Škola bez Internetu

Vážení rodiče,

ve škole došlo ve čtvrtek minulý týden k k výpadku internetu. Poskytovatel - UPC - nebylo schopno do současné doby problém řešit. Pro školu je to velmi obtížná situace. Nefungují maily, nevidíme do stravovacího systému, k internetu se připojujeme pouze přes své telefony. Z tohoto důvodu vás žádám o pochopení a trpělivost při řešení některých situací.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2019 - 13:46:37
Rozdělení přijatých prvňáků do tříd

Na odkazu ve spodní části textu je evedeno rozdělení do tříd, které proběhlo na základě losování. V roce 2019/2020 budou 4 první třídy. Jedna bude bilingvní, druhá s projektem Začít spolu a zbývající dvě třídy budou třídy běžné. Děti do těchto dvou tříd teprve rozdělíme s ohledem na počty chlapců a dívek a eventuální handicapy dětí.

Rozdělení dětí


Publikoval Petr Karvánek - 28.04.2019 - 12:44:47
Výsledky zápisu do 1. tříd 2019/20

Vážení rodiče,

dnes zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd. Náš prvotní záměr otevřít 3 třídy se 74 žáky jsme museli pro velký zájem (k zápisu přišlo 101 dětí ze spádové oblasti a dalších cca 40 dětí z Prahy 6) korigovat. Ředitel školy rozhodl otevřít 4 třídy a přijmout 100 žáků, více kapacita školy neumožňuje).

Odkaz výsledky zápisu 2019/2020 uvádí registrační kódy přijatých žáků. Rozhodnutí o přijetí se podle školského zákona již neposílají. Zařazení žáků do jednotlivých tříd zveřejníme nejpozději v pondělí 29. dubna 2019.

V seznamu přijatých jsou 2 žáci ze spádu školy, kteří byli přijati na jinou školu, ale naší škole nezaslali zpětvzetí žádosti o přijetí. Předpokládáme, že po zveřejnění výsledků všemi školami toto zpětvzetí obdržíme a tyto děti do naší školy nenastoupí.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Eva Křížová - 26.04.2019 - 10:00:24
Mezinárodní průkaz ISIC školák

Vážení rodiče,

v nejbližších dnech vám vaše děti (s výjimkou 5. a 9. tříd) přinesou domů přihlášku umožňující získat za velmi výhodných podmínek mezinárodní průkaz ISIC školák, včetně podrobných informací. Škola získání toho průkazu podporuje, jednak umožní vaší rodině získat řadu zajímavých slev, ale i škola ji může využít pro stravování dětí namísto čipů a jedná se o průkaz, který umožňuje identifikaci nezletilých dětí. Děkujeme za vrácení přihlášky v co nejkratším termínu, ať už se rozhodnete pro či nikoliv.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 24.04.2019 - 13:17:55
Mapa školy 2018/2019

V nedávné době proběhlo dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY. Děkuji všem, kteří se ho zúčastnili. S výsledky se můžete seznámit v rubrice Mapa školy.


Publikoval Petr Karvánek - 16.04.2019 - 12:33:46