Kritéria pro přijetí

Zápis do 1. tříd se koná 7. a 8. dubna 2021. Plánujeme otevřít z kapacitních důvodů pouze 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 26 dětí), jednu s projektem "Začít spolu" (max. 28 dětí) a jednu třídu běžnou (max. 28 dětí), celkem tedy bude přijato max. 82 dětí. Ve třídě s projektem bilingvní výuky bude běžná výuka matematiky, děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V projektu „Začít spolu“ bude výuka matematiky podle metody prof. Hejného a děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V běžné třídě bude běžná matematika a vázané písmo.

Do prvních tříd ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 se přijímají děti podle těchto kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (vyhláška MHMP).

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6

3. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze

4. Děti s trvalým pobytem mimo hl. m. Prahu

Při přijímání dětí budou přednostně přijaty děti, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. ročníku školy (toto neplatí pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu).