Letní provoz MŠ 2024

Registrace k letnímu provozu po dobu osmi prázdninových týdnů v Mateřské škole Antonína Čermáka byla 20. března ukončena. Celkem se k letnímu provozu zaregistrovalo 240 dětí. Většina rodičů využila možnosti přihlásit své dítě na tři týdny, což znamená, že se letního provozu zúčastní 635 dětí.

S výjimkou prvního týdne, ve kterém se zapsalo 40 dětí, se ve zbývajících sedmi týdnech zapsalo v průměru 80 dětí na týden. To znamená, že v některých týdnech otevřeme 4 oddělení. Je to především díky personální pomoci, kterou nám poskytly jednotlivé mateřské školy v Praze 6, resp. jejich paní učitelky, za což jim patří velké poděkování.

Letní provoz mateřské školy byl po zveřejnění radní pro školství M. Čapkovou podroben na sociálních sítích pro mne až nepochopitelnou kritikou a zaznamenal jsem i posměšky typu: „jak chcete v jedné mateřské škole zajistit přijetí všech dětí z Prahy 6“. V textu, který jsem připravoval pro zveřejnění, jsem slíbil, že se budeme snažit přijmout všechny přihlášené děti. Dnes mohu říci, že tento slib splníme a k letnímu provozu přijmeme všechny přihlášené děti.

V nejbližších dnech obdrží rodiče všech přihlášených dětí email s informacemi o přijetí dítěte k letnímu provozu, včetně informací o platbě.

S přáním krásných velikonočních svátků Petr Karvánek, ředitel školy