Den otevřených dveří 2024

Den otevřených dveří se bude konat v lednu nebo únoru 2024. Je určen zájemcům o přijetí do 1. třídy. Bližší informace budou zveřejněny v prosinci 2023.