Upozornění

Vážení rodiče, žáci, kolegové, ve školní kuchyni nám v současné době chybí 2 pracovníci. Z těchto důvodů budeme počínaje zítřkem vařit pouze jedno jídlo. Těm, kteří měli objednané jídlo 2, provedeme změnu na jídlo 1. Pokud se nebudete chtít stravovat, musíte si odběr jídla odhlásit.

Petr Karvánek, ředitel školy

Přijmeme učitelku do mateřské školy, nejlépe na plný úvazek.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda ČR dnes vyhlásila od 14 hodin nouzový stav na dobu 30 dnů. O opatřeních, která tím uloží školám a mateřským školám, vás budeme pravidelně informovat.

Lyžařské kurzy

Vzhledem k zákazu organizace akcí s účastí nad 30 účastníků je zřejmé, že nelze organizovat akce typu lyžařských kurzů. Z tohoto důvodu lyžařské pobyty neproběhnou plánované naší školou. Děti, které jsou v současné době na lyžařském kurzu na chatě Seibert svůj pobyt dokončí. O podmínkách storna vás budu informovat, jakmile je budu znát.

Ve svém rozhodnutí se opírám o vyjádření na stránkách Ministerstva školství :

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty,
jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty.V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.


Publikoval Petr Karvánek - 12.03.2020 - 14:12:41
Aktuálně k ošetřovnému

Potvrzení OČR bude škola potvrzovat každý den od 8 do14 hod. (max. 9 dnů, až 16 u samoživitelů).

Potvrzení OČR lze řešit i elektronicky, do školy nemusíte chodit. Nejaktuálnější informace naleznete na stránkách české správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Email pro komunikaci:skola@zscermaka.cz

Jinak lze formulář získat k vytištění také zde formulář


Publikoval Petr Karvánek - 12.03.2020 - 13:10:35
Jak bude probíhat výuka?

Třídy 1. stupně

Všechny třídy školy mají založeny blogy. Jde o virtuální prostor, který rodiče, ale i žáci používají jako zdroj důležitých informací. Dnes jsme se s učiteli školy domlouvali na tom, jak zajistíme informování rodičů a žáků školy o možnostech vzdělávání v době, kdy žáci nemohou navštěvovat školu. Všechny potřebné informace jsou již na každém blogu a budou přibývat, budou se i měnit formy práce v závislosti na konkrétních potřebách.

Třídy s projektem bilingvního vzdělávání

Vyučující bilingvních tříd včetně rodilých mluvčích vybavili již před uzavřením škol své žáky potřebnými učebními materiály (veškeré učebnice a pracovní sešity).

Pravidelně budou rodiny žáků kontaktovat prostřednictvím zpráv na blogu, kde budou zveřejňovat informace o požadavcích na domácí práci, možnostech procvičování, atd.

Kromě materiálů na blogu každé třídy, budou rodičům (pro tento týden jsme tak již všichni učinili) zasílány naskenované dokumenty (formou přílohy v mailu) zaměřené především na prohlubování doposud probraného učiva.

V závislosti na ročnících budou žáci pracovat také v prostředí webových stránek zlatka.in, gramar.in a matika.in, kde budou hravou formou řešit úlohy zaměřené na procvičování českého jazyka, finanční gramotnosti a matematiky. O způsobu přihlašování, přiřazování a vyhodnocování úloh byli rodiče informováni prostřednictvím blogu.

V případě jakýchkoliv nejasností mohou děti kontaktovat vyučující prostřednictvím aplikace face time na ipadech, se kterými pravidelně pracují. V této aplikaci spolu může komunikovat skupina více lidí formou telekonference.

Angličtí učitelé budou využívat ke každodennímu procvičování aplikace (všichni žáci je mají nainstalované na ipadech) Seesaw, Raz - kids, Quizlet and Quizizz, přes které budou žákům zadávat úkoly k procvičování čtení, gramatiky a porozumění. Své práce budou žáci v prostředí aplikací také odevzdávat a učitelé je následně ohodnotí/ okomentují.

Třídy 2. stupně

Na druhém stupni je situace trochu komplikovanější. Na blog přispívává pouze třídní učitel, vztah žáků školy ke vzdělávání je přeci jen trochu „vlažnější“. Přesto budeme hledat způsoby, jak žáky zaměstnat. Třídní učitelé budou koordinátory a budou zveřejňovat požadavky svých kolegů. Zaměříme se na procvičování a opakování důležitých poznatků, využijeme i formy jako jsou povinné referáty, psaní úvah a dalších literárních útvarů. Žáci 9. tříd budou pracovat na absolventských pracech (obdoba seminárních prací) ve spolupráci s konkrétními vedoucími těchto prací. I zde platí, sledujte blog své třídy.

 

Děkuji vám za pochopení, věci se dějí velmi rychle.


Publikoval Petr Karvánek - 11.03.2020 - 15:40:04
Pronájmy školních prostor

Pronájmy tělocvičen a dalších prostor školy se až do odvolání ruší.


Publikoval Petr Karvánek - 10.03.2020 - 15:33:12
žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy

Na následujícím odkazu formulář naleznete formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. Vyplněný ho přineste do školy. Formuláře lze získat vytištěné na recepci školy. Žádosti bude škola potvrzovat každý den od 8 do14 hod. (max. 9 dnů, až 16 u samoživitelů).

Ke stažení je na webu MPSV - https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

 


Publikoval Petr Karvánek - 10.03.2020 - 13:58:33