Drogy

Drogy

Rozdělení drog.

-          Kanabinoidy – hašiš, marihuana, hašišový olej.

-          Stimulační drogy – pervitin, kokain, efedrin, crack, amfetamin…

-          Halucinogeny – lysohlávky, LSD, marihuana, hašiš, extáze, durman, muchomůrka červená, ketami, mezkalin…

Tvrdé

-          Toluen, aceton, heroin, morfin, durman, crack, LSD, lysohlávky, kokain, pervitin, alkohol, extáze, efedrin, kodein.

Měkké

-          Marihuana, hašiš, kokový čaj, káva, čaj.

Varovné signály.

-          Náhlé změny nálad, netypické reakce na určité situace.

-          Zhoršování ve škole.

-          Změna přátel a známých.

-          Výrazná změna v oblékání a stylu hudby.

-          Skrývání a zakrývání.

-          Častá vyčerpanost, únava a spavost.

-          Lži a předstírání.

-          Překvapivě rychle nastupující sexuální aktivita.

-          Izolace od rodiny.

-          Snížené sebevědomí.

-          Chybějící léky či alkohol v domácnosti.

-          Ztrácející se věci a peníze.

-          Nález drogy nebo pomůcek k jejich užívání.          

Nic z výše uvedených příznaků nemusí dokazovat užívání drog. Pokud se takové známky vyskytují společně nebo opakovaně, vždy se vyplatí na ně reagovat.

Co se nevyplácí.

-          Vyčítat.

-          Stanovit okamžité tresty.

-          Hledat viníka /za to může tvůj kluk, kdyby tě máma nerozmazlovala, kdyby do toho nemluvila babička…/

-          Nerealistické strašení hrůzou budoucnosti /chceš skončit mrtvý na ulici…/

-          Moralizování. Zvláště dlouhé monology.

Alkohol

-          Alkohol se jako droga užívá již dlouhou dobu a naše republika patří mezi státy s největší spotřebou alkoholu na jednoho obyvatele.

-          Alkohol je látka s tlumivým efektem, který se plně projevuje až po požití vyšších dávek. Menší dávky alkoholu mají mírně stimulační účinek, dochází ke zlepšení nálady a zvýšení sebevědomí, intoxikovaný je díky mizícím zábranám komunikativnější. Vyšší dávky vedou k otupění soudnosti a sebekritičnosti, nálada někdy nabývá expanzivního charakteru, intoxikovaný může mít sklony k agresivitě.

-          Závislostní potenciál alkoholu je celkem vysoký. Platí, že čím je nižší věk zahájení užívání, tím je vznik závislosti snazší.

Nikotin

-          Nikotin je silně toxická látka. Užívání nikotinu jako psychotropní látky je vázáno na tabák.

-          Nikotin se váže na nikotinové receptory a dráždí je. Váže se na receptory v periferním, vegetativním nervovém systému, který řídí vnitřní orgány. Zde vyvolává zvýšenou aktivitu trávicího traktu, vzestup produkce slin a trávicích šťav a vzestup hladké svaloviny.

-          Nikotin vyvolává velmi silnou psychosociální závislost, která souvisí se stylem užívání a zvyklostmi uživatelů. Při dlouhodobém užívání vzniká na nikotin i fyzická závislost.

-          Odvykací stav se projevuje na psychice, a to nervozitou, rozladěním, podrážděností a neklidem. Somaticky je doprovázen množstvím příznaků, které jsou vyvolány narušením přenosu impulsů ve vegetativním nervovém systému.

HALUCINOGENY

Halucinogeny jsou rozsáhlou skupinou přírodních a syntetických látek, které vyvolávají změny vnímání od pouhého zostření až po halucinace /nejznámější LSD/.

Látky této skupiny jsou v současnosti často užívány při tanečních party, podobně jako extáze.

Vysoké dávky nebo náhlá změna situace při intoxikaci mohou vést k úplné ztrátě kontroly, která obyčejně vyvolává paniku, což situaci ještě zhorší. V takové chvíli se obyčejně poslední zbytky světa rozpadají a z daného není úniku.

