„Zpráva o stavu školy“

Vážení rodiče,

do školy přišlo v pondělí 25. května 350 dětí. Rozdělili jsme je do 31 skupin, více místností pro výuku ve škole není. První dva dny nám ukázaly, že jsme většinu věcí nastavili správně, nedošlo k žádným vážným problémům či neřešitelným situacím.

Výuka, byť zkrácená, probíhá, děti vypadají spokojeně, vracíme je do rytmu školního života. Do školy jim stačí opravdu jen malé zavazadlo (batůžek). Od pondělí startujeme výuku Aj (2x týdně) ve všech skupinách, ve kterých ještě neprobíhala.

Trochu se potýkáme s odchody dětí ze školy, týká se to jen dětí, které nechodí do „družiny“ a vyzvedávají je jejich rodiče. Tyto děti čekají na hřišti školy a my jim musíme organizovat dozor (který většinou děti vůbec nezná). Proto chci důrazně požádat rodiče, aby byli ve škole dříve. Je pro nás komplikované udržet přehled mezi desítkami dětí, jež na hřiště přicházejí, do jaké skupiny patří. Proto potřebujeme, aby rodiče čekali na příchod dětí.

Stravování dětí probíhá skvěle, bez problémů.

Trochu se potýkáme s vyzvedáváním dětí ze školní „družiny“, neboť bráníme rodičům v pohybu po škole. Z tohoto důvodu stanovuji pro vyzvedávání dětí obnovení pravidla z doby běžného provozu, a sice že děti bude možné vyzvednout buď do 13:30 a pak až od 15:10 do 16 hod., kdy provoz „družiny“ končí.

Bez problémů probíhá i odpolední výuka resp. příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky. Její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 4. 6. 2020.

Závěrem vám chci poděkovat za důvěru, se kterou jste děti do školy poslali, za emaily, které od vás dostávám a které jsou ve většině případů velmi pozitivní. Zpětná vazba je pro mne a mé kolegy velmi důležitá a je-li pozitivní, tak nás velmi těší, ale oceňujeme i tu, která nám umožní zlepšovat organizaci výuky.