Absolventské práce 2020 - 2021

Žáci 9. ročníku si volí témata absolventských prací a škola jim přidělí konzultanty z řad pedagogického sboru. Na níže uvedených odkazech naleznete:

organizační pokyny

metodiku, jak psát absolventskou práci

Témata absolventských prací žáků 9. tříd a jejich vedoucí:

9.A

9.B