Informace školy

1. Aklimatizace v rodinném prostředí

Po příchodu do České republiky považujeme za důležité nepodcenit aklimatizaci v rodinném prostředí. Předpokládáme tedy, že většina příchozích dětí bude mít zajištěné ubytování. Teprve podaří-li se u dětí, ale i dospělých obnovit jejich duševní pohodu a zdraví, lze činit další kroky.

2. Adaptace v kolektivech, skupinách

V této fázi považujeme za nejdůležitější začleňování dětí do organizovaných skupin, nejlépe v komunitních centrech s jejich nejbližšími (dospělí). V takových kolektivech lze začít rozvíjet volnočasové aktivity s důrazem na aktivní pohyb, sportovní a různé zájmové aktivity. To by se mělo dít především ve spolupráci s domy dětí a mládeže a charitativními organizacemi. Budou-li osloveny
i základní školy, jsme připraveni vytvořit nabídku odpoledních volnočasových aktivit pro malé kolektivy dětí např. v rámci školní družiny. V těchto neformálních skupinách a kolektivech bude možné zahájit i vzdělávací aktivity (Ukrajina připravuje distanční výuku pro ukrajinské děti).

Městská část Praha 6 ve spolupráci s arcidiecézní Charitou Praha připravuje vznik Komunitního centra „Slunečnice“. Plánovaný termín je středa 9. března 2022. Na email ukrajina22@praha.charita.cz je možné směřovat dotazy a žádosti o informace.

3. Nástup do základní školy

Většina základních škol na Praze 6 je na samotné hranici rejstříkové kapacity školy. To znamená, že možnosti přijímat nové žáky, jsou ve většině základní škol Prahy 6 dramaticky omezené. Ke všemu je před zápisy českých dětí do 1. tříd a současně je před přijímacími zkouškami na víceletá gymnázia. Ředitelé škol tedy v současné době netuší, kolik žáků jim v novém školním roce 2022/2023 přibyde a kolik jich odejde.

Na druhou stranu s nástupem ukrajinských dětí do základní školy není nutné nijak spěchat. Povinnost zapsat dítě do školy vzniká až u pobytů delších 90 dnů a opravdový smysl bude mít v případech dětí, které zůstanou na území ČR a nebudou se vracet do své vlasti. Více nežli zapsání do českých základních škol potřebují nyní podle našeho názoru ukrajinské děti a jejich rodiče zcela jinou pomoc. Jsme připraveni podílet se na jejich adaptaci a návratu do normálního života.

Petr Karvánek, ředitel školy