Halucinogeny obyčejně nevyvolávají somatickou, ani psychickou závislost. Odvykací stav se po jejich vysazení většinou nedostavuje.

Konopí

Konopí patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Marihuana se na drogové scéně vyskytuje velmi dlouho.

Účinek nastupuje asi 15 minut po vykouření, vrcholu dosahuje asi po 30-60 minutách, cca do 3 hodin účinek odeznívá. Ovlivnění pro vykonávání složitých činnosti však trvá asi 24 hodin.

Stále diskutovanou otázkou je, zda marihuana je vstupní branou k užívání jiných drog. Z dostupných studii i výzkumů zabývajících se drogovou problematikou se zdá, že tomu tak není. Hlavní iniciační drogou je rozhodně alkohol. Iniciační efekt marihuany se většinou odehrává v rovině sociální – distributor marihuany může nabídnout uživateli  ,,něco silnějšího´´.

LSD, Trip

-          LSD je halucinogenní droga, je to metabolický produkt houby Claviceps purpurea, která roste na žitě a ječmeni. Užívá se ústy ve formě malých papírových čtverečků nesoucích potisk, které jsou napuštěné roztokem obsahujícím LSD. Nazývají se tripy. Účinek LSD je patrný již při malých dávkách, efekt však není příliš výrazný. Při užití LSD postupně dochází ke změnám vnímání obvykle ve smyslu dramatického zintenzívnění barev, víření vzorů, pohybech objektů, které jsou v dané chvíli nehybné. LSD obecně nevyvolává sluchové halucinace nebo trvalejší klamy.

Ketamín

-          Ketamín se řadí mezi tlumivé látky s halucinogenním efektem. Nejčastěji se vyskytuje v podobě bílého prášku nebo jako kapalina v malých ampulkách. Bílý prášek se šňupe, v tekutém stavu se aplikuje injekčně do svalu. Výjimečně se může objevit v podobě malých tablet nebo gelových kapslí, které se často prodávají jako extáze. V nižších dávkách způsobuje lehké snění a pocit odcizení se vlastnímu tělu. Malé dávky mohou způsobit zpomalení srdeční činnosti, vyšší dávky zpomalují také vnímání a dechovou frekvenci.Ketamín je vysoce nebezpečný v kombinaci s alkoholem nebo sedativy.

Lysohlávka

-          Jedná se přírodní halucinogen, jehož užívání je obvykle sezónní záležitostí. Houby se konzumují čerstvé, sušené, případně se z nich vyrábí odvar. V menším množství způsobuje stav výrazné euforie, smíchu, pohody a hovornosti. Vyšší dávky způsobují zrakové halucinace v podobě deformace předmětů a zvuků. Lysohlávka je jedovatá houba, takže intoxikace je v pravém smyslu slova otravou. Je velmi problematické odhadnout účinnou dávku, neboť obsah psilocybinu v houbě se liší v různých lokalitách.

PCP (andělský prach)

-          PCP je syntetická droga, která spojuje stimulační, halucinogenní a hypnotické ůčinky, Mívá nejrůznější podoby – prášek, roztok, čípek , sprej, tablety. V podobě tablet se někdy prodává jako extáze. Může být vydáván za meskalin, nebo se objevit v jointu. Způsobuje splynutí mezi informacemi ze smyslových orgánů a duševními jevy. Dochází ke smíšení reality a fantazie, vnějšího a vnitřního světa. Při nízkých dávkách způsobuje euforii, neklid, halucinace, poruchy vnímání prostoru, pocit odcizení. Při vyšších dávkách nastává znecitlivění vůči fyzickým podnětům, pocit nezranitelnosti, může se dostavit tendence k sebepoškozování, poškozování okolí, návaly síly, záchvaty zuřivosti, násilné chování aj. Při dlouhodobém užívání se zvyšuje riziko rozvinutí vážnějších duševních chorob a rozpadu osobnosti, mohou nastat vážná poškození srdce a jater.

