagog je členem preventivního týmu školy a významným způsobem ovlivňuje vzdělávání žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Stejně tak vznik této pracovní pozice přispěl ke zlepšení práce asistentů pedagoga. Kromě toho získala škola díky projektu finanční prostředky na přípravu na vyučování a na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které probíhalo po celé 2 roky.