Zápis do 1. tříd 2022

Zápisy do 1. tříd proběhnou v naší škole v:

  • úterý 26. dubna 2022 od 14 do 18 hodin
  • středu 27. dubna 2022 od 14 do 18 hodin, zápisy se netýkají dětí ukrajinských uprchlíků před válkou na Ukrajině!

Po dvou letech se vracíme k tradiční formě zápisu, kdy v přátelském pohovoru s učitelem 1. stupně (max. 20 minut) zjišťujeme školní zralost dětí.

Doporučujeme všem registraci v elektronickém systému MČ Prahy 6, která umožní sběr základních dat o dětech a zákonných zástupcích a dále tisk žádosti o přijetí a rezervaci času do konkrétní školy k vlasnímu zápisu (nebudete čekat ve frontě). Registrace bude spuštěna 28. března 2022 na odkazu:https://jakdoskoly.cz/zapis/#content

Vlastní zápis představuje:

- odevzdání žádosti o přijetí

- doložení rodného listu (postačí prostá kopie), ze kterého vyplývá, že žadatel je zákonný zástupce dítěte

- doložení trvalého bydliště dítěte (občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel)

Při osobní účasti na zápisu ve škole je výhodou, že se všechny potřebné dokumenty ověří na místě během 5 - 7 minut

Pokud se registrujete k zápisu do jiné nežli spádové školy, nezapomeňte se zaregistrovat k zápisu také do spádové školy, je to důležité, pokud by vás nespádová škola nepřijala.

Podrobnosti k tomu, jak zapsat dítě do školy, naleznete brožuře.

Kritéria pro přijetí

V  případě, že řešíte odklad školní docházky dítěte, žádost o odklad naleznete zde. Děti, kterým byla povinná školní docházka v loňském roce odložena, se musí k zápisu dostavit znovu.

Děkujeme za Vaši důvěru!