Upozornění

Vážení rodiče, žáci, kolegové, ve školní kuchyni nám v současné době chybí 2 pracovníci. Z těchto důvodů budeme počínaje zítřkem vařit pouze jedno jídlo. Těm, kteří měli objednané jídlo 2, provedeme změnu na jídlo 1. Pokud se nebudete chtít stravovat, musíte si odběr jídla odhlásit.

Petr Karvánek, ředitel školy

Přijmeme učitelku do mateřské školy, nejlépe na plný úvazek.

Děti přijaté do MŠ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Antonína Čermáka, Praha 6, rozhodl o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Janákova.

Na následujícím odkazu naleznete uchazeče přijaté do mateřské školy - pracoviště Antonína Čermáka.

Děti jsou uvedeny pod registračními kódy a zákonné zástupce přijatých dětí žádáme, aby ve školce, která je přijala a chtějí do ní nastoupit odvezdali zítra zápisový lístek, kterým potvrzující toto přijetí a současně, pokud podali žádosti ve více mateřských školách, berou tyto žádosti o přijetí zpět.

Mgr. Petr Karvánek, ředitel školy

P.S.: odkazy jsou funkční až po 12:00 hodin.


Publikoval Petr Karvánek - 09.05.2017 - 11:39:46
Zahradní slavnost

Děkujeme všem návštěvníkům zahradní slavnosti v uplynulém týdnu. Přestože nám počasí příliš nepřálo, vše proběhlo ve skvělé atmosféře. Velké poděkování patří vyučujícím, dětem a samozřejmě rodičům, kteří se na přípravě podíleli.

Na přiloženém odkazu naleznete fotogalerii ze slavnosti.

https://photos.google.com/share/AF1QipO4FL__M_LpdWlFUnk_RJthAlJ_Q3vVYtJa7JYHPTisnn252zwN-QZi4fLGeenjGg?key=Z1pEX3JtRkw4Wk43VVZORTFKQ1M3VlNJdzhzWDJn


Publikoval Petr Karvánek - 03.05.2017 - 09:28:41
Sbírka pro dětský domov

Děkujeme, že sbírkou oblečení podpoříte děti v dětském domově.


Publikoval Petr Karvánek - 02.05.2017 - 08:48:42
Informace k zápisům do 1. tříd

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dnes v 10:00.

K zápisům se dostavilo 159 dětí. Vedení školy plánovalo přijmout 76 dětí do 3 tříd. Kapacita školy neumožňuje přijmout více jak cca 80 dětí, neboť v září 2017 nastoupí do školy cca 600 žáků, což je kapacita školy uvedená v rejstříku škol, která je nepřekročitelná a v příštím roce ji nelze navýšit.

Proto je mi osobně velmi líto, že jsme nemohli přijmout téměř nikoho z 50 dětí z Prahy 6, dokonce ani ty, kteří u nás již mají jednoho sourozence. Situaci v přijímacím řízení, ke dni 21. dubna 2017 popisuje následující tabulka:

 

děti u zápisu

159

spádové

nespádové z Prahy 6

z Prahy

mimopražšké

95

50

5

9

odklad

přijat jinam

přijat u nás

přijat

nepřijat

přijat

nepřijat

přijat

nepřijat

12

6

77

3

47

0

5

0

9

                 

přijato celkem:

80

           

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že byly přijaty pouze spádové děti a 3 děti, které mají na škole dva sourozence.

Z přijatých dětí se hlásí do:

  • bilingvní třídy 25 dětí
  • třídy s projektem „Začít spolu“ 36 dětí
  • do běžné třídy 19 dětí

O rozdělení dětí do tříd rozhodne ředitel školy do 10. května 2017. S největší pravděpodobností otevřeme bilingvní třídu s 25 dětmi.


Publikoval Petr Karvánek - 21.04.2017 - 09:24:54
Památník rozloučení

Památník rozloučení

Zástupci jednotlivých tříd se rozhodli, že věnují částku 1000,- Kč, kterou získali sběrem starého papíru, na realizaci Památníku rozloučení. Tento Památník bude věnován všem statečným rodičům židovského původu, kteří v roce 1938 poslali své děti vlakem Nicolase Wintona do Anglie. Tímto hrdinským činem svoje děti zachránili před jistou smrtí v plynových komorách.

 Více na: http://valedictionmemorial.org/

 Za příspěvek nám osobně poděkovala paní Zuzana Marešová, jedno z Wintonových dětí.


Publikoval Petr Karvánek - 27.02.2017 - 12:28:24