Schéma výuky v blocích pro jednotlivé ročníky resp. třídy

Vážení rodiče, v pondělí 25. května zahájíme výuku žáků 1. stupně. Metodika MŠMT nás v řadě věcí zásadním způsobem omezuje a limituje. Přesto jsme velmi pečlivě zvážili všechny okolnosti organizace výuky v takovýchto zcela bezprecedentních podmínkách. O tom, kdo, v jaké třídě a jaké děti bude učit, jsme rozhodli ve vedení školy a žádáme vás o respektování tohoto rozhodnutí. Není v našich silách reflektovat vaše jednotlivé žádosti na změny v této věci. Pokud je pro vás naše rozhodnutí natolik nepřijatelné, zvažte zda dítě do školy pošlete. Nicméně věřím, že nejbližší dny ukáží, že náš postup je správný. Předpokládám, že vás třídní učitelé o rozdělení dětí do skupin již informují, tak se na ně prosím neobracejte s žádostmi o změnu.

Z následujícího schématu je zřejmé, v kolik hodin bude začínat a končit výuka, přestávky a obědy žáků jednotlivých tříd. Příchod do školy doporučujeme cca 10 minut před zahájením výuky. Žáci projdou šatnami a bočními schodišti projdou do svých učeben. S tím, v jaké učebně se budou učit jací žáci vás seznámí do konce tohoto týdne třídní učitelé. Výuka je rozdělena do dvou dopoledních bloků. Jejich obsah individuelně stanovují třídní učitelé a bude zaměřen na profilové předměty (M, Čj, ČaS, Pří, Vla).

Výuku anglického jazyka ještě řešíme, je svým způsobem za současných podmínek neřešitelná. I přestávky, trvající 45 minut lze využít ke vzdělávacím aktivitám. Začnou v případě vašeho zájmu fungovat i jednotlivé kroužky, včetně odpoledních aktivit dětí v bilingvních třídách (informace vám poskytne z. s. TOSCOOL).

Žáci, kteří nebudou chodit na obědy a budou mít od rodičů souhlas, že mohou sami odejít domů, odejdou po skončení vyučování samostatně ze školy. Ti, které budou vyzvedávat rodiče, zůstanou po skončení výuky ve třídě a budou čekat na vyzvednutí svými rodiči (z tohoto důvodu žádám rodiče, aby své děti vyzvedávali včas).

Žáci, kteří budou chodit na obědy a nepůjdou po obědě do "družiny" opustí školu samostatně (budou-li k tomu mít souhlas rodičů) nebo budou čekat na vyzvednutí svými rodiči na školním hřišti (pokud to počasí umožní). Variantu nepříznivého počasí budeme řešit podle toho, kolika dětí se bude týkat.

Protože neumíme v případě dětí, které nebudou chodit do "družiny", personálně zajistit dohled pro děti čekající na vyzvednutí svými rodiči, žádám vás o maximální dochvilnost při jejich vyzvedávání. Při vyzvedávání dětí ve škole po skončení výuky nebo "družiny", nebudete mít možnost volného pohybu po škole, děti budeme vyvolávat rozhlasem (minimálně v prvních dnech).

Věřím, že po několika prvních dnech budeme vědět, jak jsme celý systém nastavili a event. ho upravíme. Děkujeme vám za vaši důvěru s jakou děti do školy posíláte a současně za vaši maximální pomoc a podporu. Do školy podle všeho dorazí více jak 360 žáků (cca 85%) a zajištění výuky a s ní spojených činností je opravdu administrativně mimořádně náročné.

Petr Karvánek, ředitel školy