OPIÁTY

-          Někdy bývá tato skupina označována jako morfiová, podle jednoho zástupce morfinu, kde hlavní látkou je opium ( heroin, morfin, kodein, tebain).  Opium je gumová hmota zaschlé šťávy z nezralých makovic. Kromě morfinu obsahuje hlavně kodein a polosintetický derivát heroin.

Heroin

-          Heroin je hlavním představitelem skupiny opiátu. Pokud je heroin čistý, jde obvykle o bílý či narůžovělý prášek. Je ho možno aplikovat po rozpuštění ve vodě bez dalších úprav. Hnědý heroin je zásadité povahy a je vhodný ke kouření nebo inhalaci z alobalu, bývá s příměsí strychninu. Heroin byl dříve častěji vdechován, nyní je nejrozšířenější nitrožilní aplikace, ale je možné jej aplikovat i do svalu. Mezi účinky patří celkový útlum organizmu, zpomalení psychického tempa, uvolnění, úlev od starostí, krátce po aplikaci slastné pocity – vnitřní euforie, ospalost, zúžení zornic, strnulost, neschopnost pohybu, zpomalené dýchání, netečnost, zklidnění, potlačené vnímání bolesti, deprese dýchacího centra, pokles tělesné teploty, těžká zácpa, svědění kůže, lenost, ztráta vůle, ztráta libida, deprese…

-          Heroin je tvrdou drogou s velkým rizikem závislosti.

Morfium

-          Morfium je silný opiát -  analgesic droga. Je to hlavní agent v opiu a typickém opiátu. Morfium je používané i legálně v lékařství na utišení bolestí.

Braun

-          Upravený kodein, který se šňupe, kouří, inhaluje a případně se aplikuje injekčně.

Odvykání u opiátu má dramatickou podobu, vyskytují se při něm průjmy a křeče. Narkoman závislý na opoidech si musí aplikovat látku 3x denně po 8 hodinách. Rychle nastupuje psychická závislost a všechnu svou činnost podřizují k získání drogy.

Buprenorfin

-          V současnosti se na drogové scéně objevuje syntetický opioid – buprenofin. Jedná se o lék určený k substituční a detoxikační léčbě závislých na opoidech.

Metadon

-          Vyskytuje se na pouliční drogové scéně v omezené míře, protože není běžně distribuován v lékárnách, ale vydáván ve specializovaných zařízeních v rámci substitučních programů. Je mnohem silnější a jeho nesprávné užití nese vysoké riziko předávkování.

STIMULAČNÍ DROGY

-          Stimulancia, budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty jsou chemicky různorodou skupinou látek, které vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení. Jejich užití vyvolá různou míru stimulace organizmu od pocitu svěžesti až po nekontrolovatelné vzrušení. Nejvýznamnější zástupci ze skupiny nelegálních drog jsou pervitin a kokain, mezi legální stimulanty patří látky s mírnějším efektem – káva a čaj.

Pervitin

-          Pervitin je stimulační drogou, která má na našem území hluboce zakořeněnou tradici. Celková stimulace je základním účinkem pervitinu. Osoba, která jej užila  zaznamená obrovský příval energie, kterou ale často nemá jak rozumně vybít, zvýšené sebevědomí, ztrátu chuti k jídlu. Vytratí se únava, bolest není cítit či je snesitelná a neuvědomovaná.

-          Nevěřte tomu, že na pervitin nevzniká závislost. Nevzniká sice ta fyzická, ale o to je psychická zákeřnější. Přichází velmi nenápadně a o to pevněji se drží a likviduje. Odvykání je provázeno velmi nepříjemným abstinenčním syndromem.

Kokain

-          Kokain je silná stimulační droga, výrazně ovlivňující CSN. Působí také jako lokální anestetikum. Nejčastěji se s kokainem můžeme setkat jako s jemným krystalickým práškem bílé barvy, který je bez zápachu a hořké chuti.

-          Na kokain může vzniknout silný psychický návyk s velice silnou touhou po další dávce. Abstinence vyvolává stavy deprese, úzkosti, únavy a neklidu, které mohou trvat i několik měsíců.

