Děti přijaté do MŠ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, rozhodl o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Janákova.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Antonína Čermáka.

Děti jsou uvedeny pod registračními kódy a zákonné zástupce přijatých dětí žádáme, aby ve školce, která je přijala a chtějí do ní nastoupit odvezdali zítra zápisový lístek, kterým potvrzující toto přijetí a současně, pokud podali žádosti ve více mateřských školách, berou tyto žádosti o přijetí zpět.

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy

P.S.: odkazy jsou funkční až po 12:00 hodin.


Publikoval Petr Karvánek - 09.05.2017 - 11:39:46
Zahradní slavnost

Děkujeme všem návštěvníkům zahradní slavnosti v uplynulém týdnu. Přestože nám počasí příliš nepřálo, vše proběhlo ve skvělé atmosféře. Velké poděkování patří vyučujícím, dětem a samozřejmě rodičům, kteří se na přípravě podíleli.

Na přiloženém odkazu naleznete fotogalerii ze slavnosti.

https://photos.google.com/share/AF1QipO4FL__M_LpdWlFUnk_RJthAlJ_Q3vVYtJa7JYHPTisnn252zwN-QZi4fLGeenjGg?key=Z1pEX3JtRkw4Wk43VVZORTFKQ1M3VlNJdzhzWDJn


Publikoval Petr Karvánek - 03.05.2017 - 09:28:41
Sbírka pro dětský domov

Děkujeme, že sbírkou oblečení podpoříte děti v dětském domově.


Publikoval Petr Karvánek - 02.05.2017 - 08:48:42
Informace k zápisům do 1. tříd

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dnes v 10:00.

K zápisům se dostavilo 159 dětí. Vedení školy plánovalo přijmout 76 dětí do 3 tříd. Kapacita školy neumožňuje přijmout více jak cca 80 dětí, neboť v září 2017 nastoupí do školy cca 600 žáků, což je kapacita školy uvedená v rejstříku škol, která je nepřekročitelná a v příštím roce ji nelze navýšit.

Proto je mi osobně velmi líto, že jsme nemohli přijmout téměř nikoho z 50 dětí z Prahy 6, dokonce ani ty, kteří u nás již mají jednoho sourozence. Situaci v přijímacím řízení, ke dni 21. dubna 2017 popisuje následující tabulka:

 

děti u zápisu

159

spádové

nespádové z Prahy 6

z Prahy

mimopražšké

95

50

5

9

odklad

přijat jinam

přijat u nás

přijat

nepřijat

přijat

nepřijat

přijat

nepřijat

12

6

77

3

47

0

5

0

9

                 

přijato celkem:

80

           

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že byly přijaty pouze spádové děti a 3 děti, které mají na škole dva sourozence.

Z přijatých dětí se hlásí do:

  • bilingvní třídy 25 dětí
  • třídy s projektem „Začít spolu“ 36 dětí
  • do běžné třídy 19 dětí

O rozdělení dětí do tříd rozhodne ředitel školy do 10. května 2017. S největší pravděpodobností otevřeme bilingvní třídu s 25 dětmi.


Publikoval Petr Karvánek - 21.04.2017 - 09:24:54
Památník rozloučení

Památník rozloučení

Zástupci jednotlivých tříd se rozhodli, že věnují částku 1000,- Kč, kterou získali sběrem starého papíru, na realizaci Památníku rozloučení. Tento Památník bude věnován všem statečným rodičům židovského původu, kteří v roce 1938 poslali své děti vlakem Nicolase Wintona do Anglie. Tímto hrdinským činem svoje děti zachránili před jistou smrtí v plynových komorách.

 Více na: http://valedictionmemorial.org/

 Za příspěvek nám osobně poděkovala paní Zuzana Marešová, jedno z Wintonových dětí.


Publikoval Petr Karvánek - 27.02.2017 - 12:28:24