Korona virus - situace

V současné době zasedá krizový štáb MČ Prahy 6, do školy jedou zástupci hygieny hl. města Prahy. Rodina postiženého rodiče bude testována v národní referenční laboratoři, výsledky budou známy v pozdních odpoledních hodinách. Třídy, které navštěvovaly děti postiženého rodiče jsou v izolaci ve škole a rodiče byli vyrozuměni, aby si je ze školy vyzvedli. Po příjezdu pracovníků hygieny zveřejníme jejich doporučení a stanoviska. Podobně i rozhodnutí krizového štábu MČ Prahy 6. Škola spolupracuje i s Policií ČR.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 04.03.2020 - 08:46:49
Korona Virus

Vážení rodiče,

dnes ráno se mi potvrdila informace, že jeden z rodičů 2 žáků naší školy byl pozitivně testován na Korona Virus. Obě děti v pondělí a v úterý navštívily školu. V 9:00 chceme získat stanovisko hygieny hl. města Prahy a neprodelně budeme informovat o přijatých opatřeních.

Sledujete webové stránky školy. Petr Karvánek


Publikoval Petr Karvánek - 04.03.2020 - 08:01:48
Opatření v souvislosti s koronavirem

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vedeni školy doporučuje všem žákům, kteří pobývali v období od jarních prázdnin v regionech s výskytem Korona viru Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Současně o tom vyrozumte vedení školy.


Publikoval admin - 26.02.2020 - 21:25:33