Anfetaminy

-          Tyto drogy jsou klasifikovány jako stimulanty nervového systému a mají velmi dlouhou historii užívání nejen u nás, ale také po celém světě. Na černém trhu se amfetaminy objevují v podobě prášku či krystalu. Pro anfetaminy se užívá slangové označení, např. piko, peří, led.

-          Obliba amfetaminů má své kořeny v takových účincích jako je pocit energie, inteligence, hovornosti, důvěry a sebedůvěry, pocit zdraví a pohody, schopnost snižovat chuť k jídlu ke snížení váhy a snížení potřeby spát.

Extáze

-          Extáze svými účinky spadá na pomezí stimulancií a halucinogenů. Vedle svého stimulačního účinku podobného tomu u amfetaminů obvykle vyvolává příjemné, snadno kontrolovatelné emoční stavy s relaxací a bez pocitu strachu, pocity štěstí a blaha, a toto vše někdy může být provázeno halucinacemi.

-          Mezi nejvážnější komplikace užití extáze patří hypertermie. K přehřátí organismu, se může vyskytnout zvláště při užití na celonočních párty. Pravděpodobnost vzrůstá při nadměrné tělesné aktivitě, vyšší teplotě okolí, vyšší dávce, nebo opakovaném užití v průběhu párty a nedostatečné konzumaci tekutin s minerály.

Anabolické steroidy

-          Anabolické steroidy mají mezi zneužívanými látkami specifické postavení,  protože  jejich užití je vedeno snahou změnit svůj vzhled a fyzický výkon. Přesto anabolické steroidy patří mezi zdraví velmi nebezpečné látky, na které si lze vypěstovat zvláštní typ psychické závislosti. Existují různé typy anabolických steroidů – některé přípravky se užívají orálně, jiné se aplikují injekčně do svalu nebo se prodávají ve formě gelů a krému, které se aplikují přímo na kůži.

-          Typický uživatel bere svoji drogu v opakovaných cyklech, kterým se mezi kulturisty říká  -   kůra. Kůra trvá několik dní či týdnů, pak následuje přestávka a po nějaké době nová kůra.

TĚKAVÉ LÁTKY

-          Velmi nebezpečná skupina látek, rozhodně nebezpečnější než kokain, pervitin nebo heroin. Vyznačují se narkotickým účinkem, snadno dochází k předávkování se smrtelním zakončením, jejich užívání má rozsáhle a těžké následky.

-          Při inhalaci dochází ke krátkému opojnému stavu, jenž může být díky opětovné inhalaci prodloužen. Bezprostředně po konzumaci se obvykle dostavuje bolest hlavy, nevolnost, zvracení – jako obranné mechanismy našeho těla. Teprve poté se dostavuje skutečný rauš, projevuje se euforii, pocity beztíže, zvukovými a zrakovými posuny ve vnímání, halucinacemi. Velmi častým následkem konzumace je přecenění vlastních sil.

-          Závislost na těchto látkách vzniká poměrně snadno, možná i díky poškození nervového systému. Postižený je obtížně léčitelný.

-          I při jednorázovém užití je riziko předávkování velmi vysoké, protože při hlubší intoxikaci, kdy dojde ke ztrátě vědomí, uživatel ztrácí kontrolu nad množstvím inhalované látky. K úmrtí dochází pro obrnu dýchacího centra a zástavu dechu, nebo pro poruchu srdeční akce a krevního oběhu.

Zástupci:

-          Toluen – používá se k ředění barev.

-          Perchlorethylen – používá se jako technické odmašťovadlo.

-          Aceton – používá se k ředění barev.

-          Chemopren – oblíbené lepidlo.

-          Styrofix – modelářské lepidlo.

-          Trichlorethylen – jedovatá kapalina sloužící zejména jako všestranné rozpouštědlo.

-          Éter – rozpouštědlo tuků a olejů, dříve používaný k narkózám.

Těkavé látky jsou i u nás užívány spíše skupinami sociálně méně adaptovaných jedinců. Zkušenosti z celého světa napovídají, že velikost populace, čichačů, je relativně stabilní.