Erasmus

Metodologický kurz ve Skotsku v rámci programu Erasmus+

V březnu 2015 jsme se zúčastnily dvoutýdenního kurzu Language and Practical Methodology: Creativity in the Classroom Focus on Scotland. Kurz byl v městě Dunfermline, které leží 30 km od Edinburghu. V rámci kurzu jsme absolvovaly třídenní workshop zaměřený na kreativitu v hodinách anglického jazyka pro učitele 1. stupně, jednodenní kurz anglické gramatiky a konverzace a jednodenní úvod do skotského školského systému. Dále jsme se zúčastnily organizované návštěvy tří skotských základních škol.

Kurz byl pro nás velmi přínosný, odnesly jsme si z něj mnoho nápadů, které využijeme ve svých hodinách a představíme svým kolegům.  

Veronika Jozífová a Kristýna Suková

Kurz zaměřený na porovnání dobré praxe škol ve Finsku, Estonsku a zemích účastníků kurzu

Na počátku října jsme se zúčastnily týdenního kurzu Best Practices Benchmarking ve finských Helsinkách s jednodenní návštěvou Tallinu. Programem kurzu bylo porovnávání dobré praxe ve školství Finska, Estonska a zemí účastníků kurzu. Byly jsme zvědavé, jak to ve Finsku a Estonsku dělají, že mají velké úspěchy v mezinárodních srovnávacích zkouškách.
Sami Finové říkají, že to přesně nevědí, že jde o souhrn pozitivních vlivů na děti. 
Velmi významná je pozitivní atmosféra a sounáležitost ve společnosti.  Panuje zde úcta a důvěra k učitelům, předpokládá se, že rozumějí své práci (což zajisté zavazuje). Ve škole cítíte vzájemnou důvěru i mezi učiteli a dětmi, děti jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. 
Ve vzdělávacím programu mají méně učiva, to znamená, že ho mohou zpracovat do hloubky. Tady si musíme povzdechnout, že české školství očekává předávání velkého množství encyklopedických vědomostí.  
Úžasný nám přišel systém podpory jakkoli znevýhodněných žáků. Podstatné je, že kdykoli se u některého žáka objeví problém v učení či chování, učitel i podpůrný systém okamžitě žákovi pomáhá obtíže zvládnout.  
Týden ve Finsku nás přesvědčil, že úspěšné moderní vyučování je založené na podpoře samostatnosti a zodpovědnosti žáků i učitelů, na rozumném vzdělávacím programu a na péči o všechny (tedy i slabší) žáky. Byl to pro nás velmi důležitý týden a doufáme, že se nám něco z našich zkušeností daří předávat i v naší škole.

                              Eva Votavová a Michaela Fišarová

  

Comenius - zahraniční asistentka Aj

Na minulý školní rok jsme díky programu Comenius (předchůdce současného Erasmu +) získali asistentku na výuku angličtiny - mladou paní učitelku Ozlem Isler z Turecka. Tato výborná angličtinářka se zkušenostmi z Velké Británie a Španělska učila spolu s našimi učiteli, a výuka tak byla bohatší, intenzivnější a zajímavější. Navíc jsme se mohli celý rok těšit ze společnosti úžasně milého člověka. Protože je muslimka, umožnila nám pochopit, že nesnášenlivost a náboženství mají společné jen to, že se nesnášenliví lidé rádi náboženstvím ohánějí.

 

Program Erasmus+ vzdělávací mobility

Program Erasmus+ podporuje vycestování učitelů do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Díky němu vyjedou dvě naše paní učitelky do Finska, kde se zúčastní kurzu zaměřeného na nejlepší zkušenosti ze současné pedagogické praxe, a čtyři další paní učitelky vyjedou na jaře do Velké Británie na kurzy s jazykovým, metodologickým a tvůrčím zaměřením. Věříme, že naše zkušenosti ze zahraničí přinesou naší škole novou inspiraci a porozumění pro současné trendy ve vzdělávání.