Den otevřených dveří 2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Termíny zápisů do 1. tříd jsou v tomto školním roce 1. a 2. dubna 2020 vždy od 14 do 18 hodin. Informace k průběhu a organizaci zápisů zveřejníme v dostatečném předstihu na našich webových stránkách.

Ve středu 19. 2. 2020 jste srdečně zváni na Den otevřených dveří na prvním stupni, kdy budete mít možnost prohlédnout si školu, dopoledne nahlédnout do vyučování, získat nové informace a také odpovědi na své otázky. Zájemci o zhlédnutí výuky se budou moci přihlásit přes rezervační systém, který bude spuštěn začátkem února. Pro zájemce o bilingvní vzdělávání proběhne tento den od 17 hodin informační schůzka.