Šikana

ŚIKANA – vymezení pojmu

Slovo šikana pochází z francouzského chicane, což znamená

-          týrání

-          pronásledování

-          zlomyslné ubližování

-          obtěžování

Co je záměrem?

Ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka, případně skupinu lidí nebo dětí.

Typy agrese:

-          slovní agrese/ zesměšňování, pomluvy, urážky/

-          fyzická agrese/ ubližování, týrání, vyhrožování, ohrožování zbraní/

-          příkazy/ násilné, manipulační, ponižující/

-          krádeže

-          ničení věcí

Podmínky vzniku šikany.

-          Nevhodné klíma sociální skupiny.

-          Absence výchovného vedení a právního postihu/ rodiče se chovají agresívně, své děti trestají, nedostatečná péče a výchova/

-          Anonymita prostředí.

Příčiny šikany.

-          Touha po moci, přání ovládat druhého člověka.

-          Motiv krutosti/ potěšení z pohledu na utrpení jiného/.

-          Zvědavost/ jak se zachová oběť ve strachu, bolesti, ponížení, k čemu všemu se dá přinutit/

-          Nuda, touha po vzrušujících zážitcích, pobavit se.

-          Tlak kolektivu, který nutí chlapce, aby byl mužně tvrdý, aby se nebál rány.

-          Sklon k agresivnímu chování podporovaný temperamentními dispozicemi/ vznětlivost, impulzivita/.

-          Nevhodný způsob výchovy.

-          Nedostatek zájmu, citový chlad, ponižování.

-          Fyzické a psychické násilí/ bití, kruté tresty/.

-          Tolerance k násilí, např. pochvala za násilné jednání, v němž rodiče vidí prostředek svého dítěte k dosahování jeho cílů při jednání s druhými lidmi.

Jak poznat šikanované dítě?

Může se projevit změnou chování dítěte, zvýšenou úzkostí, strachem, neurotickými projevy, zhoršením školního prospěchu, záškoláctvím apod.

Moje dítě je šikanováno – jak se mám chovat?

-          Uvědomte si, že podobnou situaci by špatně zvládla většina dospělých, natož dítě.

-          Váš úkol v tuto chvíli představuje především mu poskytnout bezpečné a klidné místo.

-          Prvořadé přitom je dítě ochránit.

-          Trávíte-li, se svým dítětem čas doma, snažte se na něj zbytečně netlačit.

-          Buďte tam pro něj, nenechávejte ho o samotě.

-          Vaše dítě by se nemělo cítit jako u výslechu.

-          Snažte se cíleně vyhnout otázce´´ proč´´.

-          Domov a rodina jsou pro něj v tuto chvíli pravděpodobně jediné bezpečné místo.

-          Váš život by se neměl od základu změnit.

-          Velmi důležité také je připravit dítě na návrat do školy.

-          Pokud má Vaše dítě nějakého dobrého kamaráda, můžete se domluvit s ním, aby ho doprovázel.

-          Pokud si nejste jistí, snažte se sledovat svou intuici, přemýšlejte o tom, jak byste se                               cítili.

Kyberšikana

Je to nadávání, urážení nebo ponižování realizované  pomocí SMS zpráv, e-mailu. Chatu a publikací zesměšňujících fotografii, audio nebo audiovizuálních nahrávek, napadení svého elektronického účtu nebo zastrašování Protože se děti setkávají s kyberšikanou poměrně často, /podle výzkumu se 46,8% českých dětí již setkalo a nějakou formou kyberšikany/ při řešení problémů jen málo spoléhají na pomoc rodičů a učitelů a o situaci, do jaké se dostaly, neinformují.

Pokud budou děti seznámeny s riziky virtuální komunikace, budou mít mnohem větší šanci vyvarovat se případným chybám a riskantnímu chování.