Záložka do knih spojuje školy

Naše škola se i tento rok účastnila česko-slovenského projektu - Záložka do knih spojuje školy.
Tento projekt pořádá Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě. Projekt podporuje čtenářskou gramotnost.
Tématem letošního ročníku byl "Svět tajemných příběhů."
Do projektu se zapojili žáci 6. tříd.
Vyrobili pro slovenské děti záložky do knih, které jim budou pomáhat při četbě jejich knížek.
Slovenské děti poslaly také záložky k nám.
Záložky jsou krásné po výtvarné stránce, ale také na nich nechybí přání pro slovenské žáky a doporučená četba.
Díky zaslaným záložkám mohou české a slovenské děti navázat nová přátelství. Naše záložky byly doručeny na Základní školu Dedinka.


 


Publikoval Eva Křížová - 30.10.2017 - 10:02:45
Den otevřených dveří

Ve středu 28. února 2018  od 8:00 do 11:40 hod. proběhne na naší škole "Den otevřených dveří".  Zájemci se budou moci týden předem zaregistrovat v systému a poté shlédnout vybranou vyučovací hodinu některé z prvostupňových tříd. Během dopoledne budou zároveň probíhat schůzky s vedením školy, kde se dozví veškeré informace o fungování školy a kde jim budou zodpovězeny případné dotazy. Od 14:00 hod. proběhne schůzka s představiteli spolku Toscool k bilingvnímu programu, který ve škole úspěšně pokračuje již pátým rokem.

 


Publikoval Eva Křížová - 11.10.2017 - 15:51:38
Od října 2017 zahajují činnost tyto kroužky školy:

1. Kresba, malba, keramika

2. Kytara pro začátečníky

3. Kytara pro pokročilé

4. Pohybové hry a fotbal (1. až 3. třída)

5. Pohybové hry a fotbal (3. až 5. třída)

6. Florbal (1. až 3. třída)

7. Florbal (4. - 5. tř.)

8. Badminton pro začátečníky (6. - 9. třída ZŠ)

9. Badminton pro pokročilé

10. Český jazyk pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

11. Matematika pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

12. Matematika pro 5. roč. jako příprava na přijímací zkoušky

13. Český jazyk pro 5. ročník jako příprava na přijímací zkoušky

14. Český jazyk pro cizince - 1. stupeň   

15. Kroužek tvoření

16. Softball

 

 


Publikoval Eva Křížová - 27.09.2017 - 09:23:49
Skvělý úspěch našich žáků!

Daniel Krapf a Kristýna Čurdová postoupili do REPUBLIKOVÉHO FINÁLE OVOV.

Daniel Krapf vybojoval 1. místo v desetiboji.

Gratulujeme!Publikoval Eva Křížová - 22.09.2017 - 12:47:44
Provoz školní družiny

Vážení rodiče, obracím se na vás ve věci provozu školní družiny. Pokud jsou děti na školním hřišti (13:30 - 15:00), není možné děti vyzvedávat, neboť hřiště není přístupné veřejnosti. Pokud plánujete vyzvednutí dítěte v této době, je nutné, aby informaci o tom (např. lísteček s časem) obdržela vychovatelka předem. Pracovníci recepce mají pokyn vedení školy, nikoho přes školu nepouštět. Jsem si vědom, že je to velmi nemilé, ale omezení vzniká v důsledku stavby. Děkuji vám všem za pochopení.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 15.09.2017 - 09:23:51