Od října 2017 zahajují činnost tyto kroužky školy:

1. Kresba, malba, keramika

2. Kytara pro začátečníky

3. Kytara pro pokročilé

4. Pohybové hry a fotbal (1. až 3. třída)

5. Pohybové hry a fotbal (3. až 5. třída)

6. Florbal (1. až 3. třída)

7. Florbal (4. - 5. tř.)

8. Badminton pro začátečníky (6. - 9. třída ZŠ)

9. Badminton pro pokročilé

10. Český jazyk pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

11. Matematika pro 9. roč. jako příprava ke studiu na SŠ

12. Matematika pro 5. roč. jako příprava na přijímací zkoušky

13. Český jazyk pro 5. ročník jako příprava na přijímací zkoušky

14. Český jazyk pro cizince - 1. stupeň   

15. Kroužek tvoření

16. Softball

 

 


Publikoval Eva Křížová - 27.09.2017 - 09:23:49
Skvělý úspěch našich žáků!

Daniel Krapf a Kristýna Čurdová postoupili do REPUBLIKOVÉHO FINÁLE OVOV.

Daniel Krapf vybojoval 1. místo v desetiboji.

Gratulujeme!Publikoval Eva Křížová - 22.09.2017 - 12:47:44
Provoz školní družiny

Vážení rodiče, obracím se na vás ve věci provozu školní družiny. Pokud jsou děti na školním hřišti (13:30 - 15:00), není možné děti vyzvedávat, neboť hřiště není přístupné veřejnosti. Pokud plánujete vyzvednutí dítěte v této době, je nutné, aby informaci o tom (např. lísteček s časem) obdržela vychovatelka předem. Pracovníci recepce mají pokyn vedení školy, nikoho přes školu nepouštět. Jsem si vědom, že je to velmi nemilé, ale omezení vzniká v důsledku stavby. Děkuji vám všem za pochopení.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 15.09.2017 - 09:23:51
Gratulace

Gratulace

 

Srdečně blahopřejeme panu Antonínu Šindelkovi, vychovateli školní družiny, za krásné umístění na ME v Litvě v  Rádiovém orientačním běhu. Ve velké konkurenci se umístil na 2. pozici! Vzhledem k tomu, že pan Šindelka letos otevírá kroužek orientačního běhu, můžeme očekávat vysokou úroveň!


Publikoval Eva Křížová - 13.09.2017 - 11:20:50
Kroužky

V levé části webových stránek naleznete aktuální nabídku kroužků.


Publikoval Petr Karvánek - 12.09.2017 - 11:58:36