Výsledky zápisu do 1. tříd 2024/2025

Vážení rodiče,

v níže uvedeném textu naleznete seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 pro školní rok 2024/2025.

Kódy jsou pro lepší orientaci řazeny abecedně.

Pokud jste se kromě naší školy hlásili ještě na jinou ZŠ na Praze, velmi bychom uvítali odevzdání zápisového lístku, kterým potvrdíte úmysl nastoupit na naši školu a současně je možné vzít zpět žádost(i) na další školy. Tím zjednodušíte mým kolegům (ředitelům ZŠ) správní řízení. Zápisový lístek můžete odevzdat od dnešního dne kdykoliv, nejpozději do středy 22.5.2024. Pokud jste byli přijati do naší školy a nenastoupíte, protože jste byli přijati do další základní školy, kterou preferujete, prosím o zaslání zpětvzetí žádosti o přijetí do naší školy.

S pozdravem Petr Karvánek, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 sb. (správní řád), v platném znění, o přijetí žadatelů k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025 takto:
                 
kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí  
A13Q50 přijat   I32I29 přijat   R26L78 přijat  
A57N41 přijat   I55Q66 přijat   R27Y27 přijat  
A61D34 přijat   I82N83 přijat   R63B23 přijat  
A97Q56 přijat   J13D96 přijat   R73D50 přijat  
B10T28 přijat   J27Y40 přijat   R73W60 přijat  
B65V29 přijat   J42X61 přijat   R74T61 přijat  
B81T50 přijat   J62I15 přijat   R87J78 přijat  
B84Z27 přijat   J71G28 přijat   R98F24 přijat  
B93W32 přijat   J74U67 přijat   S92M59 přijat  
C11G80 přijat   J87Y41 přijat   T25H51 přijat  
C18Q25 přijat   K30M19 přijat   T80M12 přijat  
C32Z91 přijat   K79Z60 přijat   U25Y48 přijat  
C36A78 přijat   K96V86 přijat   U49L53 přijat  
C87S33 přijat   L64L93 přijat   U50R23 přijat  
D15L30 přijat   L65X32 přijat   V44M87 přijat  
D29X47 přijat   L92P12 přijat   V72V16 přijat  
D32Q56 přijat   L93Q27 přijat   V74G21 přijat  
D62A16 přijat   M61B31 přijat § 38   W34Q46 přijat  
D93E22 přijat   M74G19 přijat § 38   W45H24 přijat  
E37F26 přijat   M91F97 přijat   W63L90 přijat  
E45S65 přijat   N36I76 přijat   W90O68 přijat  
E63R63 přijat   N49G20 přijat   W97Q91 přijat  
F30H47 přijat   O20I26 přijat   X12V53 přijat  
F51X51 přijat   O27P77 přijat   X48A31 přijat  
F54R13 přijat   O86Z68 přijat   X60X32 přijat  
F55X54 přijat   P30Y36 přijat   X70K52 přijat  
F64N54 přijat   P34O27 přijat   Y37Q45 přijat  
F91G79 přijat   P54L83 přijat   Y47M76 přijat  
G27G77 přijat   P65T55 přijat   Y62T87 přijat  
G75I44 přijat   P83A20 přijat   Z39D28 přijat  
G76T91 přijat   Q31A14 přijat        
H44K91 přijat   Q43T64 přijat        
H82V56 přijat   Q46D96 přijat        
H84S17 přijat   Q70H95 přijat        
I10M22 přijat   Q82T89 přijat        
žák přijatý na § 38 studuje v zahraničí nebo na zahraniční škole