Projekt "Člověk a příroda - Můj skřítek"

Šesté ročníky se na podzim účastnily projektu, který propojoval výuku českého jazyka, přírodopisu a pracovního vyučování.
Obě třídy uskutečnily podzimní výlet do Roztok, kde se seznámily s různými ekosystémy a nasbíraly materiál k výrobě podzimních skřítků.
Tyto skřítky si pak během pracovního vyučování děti vyrobily, daly jim jména a napsaly jejich příběhy. Nejlepší příběhy skřítků budou otištěny ve školním časopise. Děti se i zamýšlely nad tím, proč by chtěly takovým skřítkem samy být.
Uvádíme některé z jejich nápadů:

Chtěli bychom být našimi skřítky, protože:

rozumějí řeči zvířat, dohlédnou daleko jako orel, skáčou jako žába, umí dýchat pod vodou, umí létat, jsou kamarádští, mohou být neviditelní, umějí skákat po stromech, mají rádi přírodu, rádi sportují a tančí, všechno jim chutná, umějí dobře zpívat, neumějí být naštvaní, umějí malovat, všechno si pamatují, není jim nikdy zima, rádi chodí na výlety, přátelí se s veverkami, mohou spát až do oběda, jsou vtipní, jsou nesmrtelní, mají hodně zážitků, cestují po celém světě, jsou stateční, umí kouzlit, umí mluvit s lidmi, jsou hodní, šikovní, malí a mírní, bydlí na hezkém místě v lese, umí šplhat, umějí si vyrábět svůj vlastní nábytek, umějí vařit a šít si věci pro sebe, umějí vyrobit ruční papír a mají vlastní barvy, mohou spát, kdy chtějí, mohou se změnit v jinou postavu, pomáhají si, mají luky a zažívají dobrodružství, umějí jezdit na koních, dýchají i v horké lávě, jsou rychlí a chytří, umějí hrát dobře fotbal, můžou sedět dlouho na stromech a koukat se dolů, mohou létat na křídlech ptáků, koupat se v rybníku s labutěmi, mají chytrého dědečka a poslouchají na slovo, mají hodně volného času, mají maminku a tátu, nejsou vybíraví v jídle, milují zeměpisné mapy, milují svou rodinu, nemají žádné starosti, necítí bolest, umějí být neviditelní, mohou stanovat na nedaleké mýtině a žít hezký život ...