Kroužky

V levé části webových stránek naleznete aktuální nabídku kroužků.


Publikoval Petr Karvánek - 12.09.2017 - 11:58:36
Rozvrhy

Vážení rodiče, v pravém framu webových stránek naleznete odkaz na rozvrh školy. Až do dnešního dne se rozvrh několikrát od svého prvního zveřejnění změnil. Ten současný je doufejme definitivní. Pokud dojde k nějakým změnám, budeme vás o tom informovat. Některé prohlížeče si pamatují a zobrazují starší verzi rozvrhu a proto je nutné vymazat historii.

http://galerie.zscermaka.cz//docs/2016/rozvrh/


Publikoval Petr Karvánek - 06.09.2017 - 14:52:00
Rekonstrukce školní kuchyně

Vážení rodiče. Práce na rekonstrukci školní kuchyně mají zpoždění a v současné době finišují. Kolaudace proběhne ve čtvrtek 7. září 2017. Do této doby nemůžeme v kuchyni vařit. To je důvodem, proč nebudeme žáky školy od 4. do 7. září stravovat. Přesto jsem se rozhodl zahájit školní rok v řádném termínu a nevyhlašovat ředitelské volno. Chci vás - rodiče našich žáků - požádat o vlastní zajištění obědů pro děti (např. v podobě balíčku). Věřím, že těch několik dnů bez obědů zvládneme a děkuji vám za pomoc a vstřícnost. Vařit začneme v pátek 8. září.

Stravování dětí v Mateřské škole Antonína Čermáka, pro které naše školní kuchyně vaří, zajistíme dovozem stravy z Mateřské školy Janákova.

Současně začala v měsíci srpnu rekonstrukce půdních prostor školy. Tato stavba bude probíhat v průběhu celého školního roku a přinese nám různá omezení. O jejím průběhu vás budeme pravidelně informovat.

Úspěšně jsme ukončili rekonstrukci šaten a sociálek v budově mateřské školy Janákova na Babě. Školní rok v mateřské škole Janákova tedy zahájíme bez jakýkýchkoliv změn či opatření.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 31.08.2017 - 08:17:43
Děti přijaté do MŠ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, rozhodl o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Janákova.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Antonína Čermáka.

Děti jsou uvedeny pod registračními kódy a zákonné zástupce přijatých dětí žádáme, aby ve školce, která je přijala a chtějí do ní nastoupit odvezdali zítra zápisový lístek, kterým potvrzující toto přijetí a současně, pokud podali žádosti ve více mateřských školách, berou tyto žádosti o přijetí zpět.

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy

P.S.: odkazy jsou funkční až po 12:00 hodin.


Publikoval Petr Karvánek - 09.05.2017 - 11:39:46
Zahradní slavnost

Děkujeme všem návštěvníkům zahradní slavnosti v uplynulém týdnu. Přestože nám počasí příliš nepřálo, vše proběhlo ve skvělé atmosféře. Velké poděkování patří vyučujícím, dětem a samozřejmě rodičům, kteří se na přípravě podíleli.

Na přiloženém odkazu naleznete fotogalerii ze slavnosti.

https://photos.google.com/share/AF1QipO4FL__M_LpdWlFUnk_RJthAlJ_Q3vVYtJa7JYHPTisnn252zwN-QZi4fLGeenjGg?key=Z1pEX3JtRkw4Wk43VVZORTFKQ1M3VlNJdzhzWDJn


Publikoval Petr Karvánek - 03.05.2017 - 09:28:41