Upozornění

Vážení rodiče, žáci, kolegové, ve školní kuchyni nám v současné době chybí 2 pracovníci. Z těchto důvodů budeme počínaje zítřkem vařit pouze jedno jídlo. Těm, kteří měli objednané jídlo 2, provedeme změnu na jídlo 1. Pokud se nebudete chtít stravovat, musíte si odběr jídla odhlásit.

Petr Karvánek, ředitel školy

Přijmeme učitelku do mateřské školy, nejlépe na plný úvazek.

Den otevřených dveří pro zájemce o 6. třídu

Den otevřených dveří pro žáky budoucích 6. tříd (určeno těm,kteří nejsou žáky naší školy)

proběhne ve čtvrtek 18. května 2017 od 15:00 hod.

1. Pohovor

V 15 hodin si zájemce o přijetí rozdělí zástupci vedení školy ke krátkénu pohovoru (k pohovoru je nutné vysvědčení z 5. třídy a žákovská knížka). Pohovoru se účastní pouze žák/žákyně.

2. Informace vedení školy

V 15:30 se všichni zájemci sejdou v knihovně školy. Zde vedení školy poskytne základní informace o vzdělávání žáků na 2. stupni.

3. Prohlídka školy

V 16:00 zástupce vedení školy provede rodiče a žáky školou s cílem seznámit se nejdůležitějšími prostorami školy a činnostmi v nich probíhajícími (učebny, šatny, jídelna apod.).

Těšíme se na vás, Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 27.02.2017 - 12:18:08
Příběhy našich sousedů

Naše škola se již tradičně účastní projektu pro žáky základních škol „Příběhy našich sousedů“, které organizuje ve spolupráci s MČ Praha 6 organizace Post Bellum, nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.

V letošním roce se projektu účastnily v naší škole dvě party dětí z 8. A pod vedením Alice Řehákové a Michaely Fišarové. Děti dokumentovaly příběhy dvou velmi zajímavých pamětníků

– pana Jaroslava Meda, českého literárního kritika, historika, spisovatele a vysokoškolského pedagoga

–  pana Josky Skalníka, umělce, grafika a tvůrce československého znaku

Bližší informace o projektech, včetně nahrávky pořízené v Českém rozhlasu, naleznete na stránkách http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/praha-6/?y=2017.

Včera, 23. února, proběhlo v prostorách NTK vyvrcholení projektu, závěrečné prezentace týmů, které projekty realizovaly. Ve vypjaté atmosféře se naše týmy vůbec neztratily. Porota nakonec rozhodla o 3. místě pro dívčí tým a chlapecký tým se stal vítězným. Ve stále rostoucí úrovni projektů je to veliký úspěch. Všem dětem a paním učitelkám patří veliké poděkování a gratulace a čeká je sladká odměna.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 24.02.2017 - 09:03:58
Rekonstrukce školní kuchyně a stavební úpravy půdních prostor

Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin proběhne komplexní rekonstrukce školní kuchyně. Jinými slovy dojde k výměně veškerého zastaralého zařízení (po 17 letech), podlah, změní se stavební dispozice samotné kuchyně a jejího zázemí, rozšíří se prostor školní jídelny. Abychom takovou rozsáhlou akci stihli, vyšel jsem vstříc investorovi akce, Městské části Praha 6 a rozhodl, že školní kuchyně nebude posledních 14 dnů školního roku vařit. Na druhou stranu jsem si vědom, že nemůžeme většině rodičů poslat děti domů a školu zavřít. Proto budeme v týdnu od 19. – 23. června organizovat ve třídách na 1. stupni výjezdy na školy v přírodě, ve třídách 2. stupně jednodenní či vícedenní mimoškolní akce a výlety. Dětem, které na školu v přírodě nepojedou, zajistíme vzdělávací program ve škole.

V pondělí 26. června bude 1. vyučovací hodinu vydáno vysvědčení a školní rok bude ukončen.

Ve stejném období (posledních 14 dní školního roku) započnou i stavební úpravy půdních prostor, jejichž cílem je navýšení kapacity školy. Během prázdnin tedy proběhne také demontáž části střechy a náhrada části dřevěného krovu ocelovou konstrukcí, aby o prázdninách v roce 2018 mohly proběhnout stavební úpravy půdních prostor a vznikly zde nové učebny, které umožní navýšit kapacitu školy a zajistí podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Přípravy a zahájení těchto stavebních prací nelze z bezpečnostních důvodů provádět za provozu školy a proto na dny 27. – 30. června vyhlašuje ředitel školy volno a škola bude uzavřena. Pokud se ukáže, že někteří z rodičů, jejichž děti navštěvují 1. stupeň, nemohou zajistit jejich hlídání, budeme připraveni jednat se školami v našem okolí a pokusíme se zajistit prostory u nich.

Obě investiční akce významným způsobem zlepší podmínky života a vzdělávání dětí ve škole. Vnímáme je jako mimořádně významné. Snažíme se jejich realizaci ovlivnit tak, aby co nejméně narušily život školy. Jinými slovy ukončíme školní rok o 4 dny dříve, než je obvyklé. Zahájení školního roku 2017/2018, pokud se nestane nic mimořádného, předpokládáme v pondělí 4. září 2017.

Podrobnější informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Děkuji vám všem za pochopení.

Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 06.01.2017 - 10:14:27