Třídy bez zaměření

Třídy bez zaměření

tyto třídy jsou svým způsobem kompromisem vůči třídám s přírodovědným zaměřením, které nenalezly ve volbách dětí místo. Učební plán tříd bez zaměření jsme upravili tak, aby již v 6. a 7. ročníku bylo možné posílit výuku matematiky matematickým seminářem, od 7. ročníku mají žáci informatiku, která navazuje na předmět práce s počítačem. V 8. a 9. ročníku umožňuje dotace volitelných předmětů výuku přírodovědně zaměřených seminářů.

To ze tříd bez zaměření dělá třídy s akcentem na výuku matematiky a přírodních věd.