Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny: začínají v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny: od pondělí 12. února 2024 do pátku 16. února 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do 1. září 2024. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne 2. září 2024

Volno ředitele školy: pátek 29. září 2023 a čtvrtek a pátek 9. a 10. května 2024.