Rozdělení přijatých prvňáků do tříd

Na odkazu ve spodní části textu je evedeno rozdělení do tříd, které proběhlo na základě losování. V roce 2019/2020 budou 4 první třídy. Jedna bude bilingvní, druhá s projektem Začít spolu a zbývající dvě třídy budou třídy běžné. Děti do těchto dvou tříd teprve rozdělíme s ohledem na počty chlapců a dívek a eventuální handicapy dětí.

Rozdělení dětí


Publikoval Petr Karvánek - 28.04.2019 - 12:44:47
Výsledky zápisu do 1. tříd 2019/20

Vážení rodiče,

dnes zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd. Náš prvotní záměr otevřít 3 třídy se 74 žáky jsme museli pro velký zájem (k zápisu přišlo 101 dětí ze spádové oblasti a dalších cca 40 dětí z Prahy 6) korigovat. Ředitel školy rozhodl otevřít 4 třídy a přijmout 100 žáků, více kapacita školy neumožňuje).

Odkaz výsledky zápisu 2019/2020 uvádí registrační kódy přijatých žáků. Rozhodnutí o přijetí se podle školského zákona již neposílají. Zařazení žáků do jednotlivých tříd zveřejníme nejpozději v pondělí 29. dubna 2019.

V seznamu přijatých jsou 2 žáci ze spádu školy, kteří byli přijati na jinou školu, ale naší škole nezaslali zpětvzetí žádosti o přijetí. Předpokládáme, že po zveřejnění výsledků všemi školami toto zpětvzetí obdržíme a tyto děti do naší školy nenastoupí.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Eva Křížová - 26.04.2019 - 10:00:24
Mezinárodní průkaz ISIC školák

Vážení rodiče,

v nejbližších dnech vám vaše děti (s výjimkou 5. a 9. tříd) přinesou domů přihlášku umožňující získat za velmi výhodných podmínek mezinárodní průkaz ISIC školák, včetně podrobných informací. Škola získání toho průkazu podporuje, jednak umožní vaší rodině získat řadu zajímavých slev, ale i škola ji může využít pro stravování dětí namísto čipů a jedná se o průkaz, který umožňuje identifikaci nezletilých dětí. Děkujeme za vrácení přihlášky v co nejkratším termínu, ať už se rozhodnete pro či nikoliv.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 24.04.2019 - 13:17:55
Mapa školy 2018/2019

V nedávné době proběhlo dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY. Děkuji všem, kteří se ho zúčastnili. S výsledky se můžete seznámit v rubrice Mapa školy.


Publikoval Petr Karvánek - 16.04.2019 - 12:33:46
Zápisy do 1. tříd

Vážení rodiče,

dovolte mi abych shrnul letošní zápisy do 1. tříd. Úvodem chci poděkovat všem účastníkům, rodičům a dětem za to, s jakým klidem zápisy zvládli, svým kolegyním a kolegům za profesionální výkon a skvěle odvedenou práci.

K zápisům se dostavilo rekordních 165 dětí. Z tohoto počtu 16 žádá odklad školní docházky, někteří to ještě zvažují (7 již doložilo potřebné dokumenty). Ze spádové oblasti se k nám hlásí po odečtení odkladů rovných 100 dětí. Z nich chce 11 na jinou školu. Pokud je tyto školy přijmou, zbyde nám cca 89 spádových dětí. Rozhodli jsme se otevřít dodatečně 4. třídu. Celkem bychom tedy měli přijmout cca 100 - 102 dětí.


Publikoval Petr Karvánek - 05.04.2019 - 08:02:55