Den otevřených dveří 2023

Zápisy do 1. tříd proběhnou 18. a 19. dubna 2023. V pátek 17. února se koná v naší škole “Den otevřených dveří”. Zájemcům umožníme navštívit jednu vyučovací hodinu ve zvolené třídě 1. stupně. V každé třídě může být přítomno maximálně 5 osob, do hodin mohou pouze dospělí bez přítomnosti svých dětí!

Konkrétní třídu a čas si zvolí zájemci v rezervačním systému, který zveřejníme na webových stránkách školy. Rezervace budou zahájeny v pátek 10. února v 9:00 a ukončeny budou ve středu 15. února v 10:00. Rezervace bude potvrzena e-mailem.

Je dobré přijít do školy cca 10 minut před začátkem hodiny, pověřený pracovník školy bude mít seznam rodičů do konkrétní hodiny a třídy, žák školy rodiče do zvolené třídy odvede. Po ukončení náslechu ve vyučovací hodině se s případnými dotazy můžete obrátit na schůzce se zástupci vedení školy ve školní knihovně v přízemí školy.

Pro zájemce o bilingvní vzdělávání proběhne ve 14:00 v knihovně školy samostatná informativní schůzka.

Petr Karvánek, ředitel školy