Kritéria pro přijetí

Zápis do 1. tříd se koná 21. a 22. dubna 2018. Plánujeme otevřít 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 25 dětí), jednu s projektem "Začít spolu" (max. 27 dětí) a jednu třídu běžnou (max. 27 dětí), celkem tedy bude přijato max. 79 dětí. Ve třídě s projektem „Začít spolu“ bude výuka matematiky podle metody prof. Hejného a děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V běžné třídě bude běžná matematika a vázané písmo.

Do prvních tříd ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 se přijímají děti podle těchto kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (vyhláška MHMP).

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze, jejichž starší sourozenec je žákem školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Děti s trvalým pobytem mimo hl. m. Prahu