Upozornění

Stále se hledají noví členové kroužku Malý průzkumník přírody.

Slavnostní zahájení školního roku žáků 1. tříd

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září v 8:00 na školním hřišti. Žádáme rodiče, aby s dětmi přišli přímo na školní hřiště nejpozději v 7:50. Zde si děti převezmou třídní učitelé. Po skončení se děti bez doprovodu rodičů odeberou do školy.

V případě nepříznivého počasí bude sraz v 7:55 před hlavním vstupem do školní budovy, kde si děti převezmou třídní učitelé. Slavnostní zahájení proběhne v jednotlivých třídách bez přítomnosti zákonných zástupců.

V 8:45 skončí dětem úvodní vyučovací hodina a převezmou si je vychovatelky školní družiny nebo jeden ze zákonných zástupců ve vstupním vestibulu školy.

Od 9:00 proběhnou schůzky rodičů s třídními učiteli v kmenových třídách. Těchto schůzek se účastní pouze jeden zákonný zástupce (bez dětí). Schůzka potrvá cca 45 minut.

Ve čtvrtek a v pátek si třídní učitelé převezmou děti vždy v 8:00 před školou (nechoďte zbytečně brzy).

Ve čtvrtek budou děti končit vyučování v 9:40 a v pátek v 10:35. Od pondělí 7. 9. 2021 se žáci učí již podle rozvrhu (bude zveřejněn na webu školy).

Každá třída má svůj blog (https://www.zscermaka.cz/18/blogy-trid.html), na kterém se dozvíte aktuální informace. Blogy teprve vznikají, tak buďte, prosím, trpěliví.

Vedení školy


Publikoval Edita Zemanová - 27.08.2021 - 14:03:46
Přihlášení ke stravování

Přihlašování nových žáků ke stravování je možné od 23. 8. 2021 vždy od 8:00 do 13:00 hod. v kanceláři hospodářky školní jídelny.


Publikoval Eva Křížová - 07.07.2021 - 11:56:02
Budoucí 6. třídy

Seznamy žáků budoucích 6. tříd:  6. A   6. B


Publikoval Edita Zemanová - 28.06.2021 - 10:21:57
Přijímání nových žáků

Vážení rodiče,

vím, že řada z vás čeká, jak rozhodnu ve věci přijetí vašich dětí do 6. a dalších ročníků školy. Situace, ve které se naše škola nachází, je velice složitá, neboť jsem ve svých rozhodnutích vázaný na rozhodování jiných ředitelů ve věci přijímacího řízení našich současných žáků, jinými slovy, stále nevím, kolik žáků (z 5. tříd) naši školu opustí.

Vyjdu-li z informací, které mám dnes, tak mohu přijmout 2 žáky do 6. ročníku (počet žáku v jednotlivých třídách tak dosáhne 28), a 3 žáky do tříd 1. stupně. Ve všech případech se jedná o žáky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy. Více zájemců škola nedokáže přijmout, neboť předpokládaný počet žáků školy tím k 1. září 2021 dosáhne 725, což je rejstříková kapacita školy.

Pokud v průběhu příštích dnů se dozvíme, že se odchodem některých žáků uvolní další kapacita na přijetí, rozhodnu o přijetí dalších uchazečů.

Je mi velmi líto, že nemám téměř na konci školního roku povzbudivější zprávy. Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 17.06.2021 - 14:32:46
Stavební práce na přechodu

Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím pracem a komplikovanému stavebnímu řešení v křižovatce Terronská x Antonína Čermáka vás prosím o maximální využití příchodu do školy přes park před školou z ulice Maďarská.

Děkuji. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.06.2021 - 08:40:06