Seznam přijatých dětí do MŠ Antonína Čermáka
Seznam dětí (registračních čísel) přijatých k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště A. Čermáka pro školní rok 2019/2020
                 
  kód rozhodnutí   kód rozhodnutí   kód rozhodnutí
  J35S86 přijat   P18U37 přijat   R90G46 přijat
  J10J62 přijat   K86Q60 přijat   H81O65 přijat
  Z60Z43 přijat   O64U44 přijat   B34O89 přijat
  Q77A52 přijat   H51S55 přijat   K93G94 přijat
  W91U51 přijat   E39R76 přijat   D30V24 přijat
  U96R44 přijat   C41I19 přijat   T70W46 přijat
  T91P72 přijat   U21R72 přijat   H79U61 přijat
              N92E19 přijat
  kód rozhodnutí        
  Z44Z30 přijat - individuální vzdělávání        
  I26Z92 přijat - individuální vzdělávání        
  D14X78 přijat - individuální vzdělávání        
  S44A49 přijat - individuální vzdělávání        
                 
  Na 24 míst bylo přijato 22 dětí, u 2 uchazečů přerušil ředitel školy správní řízení, neboť neměli 
  potřebná očkování, ale jinak vyhověli kritériím na přijetí.  
  Dále ředitel školy rozhodl přijmout 4 děti, unichž zákonní zástupci oznámili individuální vzdělávání.

Publikoval Petr Karvánek - 07.05.2019 - 12:09:48
Škola bez Internetu

Vážení rodiče,

ve škole došlo ve čtvrtek minulý týden k k výpadku internetu. Poskytovatel - UPC - nebylo schopno do současné doby problém řešit. Pro školu je to velmi obtížná situace. Nefungují maily, nevidíme do stravovacího systému, k internetu se připojujeme pouze přes své telefony. Z tohoto důvodu vás žádám o pochopení a trpělivost při řešení některých situací.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2019 - 13:46:37
Rozdělení přijatých prvňáků do tříd

Na odkazu ve spodní části textu je evedeno rozdělení do tříd, které proběhlo na základě losování. V roce 2019/2020 budou 4 první třídy. Jedna bude bilingvní, druhá s projektem Začít spolu a zbývající dvě třídy budou třídy běžné. Děti do těchto dvou tříd teprve rozdělíme s ohledem na počty chlapců a dívek a eventuální handicapy dětí.

Rozdělení dětí


Publikoval Petr Karvánek - 28.04.2019 - 12:44:47
Výsledky zápisu do 1. tříd 2019/20

Vážení rodiče,

dnes zveřejňujeme výsledky zápisu do 1. tříd. Náš prvotní záměr otevřít 3 třídy se 74 žáky jsme museli pro velký zájem (k zápisu přišlo 101 dětí ze spádové oblasti a dalších cca 40 dětí z Prahy 6) korigovat. Ředitel školy rozhodl otevřít 4 třídy a přijmout 100 žáků, více kapacita školy neumožňuje).

Odkaz výsledky zápisu 2019/2020 uvádí registrační kódy přijatých žáků. Rozhodnutí o přijetí se podle školského zákona již neposílají. Zařazení žáků do jednotlivých tříd zveřejníme nejpozději v pondělí 29. dubna 2019.

V seznamu přijatých jsou 2 žáci ze spádu školy, kteří byli přijati na jinou školu, ale naší škole nezaslali zpětvzetí žádosti o přijetí. Předpokládáme, že po zveřejnění výsledků všemi školami toto zpětvzetí obdržíme a tyto děti do naší školy nenastoupí.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Eva Křížová - 26.04.2019 - 10:00:24
Mezinárodní průkaz ISIC školák

Vážení rodiče,

v nejbližších dnech vám vaše děti (s výjimkou 5. a 9. tříd) přinesou domů přihlášku umožňující získat za velmi výhodných podmínek mezinárodní průkaz ISIC školák, včetně podrobných informací. Škola získání toho průkazu podporuje, jednak umožní vaší rodině získat řadu zajímavých slev, ale i škola ji může využít pro stravování dětí namísto čipů a jedná se o průkaz, který umožňuje identifikaci nezletilých dětí. Děkujeme za vrácení přihlášky v co nejkratším termínu, ať už se rozhodnete pro či nikoliv.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 24.04.2019 - 13:17:55