Whistleblowing

K ochraně oznamovatelů zveřejňuje škola související předpisy a dokumenty:

Zákon č. 171/2023 S., o ochraně oznamovatelů

Směrnice k ochraně oznamovatelů

Informace pro oznamovatele

Formulář pro oznámení