Výuka žáků 9. tříd od 11.5. 2020

Výuka pro žáky 9. tříd - příprava na přijímací zkoušky - začne v pondělí 11. 5. 2020 a bude probíhat každý týden pouze od pondělí do čtvrtka, od 9:00 do 12:00 hod., pro 9. A v učebně č. 7 a pro 9. B v učebně č. 20. Škola bude pro žáky otevřena v 8:50.

V podstatě se bude jednat pouze o přípravu z matematiky a českého jazyka. Každý předmět bude vyučován ve dvou blocích po 35 minutách, mezi kterými bude 10-ti minutová přestávka. Mezi jednotlivými bloky bude 20-ti minutová přestávka. Celkem se tedy bude jednat o 180 minut.

Z matematiky bude procvičováno 8 stěžejních témat (výrazy, lineární rovnice, procenta, poměr, objem a povrch těles, obvod a obsah rovinných útvarů, konstrukční a logické úlohy), které se v testech přijímacích zkoušek objevují.  V  první půlhodině vyučující  zopakuje základy daného učiva a v druhé bude probíhat procvičování pomocí pracovních listů. V rámci přípravy bude i prostor pro řešení příkladů, s kterými si žáci při samostatné přípravě nevěděli rady a pro individuální konzultace.

Z českého jazyka bude probíhat komplexní procvičování znalostí k přijímacím zkouškám (pravopis, tvarosloví, skladba, rozbor textu, základní literární pojmy, funkční styly) pomocí pracovních listů a testů přijímacích zkoušek z minulých let. Žáci budou mít možnost i individuálního vysvětlení problematického učiva a vyučující budou odpovídat na dotazy žáků k danému učivu.

Žáci si s sebou přinesou: 2 sešity, psací potřeby, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, kružítko, tužka, guma, úhloměr).

Během výuky, nemusí mít žáci roušku, při pohybu mimo učebnu, ve společných prostorách ano. Žáci se nebudou muset přezouvat.

Obědy ve školní jídelně se budou vydávat ve 12:00 hod. V pondělí 11. 5.  dostanou oběd všichni, kteří se na obědy přihlásili.  Poté si žáci budou objednávat obědy na následující dny přímo v jídelně. Obědy není možné si objednávat přes webové rozhraní. Odhlášení oběda je možné pouze telefonicky na číslo 773 838 793 do 8:00 hod. daného dne.

Podmínkou účasti žáka na výuce je odevzdání čestného prohlášení zákonných zástupců v souvislosti s koronavirem, a to nejpozději do 11. 5. 2020. Neodevzdání čestného prohlášení je důvodem k vyloučení žáka z výuky.

Velký důraz je kladen na zvážení rizikových skupin. Podrobné informace k tomu naleznete v pokynech MŠMT pro organizaci výuky žáků 9. ročníku na webových stránkách školy. Vedení školy, jakkoliv podporuje otevření školy, žádá rodiče o pečlivé zvážení účasti svých dětí na této výuce v souvislosti s riziky v rámci situace v rodině.

Petr Karvánek, ředitel školy