Budoucí 6. třídy

Vážení rodiče.

K dnešnímu dni víme, že ze současných tří 5. tříd zůstává v naší škole 56 žáků. To znamená, že ve školním roce 2019/2020 otevřeme 2 šesté třídy (po 28 žácích). Znamená to, že nemůžeme a nebudeme doplňovat počty žáků v 6. třídách dětmi z jiných škol, neboť ve třídách budeme integrovat žáky s různými handicapy. Nebude se konat ani den otevřených dveří pro žáky budoucích 6. tříd.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 20.05.2019 - 11:02:52
Předškolák – program pro naše budoucí prvňáčky

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

v rámci programu „Předškolák“ jsme pro Vaše děti připravili zábavné a tvůrčí odpoledne, které proběhne 11. 6. 2019 od 16:00 do 17:00 hod.
Děti budou mít možnost si prohlédnout naši školu, poznat své budoucí spolužáky, zaskotačit si při hudbě, či si něco hezkého vyrobit.
Těšíme se na vás!

 


Publikoval Eva Křížová - 15.05.2019 - 10:04:40
Upozornění

Z důvodu odstávky vody vyhlašuji na den 24. května 2019 ředitelské volno. Tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna.

 

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Eva Křížová - 14.05.2019 - 13:12:20
Zápis do mateřské školy Antonína Čermáka

Ve zveřejněném seznamu dětí došlo k záměně kódů u sourozeneckých dvojic. Omylem byly zveřejněny kódy mladších dětí. Přijati byli starší sourozenci. Níže je opravený seznam kódů.

Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020
                 
  kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí
  J35S86 přijat   O64U44 přijat   D30V24 přijat
  Z44Z30 přijat   H51S55 přijat   T70W46 přijat
  J10J62 přijat   E39R76 přijat   H79U61 přijat
  Z60Z43 přijat   C41I19 přijat   N92E19 přijat
  Q77A52 přijat   R90G46 přijat   N16L28 přijat
  W91U51 přijat   H81O65 přijat   U96R44 přijat
  T91P72 přijat   B34O89 přijat   U21R72 přijat
  K86Q60 přijat   K93G94 přijat   P15K47 přijat
                 
                 
  kód rozhodnutí        
  I26Z92 přijat - individuální vzdělávání        
  F49T71 přijat - individuální vzdělávání        
  D14X78 přijat - individuální vzdělávání        
  S44A49 přijat - individuální vzdělávání        

Publikoval Petr Karvánek - 09.05.2019 - 11:30:33
Seznam dětí přijatých do MŠ Janákova
Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště Janákova pro školní rok 2019/2020
                 
  kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí
  B40Q63 přijat   G39Z53 přijat   U67A21 přijat
  K99C91 přijat   T67N98 přijat   Y11U48 přijat
  P86O26 přijat   T91U75 přijat   U39A21 přijat
  X68J93 přijat   A15G55 přijat   H19O59 přijat
  I82K90 přijat   M83Z29 přijat   X61T64 přijat
                 
  Ředitel mateřské školy rozhodl navýšit počet míst na přijetí za 16 na 17, neboť jedno z dětí
  nebude žádat odklad školní docházky a nastoupí do základní školy, čímž se uvolní jedno místo.
  Současně přerušil správní řízení u 2 dětí, které nemají splněnou podmínku očkování a jinak splnily
  podmínky přijetí do MŠ. Z tohoto důvodu je zatím přijato pouze 15 dětí.

Publikoval Petr Karvánek - 07.05.2019 - 12:14:54