Soutěž o nejhezčí vánoční stromeček základních škol Prahy 6

Zahradnictví Chládek vyhlásilo již VII. ročník soutěže o nejhezčí vánoční stromeček základních škol Prahy 6. Od 9. 12. do 18. 12. 2019 do 12:00 hod. můžete pro ten náš hlasovat na facebooku: fb.com/Zahradnictvi.Chladek

Děkujeme!


Publikoval Eva Křížová - 04.12.2019 - 08:59:50
Vánoční trhy


Publikoval Petr Karvánek - 03.12.2019 - 14:49:07
Vyjádření ředitele školy ke stávce

Vážení rodiče.

V úvodu svého vyjádření chci ocenit váš přístup k tomu, že jsme vás značně narychlo postavili před fakt, že jeden den bude škola pro vaše děti zcela uzavřena. Dělo se tak ke všemu po týdnu volna v souvislosti s podzimními prázdninami a dvěma dny ředitelského volna, které jsme potřebovali na stavební práce - instalací chlazení do zrekonstruovaných půdních prostor. Do školy nedorazilo žádné dítě. Z toho usuzuji, že jsme vás všechny informovali dostatečným způsobem a že jste situaci doma zvládli.

Jsem velký vyznavač klientského přístupu a velmi si cením otevřené a pravdivé komunikace, proto se s vámi podělím o některé své myšlenky. Rozhodnutí velké části pedagogických pracovníků připojit se ke stávce jsem nemohl, ale ani nechtěl ovlivňovat. V pondělí jsem kolem 14. hodiny obdržel jmenovitý seznam stávkujících pedagogů a bylo zřejmé, že nejsem schopen zajistit výuku a ani činnost školní družiny a proto jsem se rozhodl školu na jeden den uzavřít. Musím vám ještě jednou poděkovat, jak jste situaci doma zvládli a že jste nás nezasypali vyčítavými emaily.

Já osobně nejsem podporovatelem stávky v té podobě, jak ji Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství vyhlásil a argumentoval. A to mi ani tak nevadí skutečnost, že pokud by stávka byla úspěšná, tak by došlo k navýšení tarifů o 10% a u netarifních složek by bylo navýšení 0%, čímž by se mi jako řediteli školy nijak nezvětšil prostor pro individuální ocenění pracovních výkonů mých zaměstnanců. Ze své letité zkušenosti vím, že ministerstvo školství, pokud nemá dostatek finančních zdrojů, krátí nejprve právě netarifní finanční prostředky.

Prakticky celý svůj pracovní život trávím ve školství, vykonávám profesi, která byla vždy podhodnocena a která se významně přibližuje okamžiku, kdy nedostatek kvalifikovaných pedagogů povede k vážnému narušení vzdělávání mladé generace, nebo si vynutí legislativní změny, které přivedou do škol zpět nekvalifikované či různě rekvalifikované pracovníky. Je otázkou, co to způsobí. Neschopnost vlády dostát původním slibům hrozí přerůst v rozmělnění slibu priority odměňování pro pedagogy. Nesplnění slibu navýšit platy o 15% mi přijde mnohem závažnější, než handrkování o procenta typu 8% versus 2%. Stejně tak považuji za velmi závažnou skutečnost, že necelé 2 měsíce před spuštěním zcela nové reformy financování regionálního školství ředitelé škol v České republice netuší, jaké finanční zdroje budou v roce 2020 na platy svých pracovníků mít.

Proto do určité míry chápu rozhodnutí mých kolegů připojit se ke stávce, neboť jejich frustrace ze současné situace (byť se finančně zlepšující) je zřejmá. Přesto všechno jim chci poděkovat za každodenní práci, kterou odvádějí.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 06.11.2019 - 15:02:12
Vyjádření pedagogických pracovníků ke stávce

Vážení rodiče,

mrzí nás, že situace ve školství vyústila až v dnešní uzavření školy. Uvědomujeme si, že mnohým z vás to způsobilo potíže. Neztotožňujeme se plně s činností Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, která se omezila na dohadování o procenta.  Rádi bychom vám objasnili důvody, které nás vedly k připojení se ke stávce:

  • celkové finanční podhodnocení resortu školství; přikláníme se k požadavku pedagogické komory na navýšení prostředků pro školství na 5% HDP;
  • absence dlouhodobé koncepce školství;
  • obava o budoucnost učitelské profese a nedostatek zájemců o toto povolání;
  • nedostatečně připravené podmínky inklusivního vzdělávání;
  • nedůstojné finanční ohodnocení pedagogických i nepedagogických pracovníků
     a z toho vyplývající jejich celkový nedostatek;
  • přebujelá a často zbytečná administrativa;
  • zkreslený pohled veřejnosti na učitele kvůli trvale budovanému negativnímu mediálnímu obrazu.

Vzdělávání by mělo být prioritou každé vlády i celé společnosti. V současnosti necítíme tolik potřebnou podporu, která je pro nás důležitější, než dvě procenta platu.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Antonína Čermáka


Publikoval Petr Karvánek - 06.11.2019 - 14:54:27
ZOO 6.11.2019

Pražská ZOO na zítřek, středu 6.11. připravila zvláštní vstupné ve výši 1,- Kč pro všechny děti do 15 let a žáky/studenty do 26 let. Dospělá vstupenka bude stát 50,- Kč.


Publikoval Petr Karvánek - 05.11.2019 - 12:15:29