Zápis do mateřské školy Antonína Čermáka

Ve zveřejněném seznamu dětí došlo k záměně kódů u sourozeneckých dvojic. Omylem byly zveřejněny kódy mladších dětí. Přijati byli starší sourozenci. Níže je opravený seznam kódů.

Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020
                 
  kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí
  J35S86 přijat   O64U44 přijat   D30V24 přijat
  Z44Z30 přijat   H51S55 přijat   T70W46 přijat
  J10J62 přijat   E39R76 přijat   H79U61 přijat
  Z60Z43 přijat   C41I19 přijat   N92E19 přijat
  Q77A52 přijat   R90G46 přijat   N16L28 přijat
  W91U51 přijat   H81O65 přijat   U96R44 přijat
  T91P72 přijat   B34O89 přijat   U21R72 přijat
  K86Q60 přijat   K93G94 přijat   P15K47 přijat
                 
                 
  kód rozhodnutí        
  I26Z92 přijat - individuální vzdělávání        
  F49T71 přijat - individuální vzdělávání        
  D14X78 přijat - individuální vzdělávání        
  S44A49 přijat - individuální vzdělávání        

Publikoval Petr Karvánek - 09.05.2019 - 11:30:33
Seznam dětí přijatých do MŠ Janákova
Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště Janákova pro školní rok 2019/2020
                 
  kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí
  B40Q63 přijat   G39Z53 přijat   U67A21 přijat
  K99C91 přijat   T67N98 přijat   Y11U48 přijat
  P86O26 přijat   T91U75 přijat   U39A21 přijat
  X68J93 přijat   A15G55 přijat   H19O59 přijat
  I82K90 přijat   M83Z29 přijat   X61T64 přijat
                 
  Ředitel mateřské školy rozhodl navýšit počet míst na přijetí za 16 na 17, neboť jedno z dětí
  nebude žádat odklad školní docházky a nastoupí do základní školy, čímž se uvolní jedno místo.
  Současně přerušil správní řízení u 2 dětí, které nemají splněnou podmínku očkování a jinak splnily
  podmínky přijetí do MŠ. Z tohoto důvodu je zatím přijato pouze 15 dětí.

Publikoval Petr Karvánek - 07.05.2019 - 12:14:54
Seznam přijatých dětí do MŠ Antonína Čermáka
Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020
                 
  kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí
  J35S86 přijat   P18U37 přijat   R90G46 přijat
  J10J62 přijat   K86Q60 přijat   H81O65 přijat
  Z60Z43 přijat   O64U44 přijat   B34O89 přijat
  Q77A52 přijat   H51S55 přijat   K93G94 přijat
  W91U51 přijat   E39R76 přijat   D30V24 přijat
  U96R44 přijat   C41I19 přijat   T70W46 přijat
  T91P72 přijat   U21R72 přijat   H79U61 přijat
              N92E19 přijat
  kód rozhodnutí        
  Z44Z30 přijat - individuální vzdělávání        
  I26Z92 přijat - individuální vzdělávání        
  D14X78 přijat - individuální vzdělávání        
  S44A49 přijat - individuální vzdělávání        
                 
  Na 24 míst bylo přijato 22 dětí, u 2 uchazečů přerušil ředitel školy správní řízení, neboť neměli 
  potřebná očkování, ale jinak vyhověli kritériím na přijetí.  
  Dále ředitel školy rozhodl přijmout 4 děti, unichž zákonní zástupci oznámili individuální vzdělávání.

Publikoval Petr Karvánek - 07.05.2019 - 12:09:48
Škola bez Internetu

Vážení rodiče,

ve škole došlo ve čtvrtek minulý týden k k výpadku internetu. Poskytovatel - UPC - nebylo schopno do současné doby problém řešit. Pro školu je to velmi obtížná situace. Nefungují maily, nevidíme do stravovacího systému, k internetu se připojujeme pouze přes své telefony. Z tohoto důvodu vás žádám o pochopení a trpělivost při řešení některých situací.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2019 - 13:46:37
Rozdělení přijatých prvňáků do tříd

Na odkazu ve spodní části textu je evedeno rozdělení do tříd, které proběhlo na základě losování. V roce 2019/2020 budou 4 první třídy. Jedna bude bilingvní, druhá s projektem Začít spolu a zbývající dvě třídy budou třídy běžné. Děti do těchto dvou tříd teprve rozdělíme s ohledem na počty chlapců a dívek a eventuální handicapy dětí.

Rozdělení dětí


Publikoval Petr Karvánek - 28.04.2019 - 12:44:47