Den otevřených dveří 2020

Ve středu 19. února se koná v naší škole “Den otevřených dveří”. Zájemcům umožníme navštívit jednu vyučovací hodinu ve třídách 1. stupně (bilingvní třídy, třídy s projektem začít spolu a běžné třídy). V každé třídě může být přítomno maximálně 5 dospělých, větší počet by byl příliš rušivým elementem, do hodin mohou pouze dospělí bez přítomnosti svých dětí!

Rezervace vám bude potvrzena e-mailem. Je dobré přijít do školy cca 15 minut před začátkem hodiny, pověřený pracovník školy bude mít seznam rodičů do konkrétní hodiny a určený žák školy rodiče do zvolené třídy odvede. Po ukončení náslechu v hodině se s případnými dotazy můžete obrátit na zástupce vedení školy ve školní knihovně.

Pro zájemce o bilingvní vzdělávání proběhne v 17:00 v knihovně školy informativní schůzka.

Rezervace na vyučovací hodiny byly ukončeny.