Otevření školy pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

obracím se na vás poprvé s informacemi o otevření naší školy pro žáky 1. stupně. Jsme připraveni 25. května zahájit výuku vašich dětí a věříme, že je pošlete do školy, pokud nemáte vážný důvod učinit opak. Jakékoliv vaše rozhodnutí budeme respektovat. Z informací o pokynech MŠMT k otevření škol, které doposud máme, vyplývá, že řadu věcí ponechá ministerstvo na rozhodnutí ředitele školy. Připravujeme různá opatření, abychom byli schopni zajistit jednak vlastní výuku personálně a jednak dodržet potřebná epidemiologická a hygienická doporučení.

Konkrétně to znamená:

 1. Příchod žáků do školy – děti budou muset mít alespoň 2 roušky, před školou je nutné při příchodu dodržet rozestupy, žáci nebudou do školy přicházet ve stejnou dobu, stejně tak ji nebudou ani opouštět, první den musí mít děti sebou čestné prohlášení rodičů, které bude ke stažení na stránkách školy
 2. Škola zakoupí a instaluje 2 termo kamery, které umožní trvale monitorovat teplotu žáků. Kamery budou umístěny na bočních schodištích, kterými žáci přicházejí ze šaten do svých tříd
 3. Každá třída bude vybavena zásobníky mýdel, desinfekce a papírovými ručníky, velkou pozornost budeme věnovat hygieně, větrání, pobytu venku
 4. Naší základní filozofií je rozdělit žáky do skupin po cca 15 dětech, a tyto skupiny držet po celou dobu jejich pobytu ve škole tak, aby nedocházelo k promíchávání dětí z jednotlivých skupin jednak při výuce, ale také v „družině“ nebo při stravování, ale také o přestávkách. Se skupinami budou pracovat stále titíž pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé)
 5. Při výuce nebudou muset mít děti roušky, pokud to tak rozhodne jejich vyučující (jedná se o doporučení vedení školy), roušky doporučujeme užívat při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, exteriéry)
 6. Zahájení výuky nebude probíhat ve stejné době pro všechny děti. Rozdělíme žáky 1. stupně na 3 skupiny: skupina 1. a 2. tříd – začátek výuky v 8:00, skupina 3. a 4. tříd – začátek výuky 8:20 a žáci 5. tříd – začátek výuky v 8:40
 7. Z ankety, kterou jsme pro vás připravili, budeme vědět, kolik dětí do školy přijde, kolik dětí bude potřebovat ranní či odpolední družinu. Takové děti dáme do jedné skupiny, abychom to zvládli personálně. Jinak jsme ale připraveni každou třídu (do které přijde více jak 15 dětí) rozdělit na dvě skupiny, kdy každou skupinu bude vzdělávat jeden pedagog
 8. Výuka nebude probíhat podle letošního rozvrhu. Žáci budou mít dopolední blok výuky v délce trvání cca 90 minut. Potom bude následovat cca 45 minutový pobyt venku (školní pozemek, hřiště apod.). Následovat bude 2. vyučovací blok v délce cca 60 minut. Tím bude vlastní výuka končit a děti budou mít přestávku, resp. půjdou na oběd
 9. To, že děti nebudou zahajovat výuku ve stejnou dobu a výuka bude v blocích, které nebudou v ročnících probíhat paralelně, nám umožní nastavit celý proces tak, aby se žáci z jednotlivých ročníků nepotkávali a dítě, které ráno dorazí do námi určené skupiny, bude v této skupině bez ohledu na to, kolik dětí bude obsahovat až do doby, než odejde ze školy
 10. Co se obsahu výuky týká, nemáme žádnou mimořádnou ambici výkladu nového učiva, chceme děti postupně navracet do režimu školy, chceme se zaměřit nejprve na opakování důležitých témat v profilových předmětech a protože známe naše rodiče, věříme, že do školy dorazí většina dětí, tak budeme připraveni i dohánět nějaké učivo
 11. Distanční výuku, pokud do školy dorazí opravdu většina dětí, opustíme a vrátíme se k systému blogů a týdenních plánů, podobně jako když jsou děti nemocné, i nadále jsme ale připraveni používat aplikaci TEAMS.

Závěrem chci říci, že naším cílem je otevřít školu tak, aby to vám, rodičům našich dětí, přineslo co největší efekt (možnost chodit do práce) a vašim dětem aby to navrátilo jejich rytmus života, jejich učitele a kamarády. Proto budeme potřebovat, aby do školy dorazily děti zdravé. Proto budeme potřebovat, aby do „družiny“ nechodily děti, které ji nepotřebují. Proto budeme potřebovat, abychom nemuseli stravovat děti, které se mohou stravovat doma. Každé dítě, které nám v odpolední družině a na obědech ubyde, je pro nás důležité. Zatím nevíme, zda budeme schopni zajistit běžné stravování dětí, uděláme proto ale maximum.

Obsah toho, jak bude výuka probíhat, ještě budeme upřesňovat, podle pokynů, které zveřejní MŠMT.

Proto prosím sledujte naše webové stránky. Děkuji vám za vaši důvěru a podporu, kterou jste nám mnozí v uplynulých týdnech vyjadřovali, děkuji i za některé kritické připomínky, kterými se snažíme zabývat.

 

S pozdravem a přáním zdraví Petr Karvánek, ředitel školy