Výuka žáků 9. tříd

Rozhodnutí vlády, pustit od 11. května do školy žáky 9. ročníků nás velmi potěšilo, i když přišlo značně nečekaně a v době, kdy nám trochu komplikuje přípravu na otevření školy pro žáky 1. stupně. V pondělí 11. května budeme ale připraveni. Přestože je docházka do školy dobrovolná, věřím, že přijdete všichni. Podrobnosti se sice dozvíme až v pondělí 5. května, nicméně jsme plánovali vaši výuky od 1. června, takže máme následující představu:

1. výuka začne v 8:30 a bude probíhat v 4-5 cca 30-ti minutových blocích do cca 12 hodin, do 25. května budeme žáky 9. ročníků stravovat, budou-li mít o stravování zájem

2. žáci budou rozděleni do skupin po cca 15 žácích (vzniknou pravděpodobně 2 max. 3 skupiny)

3. obsahem výuky bude příprava na přijímací zkoušky, takže se bude jednat hlavně o matematiku a český jazyk (každý předmět každý den dva 30-ti minutové bloky), bude-li 5. blok, věnujeme ho shrnutí základních pojmů z vybraných předmětů (Aj, Ch, F, Z, D předměty bychom ještě upřesnili)

4. obsah a organizaci výuky budeme upravovat na základě vyhodnocejí jejího průběhu, takže může docházet k různým změnám

5. potvrzení toho, jak bude výuka probíhat zveřejníme v druhé polovině příštího týdne

Myslím, že nejen za sebe, ale i za všechny své kolegy mohu říci, že se na vás moc těšíme a vím, že vy také

Petr Karvánek, ředitel školy