Výsledky voleb do Školské rady

Dne 7. 11. 2017 proběhly na naší škole volby zástupců do Školské rady. Z řad rodičů žáků byly zvoleny p. Hana Hniličková a p. Lenka Patoková. Za učitele p. František Cáb a p. Alena Skarolková. Gratulujeme!


Publikoval Eva Křížová - 20.11.2017 - 15:56:36
Zákaz užívání mobilních elektronických zařízení

Vedení školy připravuje změnu školního řádu – zákaz užívání mobilních elektronických zařízení v době pobytu žáka ve škole. Podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu. V recepci školy bude probíhat anketa pro rodiče, velmi nás zajímá váš názor.

zákaz užívání mobilních zařízení


Publikoval Petr Karvánek - 03.11.2017 - 09:59:20
Online schránka důvěry

Nenech to být

Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“ což je v podstatě online schránka důvěry podporovaná MŠMT a Linkou důvěry.

Žáci i rodiče mohou jejím prostřednictvím bezpečně a anonymně ohlásit probíhající šikanu ve třídě.

Stačí se přihlásit na webové stránky projektu WWW.NNTB.CZ a vyplnit tam jednoduchý formulář.

 Doufáme, že nám projekt pomůže včas odhalovat šikanu ve třídách a bojovat s ní.

Prosíme žáky i rodiče aby tuto službu nezneužívali, a podávali tam pouze relevantní hlášení.

 


Publikoval Petr Karvánek - 03.11.2017 - 09:48:31
Záložka do knih spojuje školy

Naše škola se i tento rok účastnila česko-slovenského projektu - Záložka do knih spojuje školy.
Tento projekt pořádá Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě. Projekt podporuje čtenářskou gramotnost.
Tématem letošního ročníku byl "Svět tajemných příběhů."
Do projektu se zapojili žáci 6. tříd.
Vyrobili pro slovenské děti záložky do knih, které jim budou pomáhat při četbě jejich knížek.
Slovenské děti poslaly také záložky k nám.
Záložky jsou krásné po výtvarné stránce, ale také na nich nechybí přání pro slovenské žáky a doporučená četba.
Díky zaslaným záložkám mohou české a slovenské děti navázat nová přátelství. Naše záložky byly doručeny na Základní školu Dedinka.


 


Publikoval Eva Křížová - 30.10.2017 - 10:02:45
Den otevřených dveří

Ve středu 28. února 2018  od 8:00 do 11:40 hod. proběhne na naší škole "Den otevřených dveří".  Zájemci se budou moci týden předem zaregistrovat v systému a poté shlédnout vybranou vyučovací hodinu některé z prvostupňových tříd. Během dopoledne budou zároveň probíhat schůzky s vedením školy, kde se dozví veškeré informace o fungování školy a kde jim budou zodpovězeny případné dotazy. Od 14:00 hod. proběhne schůzka s představiteli spolku Toscool k bilingvnímu programu, který ve škole úspěšně pokračuje již pátým rokem.

 


Publikoval Eva Křížová - 11.10.2017 - 15:51:38