Letní provoz mateřské školy Antonína Čermáka

Mateřská škola Antonína Čermáka bude otevřena v průběhu léta od 1. 7. do 23.8. 2024. Registrace dětí k „letnímu“ provozu proběhne elektronicky a bude spuštěna v dopoledních hodinách 14. února 2024 na těchto webových stránkách. Celkový počet registrací nebude nijak omezen. Registrovat se bude možné po dobu pěti týdnů do 20. března 2024. Registrovat se mohou pouze ty děti, které již navštěvují některou mateřskou školu zřizovanou MČ Praha 6.

Pořadí registrací nehraje v rozhodování o přijetí k „letnímu“ provozu žádnou roli. Naší snahou bude přijmout všechny zájemce. Na druhou stranu jsme omezeni počtem pedagogických pracovníků, kteří jsou ochotni se do projektu zapojit. Nejpozději 19. dubna 2024 zveřejníme výsledky registrací, resp. rodiče obdrží e-mailem informaci, že jejich dítě bude přijato nebo nebude přijato (z kapacitních důvodů) k letnímu provozu a současně informaci o výši platby a způsobu úhrady. Předpokládáme přijetí 48 dětí v každém týdnu (výjimečně až 72 dětí).

Rodiče budou mít možnost přihlásit své dítě k týdennímu pobytu (Po-Pá), a to maximálně třikrát. Týdny na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Měsíční poplatek (školkovné) je v MŠ Antonína Čermáka 700,- Kč za měsíc. Tento poplatek bude nutné zaplatit bez ohledu na to, jak dlouho bude dítě v daném měsíci mateřskou školu navštěvovat. Vedle tohoto poplatku bude nutné zaplatit ještě stravné, které bude činit cca 300,- Kč za týden (v létě předpokládáme náročnější pitný režim).

To tedy znamená, pokud bude dítě zapsané do školy na jeden týden, zaplatí 1000,- Kč (700 + 300), bude-li chodit v jednom měsíci dva týdny, zaplatí 1300,- Kč (700+300+300). Pokud však bude dítě přihlášeno do školy na dva týdny, z nichž bude každý v jiném měsíci, tak zaplatí dvakrát 1000,- Kč. To se nebude týkat týdne, kde se lámou měsíce. Tento týden bude posuzován tak, aby to bylo výhodné pro žadatele (podle toho, v kterém měsíci bude dítě ještě přihlášeno).

Letní pobyt bude nutné uhradit do 14. května 2024. Teprve po uhrazení předepsané částky vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí dítěte k letní docházce. V opačném případě nebudou žadatelé přijati. Originál rozhodnutí obdrží rodiče v den nástupu dítěte do školky.

Dotazy, podněty apod. pište na letniprovoz@zscermaka.cz

Petr Karvánek, ředitel školy

  1. P.S.: Informace k samotné registraci budou zveřejněny s otevřením odkaz na tuto registraci