Otevřené kroužky

  1. Kresba, malba, keramika (1. stupeň) – činnost kroužku zahájena až od 30. 9. 2019

  2. Kytara pro začátečníky

  3. Kytara pro pokročilé

  4. Pohybové hry a fotbal (1. až 2. třída)

  5. Pohybové hry a fotbal (3. až 5. třída)

  6. Florbal (1. až 2. třída)

  7. Florbal (3. - 5. třída)

  8. Florbal (2. stupeň)

  9. Softbal (2. – 5. třída)

10. Badminton pro pokročilé

11. Český jazyk pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

12. Matematika pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

13. Český jazyk pro 5. roč. jako příprava na osmiletá gymnázia

14. Matematika pro 5. roč. jako příprava na osmiletá gymnázia

15. Český jazyk pro cizince - 1. stupeň

16. Tvoření (háčkování, pletení, šití)