Upozornění

Vážení rodiče, žáci, kolegové, ve školní kuchyni nám v současné době chybí 2 pracovníci. Z těchto důvodů budeme počínaje zítřkem vařit pouze jedno jídlo. Těm, kteří měli objednané jídlo 2, provedeme změnu na jídlo 1. Pokud se nebudete chtít stravovat, musíte si odběr jídla odhlásit.

Petr Karvánek, ředitel školy

Přijmeme učitelku do mateřské školy, nejlépe na plný úvazek.

Den otevřených dveří pro žáky budoucích 6. tříd

Den otevřených dveří pro žáky budoucích 6. tříd (určeno těm, kteří nejsou žáky naší školy) proběhne v úterý 22. května 2018 od 15:00 hod.

1. Pohovor

V 15:00 hod. si zájemce o přijetí rozdělí zástupci vedení školy ke krátkému pohovoru (k pohovoru je nutné vysvědčení z 5. třídy a žákovská knížka). Pohovoru se účastní pouze žák/žákyně.

2. Informace vedení školy

V 15:30 hod. se všichni zájemci sejdou v učebně č. 21. Zde vedení školy poskytne základní informace o vzdělávání žáků na 2. stupni.

3. Prohlídka školy

V 16:00 hod. zástupce vedení školy provede rodiče a žáky školou s cílem seznámit se nejdůležitějšími prostory školy a činnostmi v nich probíhajícími (učebny, šatny, jídelna apod.).

Svoji účast, prosím, potvrďte mailem na adresu: edita.zemanova@zscermaka.cz. Děkuji.

Těšíme se na Vás, Petr Karvánek, ředitel škol


Publikoval Edita Zemanová - 30.04.2018 - 12:26:48
Ještě slovo k zápisům

K zařazování žáků do tříd chci informovat rodiče, že nepodléhá žádným kriteriím, snažíme se respektovat volbu rodičů. Pokud ale převyšuje zájem o nějaké zaměření třídy její kapacitu, volíme losování. Nikdo není zvýhodněn, nerozhoduje tedy, zda je dítě spádové, zda má na škole sourozence, zda je z bilingvní rodiny nebo zda navštěvovalo anglickou mateřskou školu apod.

Zaměření jednotlivých tříd je svrchované rozhodnutí vedení školy, které odráží dlouhodobou koncepci školy, personální situaci apod. Naše rozhodnutí otevřít jednu bilingvní, jednu klasickou a dvě třídy s projektem "Začít spolu" je definitivní. Jedna třída s matematikou prof. Hejného je postačující.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 30.04.2018 - 08:13:14
Informace o zápisech

Informace ze zápisů do 1. tříd

K zápisům na naší školu se dostavilo 159 dětí. O odklad školní docházky požádalo 20 dětí z toho 14 ze spádu školy.

Ze spádové oblasti školy bylo na přijetí celkem 105 dětí. To bylo důvodem, proč jsem rozhodl o otevření 4 tříd s celkovým počtem žáků 100.

Ne všichni spádoví chtěli do naší školy. Otevřením další třídy jsme získali kapacitu na přijetí nespádových dětí, které u nás mají sourozence a dalších dětí z Prahy 6. Díky tomu, že jsme přijali děti ze spádových oblastí škol v našem okolí, mohli i tyto školy přijmout naopak děti z našeho spádu, které nechtěli nastoupit k nám. Kapacita nedovoluje přijetí dětí, které nejsou z Prahy 6. Jedná se o značně komplikovanou a náročnou situaci v přijímacím řízení, která vyžaduje ennormní komunikaci všech stran. Nyní musíme rozhodnout, jak zařadíme děti do jednotlivých tříd podle zaměření.

V bilingvní třídě bude 25 dětí. Ze 34 zájemců jsme vylosovali 25.

Zájem o přijetí do klasické třídy projevilo 12 dětí. To znamená, že třídu doplníme těmi, kteří nebudou vylosováni do projektu „Začít spolu“.

Třídy s projektem „Začít spolu“ budou dvě. V obou bude probíhat výuka psaní písmem Comenia Script. Třídy se budou lišit výukou matematiky. V jedné bude výuka probíhat podle metody prof. Hejného, ve druhé běžným způsobem. Vylosujeme 50 dětí do tříd s tímto projektem a v průběhu příštího týdne vylosované obešleme s anketou, abychom zjistili jejich preference a děti rozdělili, s největší pravděpodobností opět za pomoci losování.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 27.04.2018 - 14:05:33
Literární soutěž - Strom svobody

Během měsíce dubna proběhne na naší škole tvořivá literární soutěž pro 2. stupeň.
Soutěž bude letos v duchu našeho projektu - Strom svobody.
Žáci budou psát úvahu na téma - "Co pro mě znamená svoboda."
Vítězové třídních kol postoupí do kola školního, které se bude konat v měsíci květnu.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích - 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy.
Nejlepší práce budou uveřejněny ve školním časopise Tonda a na stránkách školy.
Michaela Fišarová


Publikoval Edita Zemanová - 11.04.2018 - 09:01:11
Česko zpívá

Dne 7.4. se konalo finále 12.ročníku mezinárodní talentové soutěže Česko zpívá, ve které se v kategorii 15 - 26 let umístil na krásném 3.místě žák 9.třídy naší školy Daniel Žižka. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Publikoval Eva Křížová - 10.04.2018 - 18:16:56